O jednostce

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej zatrudnionych jest 14 nauczycieli akademickich, w tym 2 z tytułem profesora, 2 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 10 ze stopniem doktora.

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej kształci studentów w zakresie specjalności biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska w ramach kierunku biotechnologia (studia I i II stopnia).
Katedra prowadzi także zajęcia i prace dyplomowe na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz w ramach makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały i na kierunkach: inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym.

Główne kierunki badań

 • Mikrofalowa synteza związków organicznych, polimerów i hybrydowych materiałów polimerowych – intensyfikacja procesów chemicznych.
 • Surowce odnawialne – synteza materiałów polimerowych oraz fluorescencyjnych – oleje roślinne, kumaryna, kwas cytrynowy, kwas itakonowy, β-cyklodekstryny.
 • Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 2D i 3D dla optoelektroniki drukowanej.
 • Termodynamika i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych organicznych zanieczyszczeń środowiska.
 • Funkcjonalne układy molekularne – biomimetyki oparte na centrach metali przejściowych, elektrokatalizatory rozkładu halogenków organicznych, kompleksy o mieszanej wartościowości.
 • Fotoinicjatory i akceleratory procesów polimeryzacji, luminescencyjne sensory do selektywnej detekcji w (bio)chemii.
 • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.

Oferta badawcza

 • Pomiary spektrofotometryczne/spektrofluorymetryczne i badanie procesów polimeryzacji (wyznaczanie stopnia konwersji, wyznaczanie aktywności układów inicjujących).
 • Określanie parametrów termodynamicznych procesów utleniania i redukcji związków organicznych metodami elektrochemicznymi.
 • Badanie równowag fazowych ciecz-para (VLE) i ciecz-ciecz (LLE). Wykresy fazowe.
 • Określanie aktywności antyoksydantów metodami elektrochemicznymi.
 • Pomiar wielkości nanocząstek (DLS), badanie właściwości fotoelektrycznych półprzewodników.
 • Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

 • The Institute of Molecular Science and Technologies, Milan, Italy
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France
 • Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, France
 • School of Material Science and Engineering, University of Jinan, PR China
 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Współpraca z przemysłem

 • Evonik Industries
 • ICHEMAD-Profarb
 • Synthos S.A.
Pracownicy

Nauczyciele akademiccy

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdałprofesor zwyczajny
Prof. dr hab. Andrzej Stokłosaem. profesor zwyczajny

Dr hab. inż. Roman Popielarzprofesor nadzwyczajny PK
Dr hab. Piotr P. Romańczykadiunkt

Dr inż. Szczepan Bednarz adiunkt
Dr inż. Stefan S. Kurekadiunkt
Dr Barbara Laskowskastarszy wykładowca
Dr inż. Katarzyna Matras-Postołekadiunkt
Dr inż. Joanna Ortyladiunkt
Dr inż. Marek Piątkowski adiunkt
Dr inż. Katarzyna Sawicz-Krynigeradiunkt
Dr inż. Sylwia Dworakowskaasystent
Dr Tomasz Luberaasystent
Dr inż. Wiktor Kasprzykasystent

Pracownicy administracyjno-techniczni

Dr inż. Joanna Żelazny
Lucyna Bielińskastarszy technik
Teresa Kubarekspecjalista naukowo-techniczny
Mgr inż. Beata Kwaseksamodzielny referent techniczny

Doktoranci

Mgr inż. Iwona Kamińska-Borek
Termeh Darvishzad, MSc
Mgr inż. Łukasz Janus
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Mgr inż. Svitlana Sovinska
Mgr inż. Adam Żaba

Dydaktyka

W ramach przedmiotu chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoria) studenci poznają najważniejsze jej działy, kluczowe dla zrozumienia struktury związków i zachodzenia procesów chemicznych: podstawy termodynamiki chemicznej, równowagi fazowe, zjawiska powierzchniowe i koloidy, elektrochemię, kinetykę chemiczną i elementy spektroskopii molekularnej.

 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia I stopnia, II i III rok, kierunki: technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia budowlana, nanotechnologie i nanomateriały)
 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia II stopnia, I rok)

Oprócz chemii fizycznej i jej wybranych działów pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów

 • w języku polskim:
  podstawy technologii biopolimerów, biofizyka, koloidy w układach biologicznych, chemia biokoordynacyjna I i II, fizykochemia emulsji, techniki komputerowe, kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych, modelowanie procesów technologicznych, ochrona środowiska w technologii chemicznej, angielska terminologia techniczna, muzyczny kanon chemika (przedmiot humanistyczny),
 • w języku angielskim:
  Adsorption Processes, Novel Media for Chemical Processing, Designing of Functional Molecular Systems, Molecular Structure of Liquids, Physical Chemistry.

Realizowane projekty na kierunki zamawiane:

W Katedrze C-5 działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Chemików: BiotechnologiiChemii Fizycznej. Sekcja Chemii Fizycznej jest szczególnie znana ze swego entuzjazmu w popularyzowaniu chemii przez organizację spektakularnych pokazów.

pl-en

Dane kontaktowe:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282753, faks: 12 6282757
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Pełnomocnik Kierownika Katedry:
Dr hab. inż. Roman Popielarz