mgr inż. Sylwia Dworakowska

Stanowisko: Doktorant

Doktoranci C-5

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-5)

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2010

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Zaccheria Federica, Ravasio Nicoletta, The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2014)
  2. Morais Ana R. C., Dworakowska Sylwia, Reis Alberto, Gouveira Luisa, Matos Cristina T., Bogdał Dariusz, Bogel-Łukasik Rafał, Chemical and biological-based isoprene production: Green metrics , Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2015)
  3. Scotti Nicola, Ravasio Nicoletta, Psaro Rinaldo, Evangelisti Claudio, Dworakowska Sylwia, Bogdal Dariusz, Zaccheria Federica, Copper mediated epoxidation of high oleic natural oils with a cumene–O2 system, Catalysis Communication, ISSN:1566-7367 (2015)
  4. Dworakowska Sylwia, Cornille Adrien, Bogdał Dariusz, Boutevin Bernard, Caillol Sylvain, Formulation of bio-based epoxy foams from epoxidized cardanol and vegetable oil amine, European Journal of Lipid Science and Technology, ISSN:1438-7697 (2015)
  5. Cornille Adrien, Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Boutevin Bernard, Caillol Sylvain, A new way of creating cellular polyurethane materials: NIPU foams, European Polymer Journal, ISSN:0014-3057 (2015)
Materiały konferencyjne:
  1. Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Zaccheria Federica, Ravasio Nicoletta, Catalysis Today, The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials, UBIOCHEM-III : Sustainable production of fuels/energy, materials & chemicals from biomass : the 3rd International Workshop of COST Action CM0903 "Utilization of Biomass for Sustainable Fuels and Chemicals" (2014)