mgr inż. Adam Węgrzyniak

Stanowisko: Starszy referent techniczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 635, 619

   (012) 6282794

   


Przebieg pracy naukowej:

inż. Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2011
mgr inż. Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Węgrzyniak Adam, Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
  2. Węgrzyniak Adam, Jarczewski Sebastian, Wach Anna, Hędrzak Elżbieta, Kuśtrowski Piotr, Michorczyk Piotr, Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene, Applied Catalysis. A, General, ISSN:0926-860X (2015)
  3. Michorczyk P., Hędrzak E., Węgrzyniak A., Preparation of monolithic catalysts using 3D printed templates for oxidative coupling of methane, Journal of Materials Chemistry A : materials for energy and sustainability, ISSN:2050-7488 (2016)
  4. Węgrzyniak Adam, Węgrzynowicz Adam, Jarczewski Sebastian, Michorczyk Barbara, Kuśtrowski Piotr, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)