dr inż. Jarosław Chwastowski

Stanowisko: Asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410c

   27-11

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Biotechnologia stosowana, 2010
drPolitechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2017

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Chwastowski Jarosław, Kołoczek Henryk, The kinetic reduction of Cr(VI) by yeast Saccharomyces cerevisiae, Phaffia rhodozyma and their protoplasts, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
  2. Lasek Wojciech, Chwastowski Jarosław, Kaszycki Paweł, Kostecka-Gugała Anna, Kołaczek Henryk, Recovery of chromium adsorbed by Saccharomyces cerevisiae biomass, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
  3. Kołoczek Henryk, Chwastowski Jarosław, Żukowski Witold, Peat and coconut fiber as biofilters for chromium adsorption from contaminated wastewaters, Environmental Science and Pollution Research, ISSN:0944-1344 (2015)
  4. Pulit-Prociak Jolanta, Chwastowski Jarosław, Kucharski Arkadiusz, Banach Marcin, Functionalization of textiles with silver and zinc oxide nanoparticles, Applied Surface Science, ISSN:0169-4332 (2016)
Materiały konferencyjne:
  1. Chwastowski Jarosław, Kołoczek Henryk, Acta Biochimica Polonica : ABP, The kinetic reduction of Cr(VI) by yeast Saccharomyces cerevisiae, Phaffia rhodozyma and their protoplasts, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
  1. Pulit-Prociak Jolanta, Chwastowski Jarosław, Banach Marcin, Sposób otrzymywania nanokompozytu tlenku żelaza i złota, (2016)