dr hab. inż., prof. PK Zbigniew Wzorek

Stanowisko: prof. ndzw. PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 432c

   12 628 27 73

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, technologia chemiczna, 1992
dr inż.Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, technologia chemiczna, 1998
dr hab. inżWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, technologia chemiczna, 2009

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kulczycki Antoni,Kowalski Zygmunt,Wzorek Zbigniew,Kozak Aleksander, Spectroscopic analysis of the sediments from the treatment of chromic wastes using ashes from the fluidised bed combustion of coal, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2004)
 2. Wzorek Z.,Gorazda K., The effect of incineration temperature on the recovery of phosphorus compounds from sewage sludge, Przemysł Chemiczny, ISSN: (2006)
 3. Kijkowska R.,Kowalski Z.,Wzorek Z.,Pawłowska-Kozińska D., Preparation of sodium tripolyphosphate from Kola-apatite wet-process phosphoric acid and from an industrial solution of sodium phosphates, Przemysł Chemiczny, ISSN: (2006)
 4. Kijkowska R.,Kowalski Z.,Pawłowska-Kozińska D.,Wzorek Z.,Gorazda K., Tripolyphosphate made from wet-process phosphoric acid with the use of a rotary kiln, Industrial & Engineering Chemistry Research, ISSN: (2008)
 5. Kowalski Z.,Wzorek Z.,Krupa-Zuczek K.,Konopka M.,Sobczak A. ,Sobczyk A., The possibilities of obtaining hydroxyapatite from meat industry, Molecular Crystals and Liquid Crystals, ISSN:1542-1406 (2008)
 6. Janicki Tomasz,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Skomro Piotr,Wzorek Zbigniew, Surface of root cementum following air-polishing with bioactive hydroxyapatite (Ca and P mapping). A pilot study, Acta of Bioengineering and Biomechanics, ISSN:1509-409X (2012)
 7. Jamroz D., Gajda-Janiak A., Wzorek Z., Kowalski Z., Kubizna J. K., The quality of different mono- and dicalcium phosphates estimated on the basis of their crystalline phases, chemical composition, solubility, and biological parameters of broiler chickens, Journal of Animal and Feed Sciences, ISSN:1230-1388 (2013)
 8. Staroń Anita, Wzorek Zbigniew, Banach Marcin, Wykorzystanie popiołów ze spalania mączki mięsno-kostnej do usuwania jonów Zn i Pb z roztworów wodnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 9. Tarko Barbara, Sznajder Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Usuwanie związków organicznych ze ścieków przemysłowych na sorbencie hydroksyapatytowym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 10. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 11. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Phosphorus cycle - possibilities for its rebuilding, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 12. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Kowalski Zygmunt, Effect of calcination conditions of pork bone sludge on behaviour of hydroxyapatite in simulated body fluid, Bulletin of Materials Science, ISSN:0250-4707 (2013)
 13. Wolny-Koładka Katarzyna, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej, Polish Journal of Agronomy, ISSN:2081-2787 (2013)
 14. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara , Woźniak Anna, Wzorek Zbigniew, Dwufazowa bioceramika oparta o fosforany wapnia – badania w płynach fizjologicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 15. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech, Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment, ISSN:1505-3695 (2014)
 16. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Ocena ekoinnowacyjności procesu wytwarzania biogazu z osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 17. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kowalski Zygmunt, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 18. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Pawłowska-Kozińska Danuta, Wzorek Zbigniew, Banach Marcin, Nowak Anna K., Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production – technological and economic assessment, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 19. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Biogenic catalysis in sulphide minerals’ weathering processes and acid mine drainage genesis, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2014)
 20. Radomski Piotr, Jarosiński Andrzej, Wzorek Zbigniew, Porównanie metod oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu do specjalnego zastosowania, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 21. Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Biomateriały – materiały stosowane w medycynie, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2014)
 22. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Burgieł Zbigniew J., Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 23. Sobczak-Kupiec A., Tyliszczak B., Krupa-Żuczek K., Malina D., Piątkowski M., Wzorek Z., Gold nanoparticles as a modifying agent of ceramic-polymer composites, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2014)
 24. Hlavatá Miluše, Čablíková Lucie, Čablík Vladimír, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Serwatka Kamil, Porównanie biomasy i paliw kopalnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 25. Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Biomasa z uprawy słonecznika oraz pszenicy jako substytut paliw konwencjonalnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 26. Nowak Anna K., Hyla Sylwia, Nowak Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Żelazny Mirosław, Rola zbiornika pośredniego w oczyszczaniu wód kopalnianych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 27. Smol Marzena, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, The possible use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy, Journal of Cleaner Production, ISSN:0959-6526 (2015)
 28. Podbiera-Matysik Kinga, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Potencial management of waste phosphogypsum with particular focus on recovery of rare earth metals, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2015)
 29. Radomski Piotr, Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Żelazny Sylwester, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 30. Basavegowda Nagaraj, Kumar Gowri Dhanya, Tyliszczak Bozena, Wzorek Zbigniew, Sobczak-Kupiec Agnieszka, One-step synthesis of highly-biocompatible spherical gold nanoparticles using Artocarpus heterophyllus Lam. (jackfruit) fruit extract and its effect on pathogens, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ISSN:1232-1966 (2015)
 31. Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with, Open Chemistry, ISSN:2391-5420 (2016)
 32. Podbiera-Matysik Kinga, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Akajev Oleg, Możliwość zagospodarowania odpadu fosfogipsowego przez konwersję siarczanu(VI) wapnia do węglanu wapnia oraz odzysk pierwiastków ziem rzadkich z procesu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 33. Radomski Piotr, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kompozyty do celów budowlanych z odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 34. Jaroń Artur, Kuc Adam, Wzorek Zbigniew, Żurek Zbigniew, Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2016)
 35. Żelazny Sylwester, Radomski Piotr, Wzorek Zbigniew, Żukowski Witold, Technologia odzysku siarczanu(VI) potasu z odpadu pochodzącego z produkcji biopaliw, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 36. Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Wzorek Zbigniew, Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 37. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Koncepcja wytwarzania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej jako przykład czystszej produkcji, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Monografie:
 1. Wzorek Zbigniew, , Odzysk związków fosforu z termicznie przetworzonych odpadów i ich zastosowanie jako substytutu naturlnych surowców fosforowych ISBN: (2008)
Rozdziały monografii:
 1. Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Metody zagospodarowania szlamów poneutralizacyjnych z produkcji fosforanów paszowych, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 8, ISBN:978-83-920914-7-7 (2012)
 2. Nowak Anna K., Kózka Agata, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 3. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Strategie inwestycyjne i analiza działalności przedsiębiorstw wytwarzających komunalne osady ściekowe w Polsce, Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, ISBN:978-83-7464-684-0 (2013)
 4. Tarko Barbara, Sznajder Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Popioły po spaleniu odpadów mięsno-kostnych jako potencjalny materiał sorpcyjny do usuwania związków organicznych z emulsji olejowo-wodnych, Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, ISBN:978-83-7464-629-1 (2013)
 5. Gorazda Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Tarko B., Odzysk fosforu z popiołu po spaleniu osadów ściekowych – analiza potencjału surowcowego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 6. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Termiczne przekształcanie osadów ściekowych w Polsce – uwarunkowania technologiczne i środowiskowe, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 10, ISBN:978-83-7365-346-7 (2014)
 7. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Zając Ludmiła, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Burgieł Zbigniew, Nanomateriały – podział, charakterystyka, wybrane metody otrzymywania, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 8. Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Staroń Paweł, Porównanie właściwości fizykochemicznych wybranej biomasy i kopalnych paliw konwencjonalnych, Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa, ISBN:978-83-930232-7-1 (2015)
 9. Smol M. , Kulczycka J., Henclik A., Gorazda K., Wzorek Z., Towards zero waste in sewage sludge incineration, Sardinia 2015 : Fifteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Forte Village, S. Margherita di Pula (CA), Italy, 5-9 October 2015 ; International Workshop on Waste Architecture Rehabilitation of Landfills, 6-7 October 2015, Forte Village, ISBN:9788862650212 (2015)
 10. Smol Marzena, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Możliwości zastosowania odpadów po termicznym przekształceniu osadów ściekowych w materiałach budowlanych, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : praca zbiorowa. [T.] 6, ISBN:978-83-7493-897-6 (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Malina Dagmara,Sobczak Agnieszka,Wzorek Zbigniew, , The chemical methods of silver nanoparticles synthesis, (2010)
 2. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Acta Biochimica Polonica : ABP, Phosphorus cycle - possibilities for its rebuilding, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 3. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Acta Biochimica Polonica : ABP, Biogenic catalysis in sulphide minerals weathering processes and acid mine drainage genesis, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2014)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Kałamacki Jan, Pociecha Marek, Sposób wytwarzania paszowego fosforanu dwuwapniowego z dodatkiem sodu, (2006)
 2. Kijkowska Regina, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu, (2008)
 3. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Sposób odzyskiwania związków fosforu z odpadów przemysłowych, (2010)
 4. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych, (2011)
 5. Duda Marian, Duda Michał, Kowalski Zygmunt, Cholewa Janusz, Wzorek Zbigniew, Sposób termicznego przetwarzania półproduktów mięsno-kostnych z przemysłu mięsnego, (2011)
 6. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób termicznej utylizacji osadów o wysokiej zawartości związków żelaza z oczyszczania ścieków komunalnych, (2012)
 7. Kowalski Zygmunt, Pawłowska-Kozińska Danuta, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, (2012)
 8. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego, (2012)
 9. Kowalski Zygmunt, Pawłowska-Kozińska Danuta, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, (2012)
 10. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Podraza Zuzanna, Sposób wytwarzania kwasu fosforowego, (2012)
 11. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania nanocząstek srebra, (2014)
 12. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Tyliszczak B., Bialik-Wąs K., Wzorek Z., Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierającego hydroksyapatyt, (2014)
 13. Wagner Roman, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania witryfikatów w wyniku termicznego przekształcania mieszanek rozdrobnionej biomasy roślinnej i zwierzęcej oraz reaktor do wytwarzania witryfikatów z termicznego przekształcania odpadowej biomasy, (2015)
 14. Wagner Roman, Wzorek Zbigniew, Sposób separacji cząstek i stałych z gazów wytwarzanych w procesie wysokotemperaturowych przekształcania biomasy i separator cząstek ciekłych i stałych z gazów wytwarzanych w procesie wysokotemperaturowego przekształcenia biomasy, (2015)
 15. Wzorek Zbigniew, Radomski Piotr, Nowak Anna K., Sposób wytwarzania kompozytów ze szlamów odpadowych zawierających fluorokrzemian sodu, (2015)
 16. Radomski Piotr, Wzorek Zbigniew, Żelazny Sylwester, Sposób odzyskiwania siarczanu(VI) potasu z odpadów glicerynowych powstających przy produkcji biodiesli, (2015)
 17. Radomski Piotr, Jarosiński Andrzej, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu o wysokiej powierzchni właściwej, (2015)
 18. Wagner Roman, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania surowców potasowo-fosforowych z biomasy z odzyskiem energii cieplnej oraz instalacja do wytwarzania surowców potasowo-fosforowych z biomasy z odzyskiem energii cieplnej, (2015)
 19. Wzorek Zbigniew, Radomski Piotr, Nowak Anna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania kompozytów ze szlamów fluorku wapnia, (2015)
 20. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej, (2016)
 21. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej, (2016)
 22. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, (2016)
 23. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego, (2016)
 24. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Sposób równoczesnego odzyskiwania do celów nawozowych związków fosforu i mikroelementów z ekstraktów po ługowaniu popiołów uzyskanych ze spalenia osadów ściekowych, (2016)
 25. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego, (2017)
 26. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu, (2017)
 27. Kijkowska Regina, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, (2017)