dr inż. Andrzej Wyczesany

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 639

   628-2741

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Chemia i technologia organiczna, 1975
doktor nauk technicznychPolitechnika Krakowska, technologia chemiczna, termodynamika chemiczna, 1985

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Wyczesany Andrzej, Calculation of vapor-liquid-liquid equilibria at atmospheric and high pressures, Industrial & Engineering Chemistry Research, ISSN:0888-5885 (2014)
 2. Wyczesany Andrzej, Zastosowanie symulatora ChemCAD do modelowania osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową, Nafta - Gaz, ISSN:0867-8871 (2016)
 3. Wyczesany Andrzej, Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania odwadniania izopropanolu poprzez destylację heteroazeotropową, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • ChemCad w projektowaniu procesów rafineryjnych (Wykłady)
 • ChemCad w projektowaniu procesów rafineryjnych (Laboratoria)
 • ChemCad w projektowaniu procesów technologii organicznej (Wykłady)
 • ChemCad w projektowaniu procesów technologii organicznej (Laboratoria)
 • ChemCad w projektowaniu technologicznym (Wykłady)
 • ChemCad w projektowaniu technologicznym (Laboratoria)
 • Fizykochemia ropy naftowej (Ćwiczenia)
 • Komputerowe modelowanie procesów przerobu ropy naftowej (Wykłady)
 • Komputerowe modelowanie procesów przerobu ropy naftowej (Laboratoria)
 • Modelowanie procesów technologicznych (Laboratoria)
 • Projekt technologiczny ChemCad (Projekty)
 • Techniki komputerowe i inżynierii i technologii chemicznej (Laboratoria)
 • Technologia ropy naftowej (Ćwiczenia)
 • Termodynamika Chemiczna (Ćwiczenia)
 • Termodynamika Chemiczna (Wykłady)