mgr inż. Dominika Boroń

Stanowisko:

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 229

   (12 628) 2732

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria procesów technologicznych, 2013
mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria procesów technologicznych, 2014

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Tabiś Bolesław, Stryjewski Wojciech S., Zaręba-Boroń Dominika, Metoda projektowania warunków hydrodynamicznych hybrydowego bioreaktora fluidyzacyjnego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 2. Tabiś Bolesław, Boroń Dominika, Warunki stosowania hybrydowych bioreaktorów fluidyzacyjnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2015)
 3. Stryjewski Wojciech S., Tabiś Bolesław, Boroń Dominika, Dynamic behaviour of stirred tank bioreactors based on structured and unstructured kinetic models. A comparative study, Chemical Engineering Research and Design, ISSN:0263-8762 (2015)
 4. Boroń Dominika, Szyman Jakub, A comparison of hydrodynamic models of different hybrid, fluidised-bed bioreactors, Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN:0011-4561 (2016)
 5. Boroń Dominika, Bizon Katarzyna, Tabiś Bolesław, Praktyczne zagadnienia modelowania procesów chemicznych w porowatych ziarnach katalizatora, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 6. Tabiś Bolesław, Boroń Dominika, Charakterystyki technologiczne procesów mikrobiologicznych w hybrydowym bioreaktorze fluidalnym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 7. Boroń Dominika, Bizon Katarzyna, Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2016)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • AutoCAD 2D (Laboratoria)
 • Automatyka i pomiary (Ćwiczenia)
 • Grafika inżynierska (Laboratoria)
 • Laboratorium z inżynierii chemicznej I (Laboratoria)
 • Laboratorium z inżynierii chemicznej II (Laboratoria)
 • Podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego (Ćwiczenia)
 • Podstawy inżynierii chemicznej (Ćwiczenia)