Dr inż. Maria Kurańska

Stanowisko: Adiunkt

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

C-4


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 611

   12-6282747

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kierunek: technologia chemiczna, Specjalność: technologia tworzyw sztucznych, 2010
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia chemiczna, 2014
Studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, Ochrona i inżynieria środowiska, 2017

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Mikelis Kirpluks, Ugis Cabulis, Porous polyurethane composites based on bio-components, Composites Science and Technology, ISSN:0266-3538 (2013)
 2. Kirpluks Miķelis, Cābulis Uģis, Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Three different approaches for Polyol synthesis from rapeseed oil, Key Engineering Materials, ISSN:1013-9826 (2013)
 3. Prociak Aleksander, Kurańska Maria, Michałowski Sławomir, Cabulis Ugis, Kirpluks Mikelis, Wpływ indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 4. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Environmentally friendly polyurethane-polyisocyanurate foams for applications in the construction industry, Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo, ISSN:0011-4561 (2014)
 5. Prociak Aleksander, Cabulis Ugis, Kurańska Maria, Kirpluks Mikelis, Struktura komórkowa i właściwości fizykomechaniczne sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z udziałem bio-polioli z oleju rzepakowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 6. Prociak Aleksander, Kurańska Maria, Michałowski Sławomir, Cabulis Ugis, Kirpluks Mikelis, Wpływ indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 7. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Cabulis Ugis, Kirpluks Mikelis, Water-blown polyurethane-polyisocyanurate foams based on bio-polyols with wood fibers, Polimery, ISSN:0032-2725 (2015)
 8. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Kirpluks Mikelis, Cabulis Ugis, Polyurethane-polyisocyanurate foams modified with hydroxyl derivatives of rapeseed oil, Industrial Crops and Products, ISSN:0926-6690 (2015)
 9. Zieleniewska Milena, Leszczyński Michał K., Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Szczepkowski Leonard, Krzyżowska Małgorzata, Ryszkowska Joanna, Preparation and characterisation of rigid polyurethane foams using a rapeseed oil-based polyol, Industrial Crops and Products, ISSN:0926-6690 (2015)
 10. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Flax fibers as natural filler for rigid polyurethane-polyisocyanurate foams based on bio-polyol from rapeseed oil, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2015)
 11. Prociak Aleksander, Kurańska Maria, Malewska Elżbieta, Szczepkowski Leonard, Zieleniewska Milena, Ryszkowska Joanna, Ficoń Jolanta, Rząsa Agnieszka, Biobased polyurethane foams modified with natural fillers, Polimery, ISSN:0032-2725 (2015)
 12. Kurańska Maria, Zieleniewska Milena, Auguścik Monika, Radwańska Joanna, Ryszkowska Joanna, Szczepkowski Leonard, Prociak Aleksander, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 13. Kurańska Maria, Michałowski Sławomir, Radwańska Joanna, Jurecka Magdalena, Zieleniewska Milena, Szczepkowski Leonard, Ryszkowska Joanna, Prociak Aleksander, Bio-poliole z oleju rzepakowego jako surowce do kompozytów naturalnych z napełniaczami naturalnymi dla kosmetyki, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 14. Kurańska Maria, Cabulis Ugis, Auguścik Monika, Prociak Aleksander, Ryszkowska Joanna, Kirpluks Mikelis, Bio-based polyurethane-polyisocyanurate composites with an intumescent flame retardant, Polymer Degradation and Stability, ISSN:0141-3910 (2016)
 15. Prociak Aleksander, Kurańska Maria, Osiewicz Małgorzata, Auguścik Monika, Ryszkowska Joanna, Michałowski Sławomir, Bradło Dariusz, Żukowski Witold, Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 16. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Michałowski Sławomir, Cabulis Ugis, Kirpluks Mikelis, Microcellulose as a natural filler in polyurethane foams based on the biopolyol from rapeseed oil, Polimery, ISSN:0032-2725 (2016)
 17. Auguścik Monika, Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Karalus Wojciech, Lipert Kamil, Ryszkowska Joanna, Production and characterization of poly(urea-urethane) elastomers synthetized from rapeseed oil-based polyols. Part I. Structure and properties, Polimery, ISSN:0032-2725 (2016)
 18. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, The influence of rapeseed oil-based polyols on the foaming process of rigid polyurethane foams, Industrial Crops and Products, ISSN:0926-6690 (2016)
 19. Kurańska Maria, Ślizankiewicz Monika, Prociak Aleksander, Wpływ geometrii napełniacza na strukturę komórkową i wybrane właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 20. Malewska Elżbieta, Bąk Szymon, Kurańska Maria, Prociak Aleksander, The effect of various rapeseed oil-based polyols on selected properties of flexible polyurethane foams, Polimery, ISSN:0032-2725 (2016)
 21. Kirpluks M., Cabulis U., Ivdre A., Kuranska M., Zieleniewska M., Auguscik M., Mechanical and thermal properties of high-density rigid polyurethane foams from renewable resources, Journal of Renewable Materials, ISSN:2164-6325 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Bio-based polyurethane foams for heat-insulating applications, Nano and biotech based materials for energy building efficiency, ISBN:978-3-319-27505-5 (o (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Prociak A.,Pietrzak K.,Kurańska M.,Pawlik H.,Rojek P.,Ryszkowska J., , Tworzywa poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego i palmowego, (2012)
 2. Kirpluks Miķelis, Cābulis Uģis, Kurańska Maria, Prociak Aleksander, Baltic Polymer Symposium, Three different approaches for Polyol synthesis from rapeseed oil, 12th International Conference Baltic Polymer Symposium 2012 (2013)
 3. Prociak Aleksander, Kurańska Maria, Malewska Elżbieta, Szczepkowski Leonard, Zieleniewska Milena, Ryszkowska Joanna, Ficoń Jolanta, Rząsa Agnieszka, Polimery, Biobased polyurethane foams modified with natural fillers, Polyurethanes 2015 – Cooperation for Innovation (2015)
 4. Kirpluks M., Cabulis U., Ivdre A., Kuranska M., Zieleniewska M., Auguscik M., Journal of Renewable Materials, Mechanical and thermal properties of high-density rigid polyurethane foams from renewable resources, 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry (GCNPC) (2016)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UDA-POIG.01.03.01-24-092/08-00 (Projekt badawczy),

  ,,Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, wykonawca

  , realizowany w latach 2011/2012
 • Projekt badawczy nr NCBiR/ERA-NET-MATERA/05/2011 (Projekt badawczy),

  \'\'Bio-based polyurethane materials\", Głowny wykonawca

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr ZS.4115-32/11 (Projekt badawczy),

  \'\'Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów\", Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr ZS.4115-32/11 (Projekt badawczy),

  \'\'Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów\", Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr PBS1/B5/18/2012 (Projekt badawczy),

  „Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego”, Główny wykonawca

  , realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr C4/317/DS-M/2013 (Projekt badawczy),

  „Wyznaczenie wpływu różnej ilości grafitu ekspandowanego na właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych”, Kierownik projektu

  , realizowany w latach 2013/2013
 • Projekt badawczy nr PIRSES-GA-2012-318996 (Projekt badawczy),

  ”Bio-based polyurethane composites with natural fillers”, Główny wykonawca

  , realizowany w latach 2013/2016
 • Projekt badawczy nr C-4/420/2015/DS-M (Projekt badawczy),

  \"Wpływ celulozy na proces spieniania oraz właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z udziałem polioli z oleju rzepakowego\", Kierwonik projektu

  , realizowany w latach 2015/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (Wykłady)
 • Podstawy technologii tworzyw sztucznych (Seminaria)
 • Technologia materiałów wiążących (Wykłady)
 • Technologia polimerów (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw polikondensacyjnych (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw sztucznych (Laboratoria)
 • Technologie polimerowe w budownictwie (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Łotwa, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Staż naukowy, 03.2013 - 05.2013
 • Argentyna, University Nacional de Mar del Plata, Staż naukowy, 11.2015 - 12.2015
 • Łotwa, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Staż naukowy, 12.2011 - 02.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2010
 • Nagroda za najlepszy poster na konferencji międzynarodowej 3rd Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Łotwa, 2012
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2012
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, Polska, 2013
 • II miejsce na konferencji międzynarodowej 2nd International Conference on Bio-based Polymers and Composites za najlepszy poster, Węgry, 2014
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, Polska, 2014
 • Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora, Polska, 2015
 • Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa za osiągnięcia naukowe, Polska, 2016
 • Nagroda II Stopnia Imienia Profesora Zbigniewa Engela za liczne osiągnięcia naukowe, w szczególności za rozprawę doktorską, Polska, 2017

Polecane strony internetowe:

ResearchGate