dr Barbara Laskowska

Stanowisko: st. wykładowca

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 222

   12 628 27 53

   bjd@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, chemia fizyczna-elektrochemia, 1995
drPolitechnika Krakowska, chemia fizyczna, 2007

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Kurleto Kamil, Kurowski Grzegorz, Laskowska Barbara, Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Vogt Otmar, Wpływ warunków parzenia na zawartość antyoksydantów w naparach różnych rodzajów herbat, Wiadomości Chemiczne, ISSN:0043-5104 (2013)
  2. Pulit Jolanta, Banach Marcin, Zielina Michał, Laskowska Barbara, Kurleto Kamil, Raspberry extract as both a stabilizer and a reducing agent in environmentally friendly process of receiving colloidal silver, Journal of Nanomaterials, ISSN:1687-4110 (2013)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr PB 2381/H03/2006/31 (grant promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenu w rozpuszczalnikach niewodnych., realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • chemia fizyczna (Laboratoria)
  • chemia fizyczna (Ćwiczenia)
  • chemia fizyczna (Wykłady)
  • Kinetyka reakcji chemicznych (Wykłady)
  • Kinetyka reakcji chemicznych (Ćwiczenia)
  • Koloidy i elektrochemia (Laboratoria)
  • Wybrane działy chemii fizycznej (Laboratoria)