Dr inż. Agnieszka Makara

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 422

   628 27 78

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne technologie nieorganiczne, 2007
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki techniczne, Technologia chemiczna, 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibór, Marszałek Marta, Preliminary study on processing pig manure with the filtration method and the possibility of applying the post-filtration sediment as a potential fertilising agent, Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering, ISSN:1640-4920 (2013)
 2. Izabela Sówka, Zygmunt Kowalski, Maria Skrętowicz, Agnieszka Makara, Piotr Sobczyński, Katarzyna Stokłosa, Zastosowanie badań terenowych oraz metody ważonych odwrotności odległości do oceny zapachowego oddziaływania wybranej fermy hodowli świń, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 3. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Treatment of filtrate from pig slurry with the use of polymer compounds, Logistyka, ISSN:1231-5478 (2013)
 4. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Produkty uboczne powstające w procesie otrzymywania tripolifosforanu sodu, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2013)
 5. Hoffmann Krystyna, Huculak-Mączka Marta, Popławski Dariusz, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Hoffmann Józef, Skut Jakub, Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadu pofiltracyjnego z przetwarzania gnojowicy, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 6. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Fijorek Kamil, Changes in the properties of pig manure slurry, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 7. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Badanie procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu metodą jednostopniową suchą z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 8. Marszałek M., Kowalski Z., Makara A., Agricultural management of pig slurry – composition, storage, spilling and fertilizer value, Ekologia i Technika = Ecology and Technology, ISSN:1230-462X (2013)
 9. Kosińska Izabela , Kowalski Zygmunt , Generowicz Agnieszka , Makara Agnieszka, Analiza przepływów materiałowych w instalacjach gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych spalarni i składowisk, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 10. Generowicz Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Ocena technologii spalania odpadów komunalnych : wykorzystanie koncepcji najlepszej dostępnej technologii BANTEEC, Rynek Instalacyjny : RI, ISSN:1230-9540 (2013)
 11. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibor, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Pig manure treatment by filtration, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 12. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Chemical treatment of processed wastewater from pig farming using pre-hydrolyzed aluminium coagulants, Logistyka, ISSN:1231-5478 (2014)
 13. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Stokłosa Katarzyna, Application of coagulants for treatment of liquid phase from processing of pig manure, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2014)
 14. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Stokłosa Katarzyna, Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 15. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Marszałek Marta, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, The impact of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method , Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 16. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2014)
 17. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, The synthesis of tripolyphosphate using a one-stage method and a laboratory rotary kiln, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 18. Klem-Marciniak Ewelina, Hoffmann Krystyna, Huculak-Mączka Marta, Hoffmann Józef, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Właściwości nawozowe osadu pofiltracyjnego z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 19. Kowalski Zygmunt, Generowicz Agnieszka, Makara Agnieszka, Kulczycka Joanna, Evaluation of municipal waste landfilling using the technology quality assessment method, Environment Protection Engineering, ISSN:0324-8828 (2015)
 20. Makara A., Kowalski Z., Pig manure treatment and purification by filtration, Journal of Environmental Management, ISSN:0301-4797 (2015)
 21. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Wpływ rodzaju koagulanta i czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 22. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Saeid Agnieszka, Treatment of wastewater from production of meat-bone meal, Open Chemistry, ISSN:2391-5420 (2015)
 23. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Application of pressure-driven membrane techniques for the recovery of water and fertilising components from pig slurry, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 24. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Oczyszczanie filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej przy użyciu płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 25. Makara Agnieszka, Smol Marzena, Kulczycka Joanna, Kowalski Zygmunt, Technological, environmental and economic assessment of sodium tripolyphosphate production – a case study, Journal of Cleaner Production, ISSN:0959-6526 (2016)
 26. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sówka Izabela, Possibility to eliminate emission of odor from pig manure treated using AMAK filtration method, Desalination and Water Treatment, ISSN:1944-3994 (2016)
 27. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Marszałek Marta, Właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego z biogazowi rolniczej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 28. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Fela Katarzyna, Oczyszczanie ścieków z przemysłu drobiarskiego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 29. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Koncepcja wytwarzania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej jako przykład czystszej produkcji, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 30. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Fela Katarzyna, Generowicz Agnieszka, Utilization of animal blood plasma as example of using cleaner technologies methodology, Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko, ISSN:0011-4561 (2016)
Monografie:
 1. Makara Agnieszka, Przetwarzanie gnojowicy świńskiej i jej separacja metodą filtracyjną, ISBN:978-83-62922-61-1 (2016)
 2. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Innovative bio-products for agriculture : pig manure utilization and treatment, ISBN:978-1-63485-364-4 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Ocena zawartości substancji organicznej w gnojowicy świńskiej – oznaczanie chemicznego i biochemicznego zapotrzebowania tlenu, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3. T. 7, ISBN:978-83-63058-25-8 (2012)
 2. Generowicz Agnieszka, Makara Agnieszka, Ocena jakości technologicznej różnych wariantów termicznego przekształcania odpadów komunalnych, Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska : monografia, ISBN:978-83-63500-55-9 (2013)
 3. Makara Agnieszka, Badania otrzymywania tripolifosforanu sodu przy zastosowaniu recyrkulacji produktu, Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska : monografia, ISBN:978-83-63500-55-9 (2013)
 4. Marszałek M., Kowalski Z., Makara A., Spektrofotometryczne oznaczenia barwy i mętności w odpadach rolniczych, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, ISBN:978-83-937272-0-9 (2013)
 5. Kosińska Izabela, Makara Agnieszka, Generowicz Agnieszka, Metoda prognozowania i porównania emisji czynników chemicznych wybranych procesów przetwarzania odpadów komunalnych, Chemiczne zagrożenia środowiskowe : aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia, ISBN:978-83-65179-11-1 (2014)
Materiały konferencyjne:
 1. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibor, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Acta Biochimica Polonica : ABP, Pig manure treatment by filtration, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Fijorek Kamil, Acta Biochimica Polonica : ABP, Changes in the properties of pig manure slurry, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Makara Agnieszka, Sposób wytwarzania nanosrebra z wykorzystaniem stabilizatorów fosforanowych, (2011)
 2. Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Makara Agnieszka, Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną, (2011)
 3. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Sposób obróbki gnojowicy, (2012)
 4. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Makara Agnieszka, Sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra i zawiesina nanosrebra, (2012)
 5. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu, (2013)
 6. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych, (2013)
 7. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ubogich w fosfor i jego mikroelementy i sposób jego wytwarzania , (2013)
 8. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk i sposób jego wytwarzania, (2013)
 9. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku i sposób jego wytwarzania, (2013)
 10. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw buraków i sposób jego wytwarzania , (2013)
 11. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków i sposób jego wytwarzania , (2013)
 12. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych i sposób jego wytwarzania, (2013)
 13. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości fosforu i sposób jego wytwarzania , (2013)
 14. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu i sposób jego wytwarzania, (2013)
 15. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy i sposób jego wytwarzania, (2013)
 16. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o niskim ciężarze nasypowym, (2014)
 17. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jednostopniową, (2014)
 18. Banach Marcin, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Gorazda Katarzyna, Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej , (2014)
 19. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej, (2015)
 20. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą chemiczną, (2015)
 21. Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Makara Agnieszka, Sposób modyfikacji własności trójpolifosforanu sodu, (2015)
 22. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu, (2016)
 23. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sposób obróbki zawiesiny ciekłego odpadu pofermentacyjnego, (2016)
 24. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Sposób obróbki gnojowicy, (2016)
 25. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego, (2016)
 26. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy i sposób jego wytwarzania, (2017)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (Laboratoria)
 • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
 • Mikrobiologia przemysłowa (Laboratoria)
 • Podstawy biotechnologii przemysłowej II (Laboratoria)
 • Surowce i Procesy Technologii Nieorganicznej (Wykłady)