dr inż. Piotr Leszek Suryło

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 203 lub 328

    48 12 628 25 71 lub 27 07

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, 1994
drPolitechnika Krakowska, chemia organiczna, 2001

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Kozak Janusz, Suryło Piotr, Ocena przestrzennego rozkładu dwutlenku azotu na obszarze Bielska-Białej, Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering, ISSN:2081-139X (2013)
Monografie:
  1. Baterowicz Anna, Suryło Piotr, Wójtowicz Andrzej, Bobrowski Marek, Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie analizy wód, ISBN:978-83-7242-712-0 (2013)
  2. Baterowicz Anna, Suryło Piotr, Wójtowicz Andrzej, Bobrowski Marek, Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie analizy wód, ISBN:978-83-7242-773-1 (2014)
  3. Baterowicz Anna, Suryło Piotr, Wójtowicz Andrzej, Bobrowski Marek, Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie analizy wód, ISBN:978-83-7242-839-4 (p (2015)
  4. Baterowicz Anna, Suryło Piotr, Wójtowicz Andrzej, Bobrowski Marek, Opracowanie wyników porównania międzylaboratoryjnego w zakresie analizy wód, ISBN:978-83-7242-886-8 (2016)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia analityczna (Laboratoria)