mgr inż. Adam Kuc

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 014

   2779

   akuc@chemia.pk.edu.plBrak danych nt. przebiegu pracy nukowej.
Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Jaroń Artur, Kuc Adam, Wzorek Zbigniew, Żurek Zbigniew, Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych, Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection, ISSN:0473-7733 (2016)