dr inż. Katarzynaa Gorazda

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 428a

   126282796

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna Nieorganiczna, 2000
drPolitechnika Krakowska, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2004

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Gorazda Katarzyna, Michałowska-Kaczmarczyk Anna M., Asuero Agustin G., Michałowski Tadeusz, Application of rational functions for the standard addition method, Talanta, ISSN:0039-9140 (2013)
 2. Tarko Barbara, Sznajder Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Usuwanie związków organicznych ze ścieków przemysłowych na sorbencie hydroksyapatytowym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 3. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 4. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Phosphorus cycle - possibilities for its rebuilding, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 5. Banach Marcin, Gorazda Katarzyna, Pulit Jolanta, Two-stage method of obtaining high bulk density sodium tripolyphosphate: Design and mechanism of process, Chemical Engineering Research and Design, ISSN:0263-8762 (2013)
 6. Banach Marcin, Gorazda Katarzyna, Pulit Jolanta, Two-stage method of obtaining high bulk densitysodium tripolyphosphate: Design and mechanismof process, Chemical Engineering Research and Design, ISSN:0263-8762 (2014)
 7. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech, Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment, ISSN:1505-3695 (2014)
 8. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Tarko Barbara, Ocena ekoinnowacyjności procesu wytwarzania biogazu z osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 9. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kowalski Zygmunt, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 10. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Pawłowska-Kozińska Danuta, Wzorek Zbigniew, Banach Marcin, Nowak Anna K., Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production – technological and economic assessment, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 11. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Biogenic catalysis in sulphide minerals’ weathering processes and acid mine drainage genesis, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2014)
 12. Hlavatá Miluše, Čablíková Lucie, Čablík Vladimír, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Serwatka Kamil, Porównanie biomasy i paliw kopalnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 13. Smol Marzena, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, The possible use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy, Journal of Cleaner Production, ISSN:0959-6526 (2015)
 14. Podbiera-Matysik Kinga, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Potencial management of waste phosphogypsum with particular focus on recovery of rare earth metals, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2015)
 15. Radomski Piotr, Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Żelazny Sylwester, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 16. Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with, Open Chemistry, ISSN:2391-5420 (2016)
 17. Podbiera-Matysik Kinga, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Akajev Oleg, Możliwość zagospodarowania odpadu fosfogipsowego przez konwersję siarczanu(VI) wapnia do węglanu wapnia oraz odzysk pierwiastków ziem rzadkich z procesu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 18. Gorazda Katarzyna, Tarko Barbara, Wzorek Zbigniew, Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 19. Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Koncepcja wytwarzania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej jako przykład czystszej produkcji, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Nowak Anna K., Kózka Agata, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 2. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Strategie inwestycyjne i analiza działalności przedsiębiorstw wytwarzających komunalne osady ściekowe w Polsce, Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, ISBN:978-83-7464-684-0 (2013)
 3. Gorazda Katarzyna, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Tarko B., Odzysk fosforu z popiołu po spaleniu osadów ściekowych – analiza potencjału surowcowego, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 9, ISBN:978-83-7365-313-9 (2013)
 4. Henclik Anna, Kulczycka Joanna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Termiczne przekształcanie osadów ściekowych w Polsce – uwarunkowania technologiczne i środowiskowe, Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia. T. 10, ISBN:978-83-7365-346-7 (2014)
 5. Smol M. , Kulczycka J., Henclik A., Gorazda K., Wzorek Z., Towards zero waste in sewage sludge incineration, Sardinia 2015 : Fifteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Forte Village, S. Margherita di Pula (CA), Italy, 5-9 October 2015 ; International Workshop on Waste Architecture Rehabilitation of Landfills, 6-7 October 2015, Forte Village, ISBN:9788862650212 (2015)
 6. Smol Marzena, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Możliwości zastosowania odpadów po termicznym przekształceniu osadów ściekowych w materiałach budowlanych, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : praca zbiorowa. [T.] 6, ISBN:978-83-7493-897-6 (2015)
 7. Puthussery Hima, Prasad Rishika, Gorazda Katarzyna, Roy Ipsita, Production, chemistry and properties of biopolymers in food science, Functional polymers in food science : from technology to biology. Vol. 1, Food packaging, ISBN:978-1-119-10978-5 (o (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Kušnierová Mária, Praščáková Mária, Nowak Anna K., Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Acta Biochimica Polonica : ABP, Biogenic catalysis in sulphide minerals weathering processes and acid mine drainage genesis, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2014)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Sposób odzyskiwania związków fosforu z odpadów przemysłowych, (2010)
 2. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych, (2011)
 3. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób termicznej utylizacji osadów o wysokiej zawartości związków żelaza z oczyszczania ścieków komunalnych, (2012)
 4. Banach Marcin, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Gorazda Katarzyna, Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej , (2014)
 5. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej, (2016)
 6. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej, (2016)
 7. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, (2016)
 8. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Sposób równoczesnego odzyskiwania do celów nawozowych związków fosforu i mikroelementów z ekstraktów po ługowaniu popiołów uzyskanych ze spalenia osadów ściekowych, (2016)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PBS1/A1/3/2012 (Program Badań Stosowanych ),

   „Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów
  rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych”.

  , realizowany w latach 2012/2015