mgr inż. Elżbieta Hędrzak

Stanowisko:

Doktoranci C-2

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 619

   126282729

   


Przebieg pracy naukowej:

lic.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, Chemia, 2012
mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Węgrzyniak Adam, Jarczewski Sebastian, Wach Anna, Hędrzak Elżbieta, Kuśtrowski Piotr, Michorczyk Piotr, Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene, Applied Catalysis. A, General, ISSN:0926-860X (2015)
  2. Michorczyk Barbara, Suszyński Konrad, Smoleń Paweł, Hędrzak Elżbieta, Utleniające sprzęganie metanu zintegrowane w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
  3. Michorczyk P., Hędrzak E., Węgrzyniak A., Preparation of monolithic catalysts using 3D printed templates for oxidative coupling of methane, Journal of Materials Chemistry A : materials for energy and sustainability, ISSN:2050-7488 (2016)
Rozdziały monografii:
  1. Hędrzak Elżbieta, Michorczyk Piotr, Trójwymiarowe drukowanie : przegląd metod, Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5, ISBN:978-83-65362-38-4 (2016)
  2. Hędrzak Elżbieta, Michorczyk Piotr, Trójwymiarowe drukowanie : od projektu do gotowego produktu, Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5, ISBN:978-83-65362-38-4 (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
  1. Michorczyk Piotr, Węgrzynowicz Adam, Rachwalik Rafał, Hędrzak Elżbieta, Sposób preparatyki zeolitowego katalizatora monolitycznego, (2017)