dr hab. inż. Przemysław Jodłowski

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 504, 023a

   (12) 628 27 60, (12) 628 27 69

   

konsultacje: czwartek 10:00 - 11:30

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, technologia chemiczna, 2009
doktor nauk chemicznychUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, chemia, kataliza, 2013
dr hab.Politechnika Krakowska im. Taduesza Kościuszki, nauki techniczne, technologia chemiczna, 2018

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Jodłowski J. P., Jędrzejczyk R. J., Rogulska A., Wach A., Kuśtrowski P., Sitarz M., Łojewski T., Kołodziej A., Łojewska J., Spectroscopic characterization of Co3O4 catalyst doped with CeO2 and PdO for methane catalytic combustion, Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN:1386-1425 (2014)
 2. Iwaniszyn Marzena, Kryca Joanna, Jodłowski Przemysław J., Piątek Marcin, Gancarczyk Anna, Łojewska Joanna, Kołodziej Andrzej, Novel intense metallic monolith for automotive applications: experimental versus numerical studies, Comptes Rendus Chimie, ISSN:1631-0748 (2015)
 3. Kryca Joanna, Piątek Marcin, Garncarczyk Anna, Iwaniszyn Marzena, Jodłowski Przemysław, Łojewska Joanna, Kołodziej Andrzej, Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu na katalizatorze zeolitowym osadzonym na pianie metalowej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 4. Kryca J., Jodłowski P. J., Iwaniszyn M., Gil B., Sitarz M., Kołodziej A., Łojewska T., Łojewska J., Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: Catalyst layering and characterisation of active sites, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2016)
 5. Jodłowski P. J., Chlebda D., Piwowarczyk E., Chrzan M., Jędrzejczyk R. J., Sitarz M., Węgrzynowicz A., Kołodziej A., Łojewska J., In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement, Journal of Molecular Structure, ISSN:0022-2860 (2016)
 6. Kryca J., Iwaniszyn M., Piątek M., Jodłowski P. J., Jędrzejczyk R., Pędrys R., Wróbel A., Łojewska J., Kołodziej A., Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia, Topics in Catalysis, ISSN:1022-5528 (2016)
 7. Jodłowski P. J., Jędrzejczyk R. J., Chlebda D., Tyczkowski J., Kryca J., Kołodziej A., Łojewska J., Structure effects on activity of plasma deposited cobalt oxide catalysts for VOC combustion, Topics in Catalysis, ISSN:1022-5528 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Iwaniszyn Marzena, Kryca Joanna, Jodłowski Przemysław J., Piątek Marcin, Gancarczyk Anna, Łojewska Joanna, Kołodziej Andrzej, Comptes Rendus Chimie, Novel intense metallic monolith for automotive applications: experimental versus numerical studies, International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (AWPAC) – Catalytic pollution control for stationary and mobile sources (2015)
 2. Jodłowski P. J., Chlebda D., Piwowarczyk E., Chrzan M., Jędrzejczyk R. J., Sitarz M., Węgrzynowicz A., Kołodziej A., Łojewska J., Journal of Molecular Structure, In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS): "From Molecules to Molecular Materials, Biological Molecular Systems and Nanostructures" (2016)
 3. Kryca J., Jodłowski P. J., Iwaniszyn M., Gil B., Sitarz M., Kołodziej A., Łojewska T., Łojewska J., Catalysis Today, Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: Catalyst layering and characterisation of active sites, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors (ICCMR12) (2016)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Katalityczne dopalanie, dopalanie VOC, katalizatory tlenkowe, reaktory strukturalne, spektroskopia in-situ Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015 (Lider NCBiR),

  Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx.

  , realizowany w latach 2016/2018
 • Projekt badawczy nr 2015/17/D/ST8/01252 (Sonata 9 NCN),

  Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando

  , realizowany w latach 2016/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów (Wykłady)
 • Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów (Laboratoria)
 • Oxidation processes (Seminaria)
 • Projekt technologiczny (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty) (Ćwiczenia)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Wielka Brytania, University of Bath, Department of Chemical Engineering, staż naukowo-badawczy, 2009-2013
 • Polska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, staż naukowo-badawczy, 2011
 • Francja, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie - LCS CAEN, staż naukowo-badawczy, 2013

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium z dotacji projakościowej za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium „START”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2013

Hobby:

Triathlon, strzelectwo sportowe

Polecane strony internetowe:

Wykaz publikacji
Strona projektu Lider NCBiR