Anna Marjankowska

Stanowisko: specjalista

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410 b

   012 628 27 10

   marjankowska@chemia.pk.edu.plBrak danych nt. przebiegu pracy nukowej.