dr hab. inż., prof. PK Jarosław Handzlik

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych, Zespół Kataliza Obliczeniowa (Computational Catalysis)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 510

   628 21 96

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynieria chemiczna, 1993
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, nauki techniczne, technologia chemiczna, 1999
dr hab.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Handzlik Jarosław, Kurleto Kamil, Theoretical investigations of heterogeneous olefin metathesis catalysts, Current Organic Chemistry, ISSN:1385-2728 (2013)
 2. Handzlik Jarosław, Kurleto Kamil, Assessment of density functional methods for thermochemistry of chromium oxo compounds and their application in a study of chromia-silica system, Chemical Physics Letters, ISSN:0009-2614 (2013)
 3. Handzlik Jarosław, Grybos Robert, Tielens Frederik, Structure of monomeric chromium(VI) oxide species supported on silica: periodic and cluster DFT studies, The Journal of Physical Chemistry. C, Nanomaterials and Interfaces, ISSN:1932-7447 (2013)
 4. Guesmi Hazar, Gryboś Robert, Handzlik Jarosław, Tielens Frederik, Characterization of molybdenum monomeric oxide species supported on hydroxylated silica: a DFT study, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2014)
 5. Handzlik Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa, The formation of a α-bond complex vs. an oxidation addition product in reaction of [M(CO)4(ŋ4-nbd)] (M = W, Mo) and H–EEt3 (E = Si, Ge, Sn): DFT optimized structures and predicted chemical shifts of hydride ligands, Journal of Organometallic Chemistry, ISSN:0022-328X (2014)
 6. Śliwa Paweł, Handzlik Jarosław, Czeluśniak Izabela, Alkynol polymerization catalysed by Grubbs-type and Hoveyda–Grubbs ruthenium alkylidene complexes: A computational study, Journal of Organometallic Chemistry, ISSN:0022-328X (2014)
 7. Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław, Gierada Maciej, Szymańska-Buzar Teresa, Catalytic transformation of phenylacetylene mediated by phosphine-free ruthenium alkylidene complexes, Journal of Organometallic Chemistry, ISSN:0022-328X (2015)
 8. Gao Jie, Zheng Yiteng, Tang Yadan, Jehng Jih-Mirn, Grybos Robert, Handzlik Jarosław, Wachs Israel E., Podkolzin Simon G., Spectroscopic and computational study of Cr Oxide structures and their anchoring sites on ZSM-5 zeolites, ACS Catalysis, ISSN:2155-5435 (2015)
 9. Lwin Soe, Keturakis Christopher, Handzlik Jarosław, Sautet Philippe, Li Yuanyuan, Frenkel Anatoly I., Wachs Israel E., Surface ReOx sites on Al2O3 and their molecular structure−reactivity relationships for olefin metathesis, ACS Catalysis, ISSN:2155-5435 (2015)
 10. Handzlik Jarosław, Grybos Robert, Tielens Frederik, Isolated chromium(VI) oxide species supported on al-modified silica: a molecular description, The Journal of Physical Chemistry. C, Nanomaterials and Interfaces, ISSN:1932-7447 (2016)
 11. Gierada Maciej, Michorczyk Piotr, Tielens Frederik, Handzlik Jarosław, Reduction of chromia-silica catalysts: A molecular picture, Journal of Catalysis, ISSN:0021-9517 (2016)
 12. Guesmi Hazar, Grybos Robert, Handzlik Jarosław, Tielens Frederik, Characterization of tungsten monomeric oxide species supported on hydroxylated silica; a DFT study, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2016)
 13. Chakrabarti Anisha, Gierada Maciej, Handzlik Jarosław, Wachs Israel E., Operando molecular spectroscopy during ethylene polymerization by supported CrOx/SiO2 catalysts: active sites, reaction intermediates, and structure-activity relationship, Topics in Catalysis, ISSN:1022-5528 (2016)
 14. Śliwa Paweł, Kurleto Kamil, Handzlik Jarosław, Rogalski Szymon, Żak Patrycja, Wyrzykiewicz Bożena, Pietraszuk Cezary, Regioselectivity of stoichiometric metathesis of vinylsilanes with second-generation grubbs catalyst: a combined DFT and experimental study, Organometallics, ISSN:0276-7333 (2016)
 15. Gierada Maciej, Petit Ivan, Handzlik Jarosław, Tielens Frederik, Hydration in silica based mesoporous materials: a DFT model, Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN:1463-9076 (2016)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
- modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
- charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T09B 019 13 (promotorski), Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, realizowany w latach 1997/1998
 • Projekt badawczy nr 4 T09A 056 23 (własny), Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, realizowany w latach 2002/2004
 • Projekt badawczy nr (zamawiany przez Tsukuba Research Laboratory Sumitomo Chemical Co., Ltd), A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, realizowany w latach 2002/2003
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 093 28 (własny), Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, realizowany w latach 2006/2006
 • Projekt badawczy nr N204 057 32/1465 (własny), Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, realizowany w latach 2007/2008
 • Projekt badawczy nr RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), Structure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach 2007/2007
 • Projekt badawczy nr 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach 2010/2010
 • Projekt badawczy nr N N204 131039 (własny), Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr N N204 219740 (promotorski), Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, realizowany w latach 2011/2012
 • Projekt badawczy nr N N204 185140 (własny), Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr 2011/03/B/ST4/01223 (własny), Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr UMO-2013/09/B/ST8/00171 (własny),

  Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr 2015/19/B/ST4/01836 (własny),

   Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

  , realizowany w latach 2016/2019

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Metateza olefin (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne nanostruktur (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne nanostruktur (Laboratoria)
 • Modelowanie molekularne procesów katalitycznych (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Wykłady)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Seminaria)
 • Modelowanie molekularne w katalizie (Laboratoria)
 • Modelowanie procesów technologicznych (Projekty)
 • Podstawy modelowania molekularnego (Wykłady)
 • Podstawy modelowania molekularnego (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (Wykłady)
 • Projektowanie nowych katalizatorów (Seminaria)
 • Seminarium dyplomowe (Seminaria)
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007
 • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Politechnika Krakowska, 2000
 • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2009
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2011
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2012
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2015
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2016
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2017