dr inż. Anna K. Nowak

Stanowisko: Asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 424

   (012) 628-27-16

   akn@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, 1999
mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód, 2001
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zarządzanie odpadami, 2008

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Tarko Barbara, Sznajder Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Usuwanie związków organicznych ze ścieków przemysłowych na sorbencie hydroksyapatytowym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 2. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 3. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Phosphorus cycle - possibilities for its rebuilding, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 4. Hlavatá Miluše, Čablíková Lucie, Čablík Vladimír, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Serwatka Kamil, Porównanie biomasy i paliw kopalnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 5. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kowalski Zygmunt, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 6. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Pawłowska-Kozińska Danuta, Wzorek Zbigniew, Banach Marcin, Nowak Anna K., Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production – technological and economic assessment, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 7. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Biogenic catalysis in sulphide minerals’ weathering processes and acid mine drainage genesis, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2014)
 8. Nowak Anna K., Hyla Sylwia, Nowak Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Żelazny Mirosław, Rola zbiornika pośredniego w oczyszczaniu wód kopalnianych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 9. Radomski Piotr, Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Żelazny Sylwester, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 10. Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with, Open Chemistry, ISSN:2391-5420 (2016)
 11. Radomski Piotr, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kompozyty do celów budowlanych z odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Metody zagospodarowania szlamów poneutralizacyjnych z produkcji fosforanów paszowych, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 8, ISBN:978-83-920914-7-7 (2012)
 2. Nowak Anna K., Kózka Agata, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 3. Tarko Barbara, Sznajder Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Popioły po spaleniu odpadów mięsno-kostnych jako potencjalny materiał sorpcyjny do usuwania związków organicznych z emulsji olejowo-wodnych, Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, ISBN:978-83-7464-629-1 (2013)
 4. Gorazda Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Tarko B., Odzysk fosforu z popiołu po spaleniu osadów ściekowych – analiza potencjału surowcowego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 5. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Termiczne przekształcanie osadów ściekowych w Polsce – uwarunkowania technologiczne i środowiskowe, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 10, ISBN:978-83-7365-346-7 (2014)
Materiały konferencyjne:
 1. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Acta Biochimica Polonica : ABP, Phosphorus cycle - possibilities for its rebuilding, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Acta Biochimica Polonica : ABP, Biogenic catalysis in sulphide minerals weathering processes and acid mine drainage genesis, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2014)
 3. Čablík Vladimír, Hlavatá Miluše, Čablíková Lucie, Dolinská Silvia, Konečná Ester, Išek Josip, Tora Barbara, Nowak Anna K., GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Exploration and mining, material , Closed-circuit flotation of black coal, SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (2014)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Wzorek Zbigniew, Radomski Piotr, Nowak Anna K., Sposób wytwarzania kompozytów ze szlamów odpadowych zawierających fluorokrzemian sodu, (2015)
 2. Wzorek Zbigniew, Radomski Piotr, Nowak Anna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania kompozytów ze szlamów fluorku wapnia, (2015)