prof.dr hab., prof.zw.PK Andrzej Dominik Stokłosa

Stanowisko: prof emerytowany

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

katedra biochemii i chemii fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 223

   126282725

   

Dodatkowy adres e-mail: andrzej.stoklosa@chemia.pk.edu.pl

Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, chemia - krystalochemia, 1966
drAkademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, chemia, 1972
dr hab.Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, fizyko-chemia ciała stałego, 1984
profesor nadzwyczajnyPolitechnika Krakowska, chemia, 1991
profesor nauk chemicznychUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, fizyko-chemia ciała stałego, 1992

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz,Wilczyński Grzegorz,Wójtowicz Anna,Kurek Stefan S., The influence of zinc ions discharged in a non-aqueous cell on a copper catalyst on the rate of cyclohexanol dehydrogenation reaction, Catalysis Letters, ISSN: (1996)
 2. Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz, Phase diagram and electrical properties, defect concentration in oxides and sulphides of 3d metals, Solid State Ionics, ISSN: (1996)
 3. Ludmany Andras,Kurek Stefan S.,Stokłosa Andrzej,Wilczyński Grzegorz,Wójtowicz Anna,Zajęcki Janusz, Related functions of amorphous titanium hydrogen phosphates - an inorganic sorbent / ion exchanger and a catalyst, Research News / Budapest University of Technology and Economics, ISSN: (2000)
 4. Stokłosa Andrzej, Relacje pomiędzy własnościami związków a zakresem ich istnienia na przykładzie tlenków i siarczków metali, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, ISSN:0079-354X (2001)
 5. Stoklosa Andrzej,Kurek Stefan,Laskowska Barbara, Binding energy and the heat of chemisorption on metallic catalysts – a thermodynamic aspect, Adsorption Science & Technology, ISSN:0263-6174 (2005)
 6. Kasza Tomasz,Zajęcki Janusz,Kurek Stefan,Stokłosa Andrzej,Olszewski Piotr, Właściwości fizykochemiczne cienkich filmów TiO2 i ich aktywność w reakcji fotoutleniania oktanu w fazie gazowej, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2005)
 7. Stokłosa A.,Laskowska B., Cohesion energy, metallic radius and bonding energy of electrons in the ionic core of metal atoms, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN: (2005)
 8. Laskowska B.,Stokłosa A., Trends in the changes of properties of oxides in relation to bond energies and interatomic distances. Part II, Transition metal oxides A. Stokłosa, B. Laskowska, High Temperature Materials and Processes, ISSN:1093-3611 (2007)
 9. Stokłosa A.,Laskowska B., Trends in the changes of properties of oxides in relation to bond energies and interatomic distances. Part I, Oxides of main group metals and f-electron metals, High Temperature Materials and Processes, ISSN: (2007)
 10. Stokłosa A.,Laskowska B., The Bond Energy and the composition of metal oxides, High Temperature Materials and Processes, ISSN: (2007)
 11. Urszula Forczek-Brataniec,Andrzej Stokłosa, Krajobrazowy eksperyment autorski "Wieża-brama do nowego miasta" w Krakowie, Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura, ISSN: (2007)
 12. Stokłosa Andrzej,Laskowska Barbara, Ionic radii in mixed-valence and nonstoichiometric metal oxides and their polymorphic forms, Journal of Chemical Crystallography, ISSN:1572-8854 (2008)
 13. Stokłosa A.,Laskowska B., Molar volume and composition of oxides of the same metal, Journal of Chemical Crystallography, ISSN: (2008)
 14. Laskowska Barbara,Kurek Stefan S.,Stokłosa Andrzej, Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2009)
 15. Stokłosa Andrzej, Enthalpy of formation of point defects in nonstoichiometric oxides, Polish Journal of Applied Chemistry, ISSN:0867-8928 (2009)
 16. Stokłosa A.,Wilczyński G., Conducting ceramics - TiO[x]at low oxygen pressure, High Temperature Materials and Processes, ISSN: (2009)
 17. Stokłosa A.,Wilczyński G., Electrical conductivity of TiO2-[delta] and non-stoichiometric phases of TiOx at low oxygen pressure and temperature range 900-1280 K, High Temperature Materials and Processes, ISSN: (2010)
 18. Stokłosa A.,Laskowska B., Influence of ionic interactions and ion sizes on their packing density in metal oxides, Journal of Chemical Crystallography, ISSN:1572-8854 (2011)
 19. Stokłosa Andrzej, Defect complexes and defect clusters in Mn1-δO, Co1-δO and Ni1-δO oxides diagrams of the concentrations of point defects, International Journal of Chemistry, ISSN:1916-9701 (2011)
 20. Stokłosa Andrzej, Point defect diagrams for pure and doped nickel oxide Ni1−δO in the temperature range of 1,173–1,673 K (II), Ionics, ISSN:1862-0760 (2011)
 21. Stokłosa Andrzej, Point defect diagrams for pure and doped cobalt oxide Co1−δO in the temperature range of 1,173–1,673 K (I), Ionics, ISSN:1862-0760 (2011)
 22. Stokłosa A., Point defects diagrams for pure and doped copper oxide Cu2O in the temperature range of 873-1473 K, Journal of Solid State Chemistry, ISSN:1095-726X (2012)
 23. Stokłosa Andrzej, Point defects diagrams for pure and doped manganese oxide Mn1−δO in the temperature range of 1173–1830 K, Materials Chemistry and Physics, ISSN:0254-0584 (2012)
 24. Stoklosa A., Point defect diagrams for pure and doped titanium (IV) oxide TiO2−δ in temperature range of 1073–1573 K, Advances in Applied Ceramics : structural, functional and bioceramics, ISSN:1743-6761 (2012)
 25. Stokłosa Andrzej, Diagramy stężenia defektów punktowych dla tlenków Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO i Cu2±δO, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials, ISSN:1505-1269 (2012)
 26. Molenda Janina, Baster Dominika, Stokłosa Andrzej, Gutowska Maria U., Szewczyk Andrzej, Puźniak Roman, Dybko Krzysztof, Szot Michał, Tobola Janusz, Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2 − y, Solid State Ionics, ISSN:0167-2738 (2014)
Monografie:
 1. Andrzej Stokłosa, , Podstawy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej dla chemików ISBN: (1994)
 2. Stokłosa Andrzej, , Podstawy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej dla chemików ISBN: (1999)
 3. Stokłosa Andrzej, Non-stoichiometric oxides of 3d-metals : diagrams of the concentration of point defects, ISBN:978-3-03835-997-5 (2015)
Rozdziały monografii:
 1. Stokłosa Andrzej,Kurek Stefan S.,Wójtowicz Anna,Zajęcki Janusz, Elektrochemiczna metoda modyfikacji powierzchni katalizatorów, Wybrane prace z zakresu chemii i technologii chemicznej. T. 2, z. 2, ISBN:83-903878-8-3 (1995)
 2. Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz, Własności termodynamiczne a własności elektryczne tlenków i siarczków metali 3d, Wybrane prace z zakresu chemii i technologii chemicznej. T. 2, z. 2, ISBN:83-903878-8-3 (1995)
 3. Stokłosa Andrzej, Metoda wyznaczania diagramów defektów punktowych dla tlenków metali, Postępy w inżynierii i technologii chemicznej : jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej : praca zbiorowa, ISBN: (2011)
 4. Stokłosa Andrzej, Molar volume, ionic radii in stoichiometric and nonstoichiometric metal oxides, Stoichiometry and materials science : when numbers matter, ISBN:978-953-51-0512-1 (2012)
Materiały konferencyjne:
 1. Bednarski Stanisław,Kurek Stefan S.,Stokłosa Andrzej,Wójtowicz Anna,Zajęcki Janusz, , Equilibrium of absorption of sulfur dioxide into salt solutions with enhanced pH, (1994)
 2. Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz,Wilczyński Grzegorz,Wójtowicz Anna,Kurek Stefan S., , Wpływ jonów cynku rozładowanych z różnych elektrolitów niewodnych na katalizatorze miedzianym na wydajność reakcji odwodornienia cykloheksanolu, (1995)
 3. Stokłosa A.,Zajęcki J., Diffusion and Reactions: From Basics to Applications : proceedings of the International Conference on Diffusion and Reactions: From Basics to Applications held in Krakow, Poland, September 1994, Crystallographic and defect structure, electrical and thermodynamic properties of oxides and sulfides of 3d metals, Diffusion and Reactions: From Basics to Applications (1995)
 4. Kurek Stefan S.,Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz,Wójtowicz Anna,Wilczyński Grzegorz,Ćwięka Anna,Ludmany Andras, , Właściwości katalityczne amorficznych wodorofosforanów tytanu w modelowej reakcji odwodnienia tert-butanolu, (1998)
 5. Stokłosa Andrzej,Zajęcki Janusz, , Korelacje pomiędzy zakresem istnienia fazy związku a jej własnościami na przykładzie siarczków metali, (1998)
 6. Wójtowicz Anna,Stokłosa Andrzej,Nizińska Maria, , Badania nad usuwaniem wybranych metali ciężkich z wód przy użyciu jonowowymiennej kolumny smektytowej, (1998)
 7. Laskowska B. J.,Wzorek B.,Kurek S. S.,Stokłosa A., , Katodowa redukcja chloropochodnych na żelazie osadzonym w polianilinie, (2002)
 8. Stokłosa A.,Kurek S. S.,Laskowska B. J., , Zdolności polaryzacyjne atomów metali na powierzchni katalizatorów, (2003)
 9. Wzorek B.,Kurek S. S.,Stokłosa A., , Aktywność elektrokatalityczna elektrod metalicznych Pt i Pd osadzonych na polianilinie, (2004)
 10. Stokłosa A.,Kurek S. S.,Laskowska B., , Energia wiązań a ciepło chemisorpcji na katalizatorach metalicznych, (2004)
 11. Kasza T.,Stokłosa A.,Zajęcki J., , Fotokatalityczne utlenianie oktanu na cienkich filmach TiO2, (2004)
 12. Kasza T.,Stokłosa A.,Zajęcki J.,Kurek S. S.,Olszewski P., , Cienkie filmy TiO2 jako fotokatalizatory do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza, (2005)
 13. Wzorek B.,Kurek S.,Stokłosa A., , Elektrokatalityczne właściwości metali Pt, Pd, Rh, Ru osadzanych na polianilinie w wybranych procesach elektroredukcji, (2005)
 14. Molenda Janina, Baster Dominika, Stokłosa Andrzej, Gutowska Maria U., Szewczyk Andrzej, Puźniak Roman, Dybko Krzysztof, Szot Michał, Tobola Janusz, Solid State Ionics, Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2 y, 4th Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (2014)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 2 P303 164 04 (badawczy-własny), Określenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOkreślenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOtrzymywanie fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu na podłożach ceramicznych, realizowany w latach 2004/2006
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 091 28 (promotorski), Aktywność elektrokatalityczna wybranych metali przejściowych osadzanych na polianilinie w procesach elektroredukcji, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr N204 104 31/2381 (promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenku w rozpuszczalnikach niewodnych, realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia fizyczna (Wykłady)
 • kataliza przemysłowa (Wykłady)
 • podstawy krystalochemii (Wykłady)
 • termodynamika chemiczna (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Uniwersytet Bordeaux, prof. visiting, 1 miesiąc-1982
 • Francja, Uniwersytet Rennes, Uniwersytet Paris-Nord, prof. visiting, 2 miesiące-1986
 • Wielka Brytania, Uniwersytet w Liverpoolu, Instytut Metalurgii i Nauki o Materiałach, staż, 6 miesięcy- 1975 rok