dr inż. Wiesław Jan Figiel

Stanowisko: st. wykładowca

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3)Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.
Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Płocica Joanna, Turek Paweł, Figiel Wiesław, Tal-Figiel Barbara, Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, Polish Journal of Cosmetology, ISSN:1731-0083 (2013)
 2. Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Kwiecień Magdalena, Pomiary oscylacyjne leczniczych układów żelowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2013)
 3. Płocica Joanna, Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Correlation between rheological studies and organoleptic cosmetic emulsions with lanolin - natural emulsifier, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2013)
 4. Krupa A., Jachowicz R., Kurek M., Figiel W., Kwiecień M., Preparation of solid self-emulsifying drug delivery systems using magnesium aluminometasilicates and fluid-bed coating process, Powder Technology, ISSN:0032-5910 (2014)
 5. Płocica Joanna, Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Turek Paweł, Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 6. Płocica Joanna, Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2015)
 7. Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Michno Anna, Wpływ składu fazy wodnej na właściwości reologiczne i stabilność emulsji kosmetycznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2015)
 8. Płocica Joanna, Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Zastosowanie borowiny w kosmetyce, Polish Journal of Cosmetology, ISSN:1731-0083 (2015)
 9. Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Michno Anna, Zależność pomiędzy właściwościami reologicznymi a morfologią mieszanin tłuszczów poddanych krystalizacji w polu ultradźwiękowym, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Monografie:
 1. Tal-Figiel Barbara, Figiel Wiesław, Particulate and disperse systems - theoretical and practical approach, ISBN:978-83-7242-807-3 (2014)
Rozdziały monografii:
 1. Płocica Joanna, Turek Paweł, Figiel Wiesław, Tal-Figiel Barbara, The influence of natural emulsifiers on selected cosmetic emulsions sensory properties , Current trends in commodity science : household and personal care products, ISBN:978-83-911169-5-1 (2013)