mgr inż. Elwira Lasoń

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 618

   2761

   elason@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Influence of process parameters on properties of Nanostructured Lipid Carriers (NLC) formulation, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 2. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulation and characterization of nanostructured lipid carriers demonstrating the stabilizing effect against peroxidation of strawberry and blackcurrant seed oils, Agro FOOD Industry Hi Tech, ISSN:1722-6996 (2015)
 3. Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Śliwa Karolina, Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Jaworska Małgorzata, Ogonowski Jan, Masło shea (masło karite). Cz. III. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 4. Miastkowska Małgorzata, Michalczyk Alicja, Belechowicz Diana, Sikora Elżbieta, Lasoń Elwira, Matras-Postołek Katarzyna, Ogonowski Jan, Nanoemulsje na bazie aldehydu cynamonowego jako nowoczesne środki o działaniu grzybobójczym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 5. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Miastkowska Małgorzata, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako nowy system nośników ekologicznych środków ochrony roślin, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 6. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Tabaszewska Małgorzata, Skoczylas Łukasz, Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN:0927-7757 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako nośniki bioaktywnych substancji kosmetycznych i farmaceutycznych, Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 6-7 maja 2015, ISBN:978-83-64457-16-6 (2015)
 2. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako forma ochrony olejów bogatych w NNKT pozyskanych na drodze ekstrakcji nadkrytycznym CO2, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Influence of process parameters on properties of Nanostructured Lipid Carriers (NLC) formulation, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Tabaszewska Małgorzata, Skoczylas Łukasz, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers, 29th European Colloid and Interface Society conference (29th ECIS 2015) (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Ogonowski J., Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Jaworska M., Lasoń E., Jaworska K. Śliwa, Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite , (2013)
 2. Ogonowski J., Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Jaworska M., Lasoń E., Śliwa K., Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite , (2013)
 3. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób jej, (2015)
 4. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób jej wytwarzania , (2015)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PK: C-2/625/2011 (Projekt UE Umowa z firmą Karite Plus Sp. z o.o. ) (Projekt badawczy),

  Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite. Autorka dwóch z opracowanych dziewięciu preparatów kosmetycznych.

  , realizowany w latach 2011/2013

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia surowców kosmetycznych (Laboratoria)
 • Chemia surowców naturalnych (Laboratoria)
 • Kosmetyka kolorowa (Seminaria)
 • Podstawy technologii kosmetyków (Laboratoria)
 • Surowce i procesy biotechnologiczne (Projekty)
 • Surowce kosmetyczne (Laboratoria)
 • Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polska Akademia Nauk, staż naukowy, lipiec-wrzesień 2013
 • Hiszpania (Barcelona), Institute of Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC) , staż naukowy, wrzesień-grudzień 2012