mgr inż. Karolina Śliwa

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 518

   6282576

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008
Studia podyplomoweCentrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH. , 2009
Studia podyplomoweWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych., 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Śliwa Karolina, Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Micelle-mediated extraction of elderberry blossom by whey protein and naturally derived surfactants, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 2. Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Śliwa Karolina, Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Jaworska Małgorzata, Ogonowski Jan, Masło shea (masło karite). Cz. III. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 3. Śliwa Karolina, Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Porównanie metod ekstrakcyjnych w pozyskiwaniu związków aktywnych z odpadów powstałych podczas produkcji soku jabłkowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 4. Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 5. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 6. Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Oszmiański Jan, Kolniak-Ostek Joanna, A micelle mediated extraction as a new method of obtaining the infusion of Bidens tripartita, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2016)
 7. Śliwa Karolina, Ciepińska Ilona, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Determination of flavonoids stability in the elderberry blossoms extract, Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science, ISSN:1733-747X (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Właściwości antyutleniające ekstraktów z wytłoków powstałych po produkcji soku jabłkowego, Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 6-7 maja 2015, ISBN:978-83-64457-16-6 (2015)
 2. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Wytłoki jabłkowe jako cenny surowiec kosmetyczny, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Śliwa Karolina, Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Micelle-mediated extraction of elderberry blossom by whey protein and naturally derived surfactants, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Ogonowski J., Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Jaworska M., Lasoń E., Śliwa K., Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite , (2013)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PK: C-2/625/2011 (Projekt UE Umowa z firmą Karite Plus Sp. z o.o. ),

  Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite. Autorka dwóch z opracowanych dziewięciu preparatów kosmetycznych.

  , realizowany w latach 2011/2013

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Surowców Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Chemia Surowców Naturalnych (Laboratoria)
 • Emulsje kosmetyczne (Seminaria)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Projetowanie receptur kosmetycznych (Projekty)
 • Surowce i Procesy Technologii Organicznej (Ćwiczenia)
 • Technologia Kosmetyków (Laboratoria)
 • Wybrane Działy Technologii Organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Huzar Sp.z o.o., Staż przemysłowy, kwiecień - październik 2012
 • Polska, Adamed Sp.z o.o., Staż przemysłowy, styczeń-marzec 2013
 • Budapeszt , Loránd Eötvös University, Department of Colloid Chemistry , Staż naukowy, wrzesień-grudzień 2011