mgr inż. Jakub Szyman

Stanowisko:

Doktoranci C-3


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (Doktoranci C-3)

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.
Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Boroń Dominika, Szyman Jakub, A comparison of hydrodynamic models of different hybrid, fluidised-bed bioreactors, Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN:0011-4561 (2016)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Automatyka i pomiary (Ćwiczenia)
  • Inżynieria chemiczna (Laboratoria)
  • Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej (Laboratoria)