dr hab. Piotr Romańczyk

Stanowisko: adiunkt nauk.dyd.

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Zespół Elektrochemii Molekularnej (Molecular Electrochemistry Group)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 211

   12 6282103

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, chemia ogólna, 2003
drPolitechnika Krakowska, WIiTCh, chemia nieorganiczna, chemia koordynacyjna, 2007
dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, nauki chemiczne, 2016

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Rotko Grzegorz, Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Reductive debromination of decabromodiphenyl ether yields brominated dibenzofurans in a Pschorr-type cyclisation, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2013)
 2. Romańczyk Piotr P., Radoń Mariusz, Noga Klemens, Kurek Stefan S., Autocatalytic cathodic dehalogenation triggered by dissociative electron transfer through a C–H…O hydrogen bond, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2013)
 3. Romańczyk Piotr P., Noga Klemens, Radoń Mariusz, Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., On the role of noncovalent interactions in electrocatalysis. Two cases of mediated reductive dehalogenation, Electrochimica Acta, ISSN:0013-4686 (2013)
 4. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., The redox potential of the phenyl radical/anion couple and the effect thereon of the lithium cation: a computational study, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2014)
 5. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Noga Klemens, Radoń Mariusz, Andryianau Gleb, Kurek Stefan S., The effect of C−H···O bonding and Cl···π interactions in electrocatalytic dehalogenation of C2 chlorides containing an acidic hydrogen, Electrochimica Acta, ISSN:0013-4686 (2014)
 6. Rotko Grzegorz, Romańczyk Piotr P., Andryianau Gleb, Kurek Stefan S., Stepwise and concerted dissociative electron transfer onto a σ*-type orbital in polybrominated aromatics, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2014)
 7. Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Parametry termodynamiczne i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 8. Romańczyk Piotr P., Rotko Grzegorz, Kurek Stefan S., Dissociative electron transfer in polychlorinated aromatics. Reduction potentials from convolution analysis and quantum chemical calculations, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Rotko Grzegorz, Janus Łukasz, Kumorkiewicz Agnieszka, Radwan-Pragłowska Julia, Andryianau Gleb, Romańczyk Piotr P., Kurek Stefan S., Zastosowanie i znaczenie analizy konwolucyjnej w analizie elektrochemicznej, Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa, ISBN:978-83-63663-58-2 (2015)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe
Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr IP2010 035270 w ramach programu Iuventus Plus (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach 2010/2011
 • Projekt badawczy nr IP2011 045871 w ramach programu Iuventus Plus (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach 2012/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia biokoordynacyjna I i II (Wykłady)
 • Chemia biokoordynacyjna I i II (Seminaria)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • Chemia fizyczna (Wykłady)
 • Designing of functional molecular systems (Wykłady)
 • Muzyczny kanon chemika (Seminaria)
 • Muzyczny kanon chemika (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż zawodowy (naukowy), 02.03.2009 - 31.08.2009

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017

Hobby:

Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci