dr inż. Elżbieta Sikora

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Chemicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 519

   3072

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , inżynieria chemiczna, 1992
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , technologia chemiczna, 1998

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Transport przeznaskórkowy aktywnych składników kosmetycznych, Wiadomości Chemiczne, ISSN:0043-5104 (2013)
 2. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Production of triterpenoids with cell and tissue cultures, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 3. Jaworska Małgorzata A., Sikora Elżbieta S., Ogonowski Jan, Microemulsions based on propylene glycol diesters of caprylic and capric acids, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
 4. Kurleto Kamil, Kurowski Grzegorz, Laskowska Barbara, Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Vogt Otmar, Wpływ warunków parzenia na zawartość antyoksydantów w naparach różnych rodzajów herbat, Wiadomości Chemiczne, ISSN:0043-5104 (2013)
 5. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Influence of process parameters on properties of Nanostructured Lipid Carriers (NLC) formulation, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 6. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Zielina Michał, Ogonowski Jan, Studies on the formation of O/W nano-emulsions, by low-energy emulsification method, suitable for cosmeceutical applications, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 7. Śliwa Karolina, Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Micelle-mediated extraction of elderberry blossom by whey protein and naturally derived surfactants, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 8. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta , Ogonowski Jan, Wpływ rodzaju i stężenia emulgatorów z grupy polioksyetylenowanych estrów sorbitanu i kwasów tłuszczowych na właściwości reologiczne nanoemulsji na bazie Crodamolu PC, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2013)
 9. Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Lulek Patrycja, Zastosowanie ekstraktów z nasion czarnej porzeczki i truskawki, otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, w łagodnych kompozycjach myjących, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 10. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanoemulsje. Charakterystyka i metody otrzymywania, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 11. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, The influence of glicerides oil phase on O/W nanoemulsion formation by pic method, Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, ISSN:0324-5853 (2014)
 12. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Ekstrakt z brzozy jako źródło substancji biologicznie czynnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 13. Olszańska Marta, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Badania właściwości szamponów na bazie łagodnych surfaktantów, zawierających ekstrakt z truskawki, Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science, ISSN:1733-747X (2014)
 14. Sikora Elżbieta, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Wpływ dodatku wybranych ekstraktów roślinnych, otrzymanych przez ekstrakcję CO2 w warunkach nadkrytycznych, na właściwości szamponów do włosów, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 15. Vogt Otmar, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, The effect of selected supercritical CO2 plant extract addition on user properties of shower gels, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 16. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Rheological properties of nanoemulsions stabilized by Polysorbate 80, Chemical Engineering & Technology, ISSN: (2015)
 17. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulation and characterization of nanostructured lipid carriers demonstrating the stabilizing effect against peroxidation of strawberry and blackcurrant seed oils, Agro FOOD Industry Hi Tech, ISSN:1722-6996 (2015)
 18. Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Śliwa Karolina, Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Jaworska Małgorzata, Ogonowski Jan, Masło shea (masło karite). Cz. III. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 19. Sikora Elżbieta, Michorczyk Piotr, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Supercritical CO2 extract from strawberry seeds as a valuable component of mild cleansing compositions, International Journal of Cosmetic Science, ISSN:0142-5463 (2015)
 20. Śliwa Karolina, Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Porównanie metod ekstrakcyjnych w pozyskiwaniu związków aktywnych z odpadów powstałych podczas produkcji soku jabłkowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 21. Sikora Elżbieta, Llinas Meritxell, Garcia-Celma Maria Jose, Escribano Elvira, Solans Conxita, Transdermal delivery of forskolin from emulsions differing in droplet size, Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, ISSN:0927-7765 (2015)
 22. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Konieczna Monika, Study of O/W micro- and nano-emulsions based on propylene glycol diester as a vehicle for geranic acid, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2015)
 23. Sikora Elżbieta, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Zastosowanie w szamponach ekstraktu z mydlnicy oraz ekstraktu z pokrzywy otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 24. Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 25. Miastkowska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanoemulsions based on selected berry seed oils, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 26. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 27. Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Oszmiański Jan, Kolniak-Ostek Joanna, A micelle mediated extraction as a new method of obtaining the infusion of Bidens tripartita, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2016)
 28. Miastkowska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Zielina Michał, Łudzik Agnieszka, The kinetic study of isotretinoin release from nanoemulsion, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN:0927-7757 (2016)
 29. Miastkowska Małgorzata, Michalczyk Alicja, Belechowicz Diana, Sikora Elżbieta, Lasoń Elwira, Matras-Postołek Katarzyna, Ogonowski Jan, Nanoemulsje na bazie aldehydu cynamonowego jako nowoczesne środki o działaniu grzybobójczym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 30. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Miastkowska Małgorzata, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako nowy system nośników ekologicznych środków ochrony roślin, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 31. Miastkowska Małgorzata A., Banach Marcin, Pulit-Prociak Jolanta, Sikora Elżbieta S., Głogowska Agata, Zielina Michał, Statistical analysis of optimal ultrasound emulsification parameters in thistle-oil nanoemulsions, Journal of Surfactants and Detergents, ISSN:1097-3958 (2016)
 32. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Tabaszewska Małgorzata, Skoczylas Łukasz, Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN:0927-7757 (2016)
 33. Śliwa Karolina, Ciepińska Ilona, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Determination of flavonoids stability in the elderberry blossoms extract, Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science, ISSN:1733-747X (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Optymalizacja warunków syntezy estrów lupeolu, Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej : praca zbiorowa, ISBN:978-83-62081-15-8 (2013)
 2. Grega T., Najgebauer-Lejko D., Tabaszewska M., Jaworska G., Sikora E., Staruch L., Influence of whey protein concentrate (WPC 80) addition on the rheological properties of water-in-oil emulsions during storage, Additives and contaminants in foodstuffs 2013 : zborník vedeckých prác, ISBN:978-80-89597-12-3 (2013)
 3. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako nośniki bioaktywnych substancji kosmetycznych i farmaceutycznych, Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 6-7 maja 2015, ISBN:978-83-64457-16-6 (2015)
 4. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Ekstrakcja surowców roślinnych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych, Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 6-7 maja 2015, ISBN:978-83-64457-16-6 (2015)
 5. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Właściwości antyutleniające ekstraktów z wytłoków powstałych po produkcji soku jabłkowego, Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 6-7 maja 2015, ISBN:978-83-64457-16-6 (2015)
 6. Miastkowska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanoemulsje na bazie surowców naturalnych – nowoczesna forma ekokosmetyków, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
 7. Malinowska Magdalena, Śliwa Karolina, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Wytłoki jabłkowe jako cenny surowiec kosmetyczny, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
 8. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanocząstki lipidowe jako forma ochrony olejów bogatych w NNKT pozyskanych na drodze ekstrakcji nadkrytycznym CO2, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
 9. Olszańska Marta, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Szampony na bazie łagodnych surfaktantów zawierające ekstrakty z zielonej herbaty pozyskane w warunkach nadkrytycznego CO2, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
 10. Sikora Elżbieta, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Przybylska Agnieszka, Zastosowanie ekstraktu z szałwii pozyskanego w warunkach nadkrytycznego CO2 w wybranych kompozycjach myjących, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
 11. Sikora Elżbieta, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Zastosowanie wybranych ekstraktów roślinnych pozyskanych w warunkach nadkrytycznych CO2 w szamponach do włosów delikatnych, Zastosowanie ekstraktów roślinnych pozyskiwanych w warunkach nadkrytycznego CO2 w kosmetykach i produktach chemii gospodarczej : praca zbiorowa, ISBN:978-83-7321-803-2 (2016)
 12. Miastkowska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nanoemulsje na bazie surowców naturalnych – nowoczesna forma ekokosmetyków, Ekokosmetyki, ISBN:978-83-7242-878-3 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Production of triterpenoids with cell and tissue cultures, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Śliwa Karolina, Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Micelle-mediated extraction of elderberry blossom by whey protein and naturally derived surfactants, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 3. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Influence of process parameters on properties of Nanostructured Lipid Carriers (NLC) formulation, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 4. Jaworska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Zielina Michał, Ogonowski Jan, Acta Biochimica Polonica : ABP, Studies on the formation of O/W nano-emulsions, by low-energy emulsification method, suitable for cosmeceutical applications, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 5. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Tabaszewska Małgorzata, Skoczylas Łukasz, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers, 29th European Colloid and Interface Society conference (29th ECIS 2015) (2016)
 6. Miastkowska Małgorzata, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Zielina Michał, Łudzik Agnieszka, Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, The kinetic study of isotretinoin release from nanoemulsion, 29th European Colloid and Interface Society Conference (29th ECIS 2015) (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Tabaszewska M., Grega T., Sikora E., Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry., (2012)
 2. Ogonowski J., Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Jaworska M., Lasoń E., Jaworska K. Śliwa, Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite , (2013)
 3. Ogonowski J., Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Jaworska M., Lasoń E., Śliwa K., Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite , (2013)
 4. Tabaszewska M., Grega T., Sikora E., Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznegozawierającego koncentrabiałek serwatkowych, (2014)
 5. Jaworska M., Sikora E., Ogonowski J., Nanoemulsja do pielęgnacji skóry dojrzałej i narażonej na szkodliwe działanie promieni słonecznych, (2015)
 6. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób jej, (2015)
 7. Lasoń Elwira, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób jej wytwarzania , (2015)
 8. Sikora E., Tabaszewska Małgorzata, Skoczylas Łukasz, Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego ekstrakt z kwiatostanu bzu czarnego., (2016)
 9. Sikora Elzbieta, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Kompozycja do mycia włosów i ciała z ekstraktem z marchwi, (2016)
 10. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Nowa pochodna lupeolu, (2016)
 11. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Sposób otrzymywania nowej pochodnej lupeolu, (2016)
 12. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Sposób wytwarzania nowej pochodnej lupeolu, (2016)
 13. Tabaszewska Małgorzata , Sikora Elżbieta, Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry, (2016)
 14. Vogt O., Sikora E., M. Olszańska, Ogonowski J., Kompozycja do mycia ciała i włosów, (2017)
 15. Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Ogonowski Jan, Novel lupeol derivative and the method of obtaining the novel lupeol derivative, (2017)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe dr inż. E. Sikory dotyczą technologii organicznej małotonażowej, obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem, badaniem właściwości oraz zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego w produktach kosmetycznych i produktach chemii gospodarczej. Drugi kierunek działalności naukowej to kataliza heterogeniczna, badania właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów tlenkowych w procesie konwersji alkoholi do eterów.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia surowców kosmetycznych (Wykłady)
 • Fitokosmetyki (Seminaria)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Wykłady)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Kosmetyki anty-age (Seminaria)
 • Kosmetyki naturalne (Seminaria)
 • Kosmetyki promieniochronne (Seminaria)
 • Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Kosmetyków (Wykłady)
 • Składniki biologicznie czynne w produktach kosmetycznych (Seminaria)
 • Surowce kosmetyczne (Wykłady)
 • Surowce kosmetyczne (Laboratoria)
 • Technologia Kosmetyków (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Hiszpania, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, , staż naukowy, IX-XI 2011
 • Hiszpania, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, , staż naukowy, V-VII 2014