dr inż. Szczepan Bednarz

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 220

   12 628 3059

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, chemia i technologia tworzyw sztucznych, 2000
dr inż.Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Politechniki Krakowskiej - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, chemia, 2006

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Galica Mateusz, Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols by hydrogen peroxide catalysed by tetrabutylammonium decatungstate, Chemical Papers, ISSN:0366-6352 (2013)
 2. Ptaszek Paweł, Łukasiewicz Marcin, Bednarz Szczepan, Environmental friendly polysaccharide modification – rheological properties of oxidized starches water systems, Starch, ISSN:0038-9056 (2013)
 3. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Luminescence phenomena of biodegradable photoluminescent poly(diol citrates), Chemical Communications, ISSN:1359-7345 (2013)
 4. Lukasiewicz Marcin, Ptaszek Paweł, Ptaszek Anna, Bednarz Szczepan, Polyaniline-starch blends: Synthesis, rheological, and electrical properties, Starch, ISSN:0038-9056 (2014)
 5. Szczepan Bednarz, Błaszczyk Alicja, Błażejewska Diana, Bogdał Dariusz, Free-radical polymerization of itaconic acid in the presence of choline salts: Mechanism of persulfate decomposition, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2014)
 6. Bednarz Szczepan, Fluder Maria, Galica Mateusz, Bogdał Dariusz, Maciejaszek Ireneusz, Synthesis of hydrogels by polymerization of itaconic acid-choline chloride deep eutectic solvent, Journal of Applied Polymer Science, ISSN:0021-8995 (2014)
 7. Kasprzyk Wiktor, Galica Mateusz, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols using zinc polyoxometalate, Synlett, ISSN:0936-5214 (2014)
 8. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Żmudzki Paweł, Galica Mateusz, Bogdał Dariusz, Novel efficient fluorophores synthesized from citric acid, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 9. Kasprzyk Wiktor, Krzywda Piotr, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Fluorescent citric acid-modified silicone materials, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 10. Bogdał Dariusz, Bednarz Szczepan, Matras-Postołek Katarzyna, Microwave-assisted synthesis of hybrid polymer materials and composites, Advances in Polymer Science, ISSN:0065-3195 (2015)
 11. Bednarz Szczepan, Milanowski Łukasz, Zastosowanie hydrożeli itakonowych jako sorbentów metali ciężkich, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 12. Bednarz Szczepan, Wesołowska Angelika, Trątnowiecka Magdalena, Bogdał Dariusz, Polymers from biobased-monomers: macroporous itaconic xerogels prepared in deep eutectic solvents, Journal of Renewable Materials, ISSN:2164-6325 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Bogdał Dariusz, Bednarz Szczepan, Matras-Postołek Katarzyna, Microwave-assisted synthesis of hybrid polymer materials and composites, Advances in Polymer Science, ISBN: (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Bednarz Szczepan, Wesołowska Angelika, Trątnowiecka Magdalena, Bogdał Dariusz, Journal of Renewable Materials, Polymers from biobased-monomers: macroporous itaconic xerogels prepared in deep eutectic solvents, 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry (GCNPC) (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Mazela Wojciech, Pajda Michał, Łukasiewicz Marcin, Bednarz Szczepan, Przyjemska Lidia, Sadowski Tadeusz, Gajewski Robert, Sposób modyfikacji tkanin za pomocą reaktywnych pochodnych cyklodekstryn, (2012)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr N312 007 31/0848 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w bezodpadowych procesach otrzymywania skrobi utlenionej, realizowany w latach 2006/2008
 • Projekt badawczy nr N N507 0936 33 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie cyklodekstryn do modyfikacji właściwości użytkowych materiałów tekstylnych przeznaczonych szczególnie dla przemysłu obuwniczego, realizowany w latach 2007/2009
 • Projekt badawczy nr POKL.04.01.02-00-217/11-00 (Projekt POKL - kierunek zamawiany),

  Bioinzynier chemiczny (BINC)

  , realizowany w latach 2011/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Komputerowe metody analizy i symulacji polireakcji (Ćwiczenia)
 • Modelowanie procesów technologicznych (Projekty)
 • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (Projekty)
 • Podstawy technologii biopolimerów (Laboratoria)
 • Podstawy technologii biopolimerów (Wykłady)
 • Techniki komputerowe (Ćwiczenia)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Universite Paris-Sud XI, Paryż, Stypendium Erasmus, 2002 (1 miesiąc)
 • Polska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Praca na etatach: pracownika technicznego, asystenta a następnie adiunkta, 2004-2010
 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, Staż naukowy, 2005 (3 miesiące)
 • Niemcy, Friedlich-Schiller-Univeristat, Jena, kurs, luty 2004