dr inż. Stefan Stanisław Kurek

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 213

   2770

   skurek@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, 1982

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kobasa I. M., Gusiak N. B., Kurek S., Photocatalytic reduction of methylene blue by formaldehyde in aqueous medium in the presence of titanium dioxide sensitized with 4-[3-(2,6-diphenylpyran-4-ylidene)-prop-1-en-1-yl]-2,6-diphenylpyranium tetrafluoroborate, Theoretical and Experimental Chemistry, ISSN:0040-5760 (2013)
 2. Rotko Grzegorz, Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Reductive debromination of decabromodiphenyl ether yields brominated dibenzofurans in a Pschorr-type cyclisation, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2013)
 3. Romańczyk Piotr P., Radoń Mariusz, Noga Klemens, Kurek Stefan S., Autocatalytic cathodic dehalogenation triggered by dissociative electron transfer through a C–H…O hydrogen bond, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2013)
 4. Romańczyk Piotr P., Noga Klemens, Radoń Mariusz, Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., On the role of noncovalent interactions in electrocatalysis. Two cases of mediated reductive dehalogenation, Electrochimica Acta, ISSN:0013-4686 (2013)
 5. Gusiak Natalia B., Kobasa Igor M., Kurek Stefan S., Nature inspired dyes for the sensitization of titanium dioxide photocatalyst, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2013)
 6. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., The redox potential of the phenyl radical/anion couple and the effect thereon of the lithium cation: a computational study, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2014)
 7. Gusiak N. B., Kobasa I. M., Kurek S. S., New dyes for dye-sensitized solar cells and photocatalysis: Verifying thermodynamic requirements for electron transfer, Functional Materials Letters, ISSN:1793-6047 (2014)
 8. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Noga Klemens, Radoń Mariusz, Andryianau Gleb, Kurek Stefan S., The effect of C−H···O bonding and Cl···π interactions in electrocatalytic dehalogenation of C2 chlorides containing an acidic hydrogen, Electrochimica Acta, ISSN:0013-4686 (2014)
 9. Rotko Grzegorz, Romańczyk Piotr P., Andryianau Gleb, Kurek Stefan S., Stepwise and concerted dissociative electron transfer onto a σ*-type orbital in polybrominated aromatics, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2014)
 10. Kobasa Igor, Odosiy Lyubomyra, Kurdyukova Iryna, Ishchenko Olexandr, Stefan Kurek, Electrochemical and energetic characteristics of new dye-sensitizers for photovoltaic cells, Functional Materials Letters, ISSN:1793-6047 (2015)
 11. Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Parametry termodynamiczne i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 12. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., Dissociative electron transfer in polychlorinated aromatics. Reduction potentials from convolution analysis and quantum chemical calculations, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Gusâk N. B. , Kobasa Ì. M., Kurek Stefan, Vpliv prirodi polìmetinovogo barvnika na fotokatalìtičnì vlastivostì geterostruktur na osnovì dìoksidu titanu v reakcìï okisnennâ kalìj jodidu, Naukovij vìsnik Černìvecʹkogo Unìversitetu : Hìmìâ, ISBN: (2013)
 2. Rotko Grzegorz, Janus Łukasz, Kumorkiewicz Agnieszka, Radwan-Pragłowska Julia, Andryianau Gleb, Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Zastosowanie i znaczenie analizy konwolucyjnej w analizie elektrochemicznej, Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa, ISBN:978-83-63663-58-2 (2015)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Adsorption processes (Wykłady)
 • Adsorption processes (Laboratoria)
 • Biofizyka (Wykłady)
 • Biofizyka (Seminaria)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • Chemia fizyczna (Wykłady)
 • Novel media in chemical processing (Wykłady)