dr Piotr Dulian

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 314

   12 628 27 68

   



Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.
Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Dulian Piotr, Bąk Wiesław, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Comparative studies of dielectric properties of Ca0.25Cu 0.75TiO3 ceramics produced by mechanochemical synthesis and in the way of high-temperature treatment, Key Engineering Materials, ISSN:1013-9826 (2013)
 2. Rakoczy Jan, Nizioł Joanna, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Dulian Piotr, Catalytic characteristics of a copper-alumina nanocomposite formed by the mechanochemical route, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN:1878-5190 (2013)
 3. Dulian Piotr, Bąk Wojciech, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Controlled mechanochemical synthesis and properties of a selected perovskite-type electroceramics, Materials Science-Poland, ISSN:2083-1331 (2013)
 4. Dulian P., Piz M., Filipek E., Wieczorek-Ciurowa K., Comparative study of phases forming in niobium-antimony oxides system upon high temperature treatment and high-energy ball milling, Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, ISSN:0587-4246 (2014)
 5. Dulian Piotr, Bąk Wojciech, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Dielectric properties of vanadium doped barium titanate synthesized via high-energy ball milling, Materials Science-Poland, ISSN:2083-1331 (2014)
 6. Tyliszczak Bożena, Gaca Katarzyna Z., Sobczak-Kupiec Agnieszka, Dulian Piotr, Mechanochemical synthesis and investigations of calcium titanate powders and their acrylic dispersions, Journal of the European Ceramic Society, ISSN:0955-2219 (2014)
 7. Dulian P., Bąk W., Kajtoch C., Wieczorek-Ciurowa K., A high-energy ball milling as a useful technique for the synthesis of CaCu3Ti4O12 electroceramics, Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, ISSN:0587-4246 (2014)
 8. Bak W., Dulian P., Sitko D., Garbarz-Glos B., Kajtoch C., Wieczorek-Ciurowa K., Smeltere I., Effect of variable valence ion doping on the dielectric properties of BaTiO3–based materials, Ferroelectrics, ISSN:0015-0193 (2014)
 9. Dulian Piotr, Bąk Wojciech, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Dielectric behaviour of BaTiO3-SrTiO3 solid solutions fabricated by high-energy ball milling, Key Engineering Materials, ISSN:1013-9826 (2014)
 10. Bąk Wojciech, Dulian Piotr, Garbarz-Glos Barbara, Kajtoch Czesław, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Dielectric behaviour of (Ba1-xNax)(Ti1-xNbx)O3 ceramics obtained by a conventional and mechanochemical syntheses, Ferroelectrics, ISSN:0015-0193 (2015)
 11. Dulian Piotr, Garbarz-Glos B., Bąk W., Antonova M., Kajtoch C., Wieczorek-Ciurowa K., Noga H., Dielectric behaviour of BaTi1-xZrxO3 ceramics obtained by means of a solid state and mechanochemical synthesis, Ferroelectrics, ISSN:0015-0193 (2016)
 12. Dulian Piotr, Buras Marlena, Żukowski Witold, Modyfication of photocatalytic properties of titanium dioxide by mechanochemical method, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Sikora Teodora, Kozlowski Mark T., Dulian Piotr, Moszumański Ryszard, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Chemical Engineering Transactions : CET, Green synthesis of ceramic powders for tribological applications using high-energy ball milling, ICHEAP-11 : 11th International Conference on Chemical and Process Engineering (2013)
 2. Dulian Piotr, Bąk Wiesław, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Materials and Applications for Sensors and Transducers II, Comparative studies of dielectric properties of Ca0.25Cu 0.75TiO3 ceramics produced by mechanochemical synthesis and in the way of high-temperature treatment, 2nd Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST (2013)
 3. Dulian P., Piz M., Filipek E., Wieczorek-Ciurowa K., Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, Comparative study of phases forming in niobium-antimony oxides system upon high temperature treatment and high-energy ball milling, INCOME '2014 : 8th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (2014)
 4. Bak W., Dulian P., Sitko D., Garbarz-Glos B., Kajtoch C., Wieczorek-Ciurowa K., Smeltere I., Ferroelectrics, Effect of variable valence ion doping on the dielectric properties of BaTiO3based materials, IMF-13 : Thirteenth International Meeting on Ferroelectricity (2014)
 5. Dulian Piotr, Bąk Wojciech, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Materials Science-Poland, Dielectric properties of vanadium doped barium titanate synthesized via high-energy ball milling, XIX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (ISPCS) and Advanced Materials (2014)
 6. Dulian Piotr, Bąk Wojciech, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Kajtoch Czesław, Materials and Applications for Sensors and Transducers III : proceedings of the 3rd International Conference, Dielectric behaviour of BaTiO3-SrTiO3 solid solutions fabricated by high-energy ball milling, IC-MAST 2013 : 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (2014)
 7. Bąk Wojciech, Dulian Piotr, Garbarz-Glos Barbara, Kajtoch Czesław, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Ferroelectrics, Dielectric behaviour of (Ba1-xNax)(Ti1-xNbx)O3 ceramics obtained by a conventional and mechanochemical syntheses, The Joint International 12th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9th International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies (RCBJSF-2014-FM&NT) (2015)
 8. Dulian Piotr, Garbarz-Glos B., Bąk W., Antonova M., Kajtoch C., Wieczorek-Ciurowa K., Noga H., Ferroelectrics, Dielectric behaviour of BaTi1-xZrxO3 ceramics obtained by means of a solid state and mechanochemical synthesis, Thirteenth European Meeting on Ferroelectricity (EMF-13) (2016)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UMO-2012/05/N/ST8/03764 (PRELUDIUM),

  Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczne

  , realizowany w latach 2013/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
 • Mechanochemia (Wykłady)
 • Wybrane działy chemii analitycznej (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii nieorganicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy chemii nieorganicznej (Laboratoria)