WKR przypomina Kandydatom, że w procesie rekrutacji wymagane jest zamieszczenie w systemie rekrutacyjnym zdjęcia w wersji elektronicznej, które musi spełniać warunki jakie są wymagane dla zdjęć do dowodu osobistego. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie:  https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie, stanowi integralną część dokumentów wymaganych do złożenia w procesie rekrutacji. Bez zamieszczenia zdjęcia spełniającego powyższe wymogi nie będzie możliwości złożenia kompletu dokumentów. Informuję również, że w siedzibie WKR istnieje możliwość wykonania skanu zdjęcia i wprowadzenia wersji elektronicznej do systemu.