dr inż. Tadeusz Komorowicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Inżynierii Chemicznej i Procesowej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 228

   27-52

   


Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska, inżynieria chemiczna i procesowa, 1981

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kupiec Krzysztof, Rakoczy Jan, Komorowicz Tadeusz, Larwa Barbara, Efekty termiczne przy adsorpcyjnym usuwaniu wody z roztworów etanolu, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2013)
 2. Kupiec Krzysztof, Komorowicz Tadeusz, Larwa Barbara, Model matematyczny gruntowego wymiennika ciepła, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2013)
 3. Komorowicz Tadeusz, Kupiec Krzysztof, Mółka Aneta, The application of novel organic deemulsifiers for the separation of oil-in-water emulsions, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2014)
 4. Kupiec Krzysztof, Rakoczy Jan, Komorowicz Tadeusz, Larwa Barbara, Heat and mass transfer in adsorption-desorption cyclic process for ethanol dehydration, Chemical Engineering Journal, ISSN:1385-8947 (2014)
 5. Komorowicz Tadeusz, Kupiec Krzysztof, Głuszek Aneta, Rodak Monika, Analiza porównawcza hydrauliki kolumn wypełnionych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2014)
 6. Larwa Barbara, Kupiec Krzysztof, Komorowicz Tadeusz, Neupauer Krzysztof, Heat conduction in the ground under natural conditions and with heat exchanger installed, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2015)
 7. Kupiec Krzysztof, Larwa Barbara, Komorowicz Tadeusz, Neupauer Krzysztof, Profile temperatur w gruncie o niejednorodnych właściwościach fizycznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2015)
 8. Larwa Barbara, Kupiec Krzysztof, Komorowicz Tadeusz, Gwadera Monika, Teper Mikołaj, Modelling of heat transfer in ground heat exchangers, Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN:0011-4561 (2016)
 9. Kupiec Krzysztof, Larwa Barbara, Gwadera Monika, Komorowicz Tadeusz, Modelowanie przenoszenia ciepła w gruncie, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 10. Komorowicz Tadeusz, Nering Konrad, Walczak Stanisław, Analysis of the flow of crystallising water slurries in pipelines, Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN:0011-4561 (2016)
 11. Komorowicz Tadeusz, Neupauer Krzysztof, Sabat Katarzyna, Głuszek Aneta, Laboratory tests of photovoltaic modules formed of multicrystalline silicon cells, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 12. Neupauer Krzysztof, Komorowicz Tadeusz, Kupiec Krzysztof, Cooling of hot water with non-uniform initial temperature, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Wieczorek Oriana, Badania wymiany ciepła od powierzchni grzewczej do różnych rodzajów gleb, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 2. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Badania nad utylizacją przepracowanych emulsyjnych cieczy chłodząco-smarujących, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 3. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie aparatury chemicznej do wymiany masy, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 4. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Nowe rozwiązania i zastosowania aparatów do kontaktowania układów dwu- i trójfazowych, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław , Cyklonowy odpylacz gazu , (2005)
 2. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław , Sposób hydraulicznego transportu na duże odległości materiałów poliziarnistych i urządzenie do wyprowadzania frakcji grubej z rurociągu hydrotransportu , (2010)
 3. Pabiś Aleksander , Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Profil szczebliny filtracyjnej nawrotnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych , (2010)
 4. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz , Bednarski Stanisław, Profil szczebliny filtracyjnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych, (2010)
 5. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Bednarski Stanisław, 1. Wkład szczelinowy do urządzenia oddzielającego cząstki stałe od gazu, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych, (2013)
 6. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 7. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 8. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów, (2013)
 9. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 10. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander , Bednarski Stanisław, Urządzenie do oddzielania cząstek stałych od gazu, (2013)
 11. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów, (2017)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • BHP z elementami ergonomii (Wykłady)
 • Destylacja i rektyfikacja (Ćwiczenia)
 • Destylacja i rektyfikacja (Projekty)
 • Destylacja i rektyfikacja (Laboratoria)
 • Inżynieria chemiczna (Ćwiczenia)
 • Inżynieria chemiczna (Projekty)
 • Inżynieria chemiczna (Laboratoria)
 • Inżynieria chemiczna (Wykłady)
 • Laboratorium inżynierii chemicznej I i II (Laboratoria)
 • Ocena ryzyka zawodowego (Wykłady)
 • Ocena ryzyka zawodowego i zagrożeń ekologicznych (Wykłady)
 • Podstawy inżynierii produktu (Wykłady)
 • Procesy dyfuzyjno-kinetyczne (Projekty)
 • Procesy dyfuzyjno-kinetyczne (Ćwiczenia)
 • Procesy przepływowe (Ćwiczenia)
 • Procesy przepływowe (Projekty)
 • Procesy przepływowe (Wykłady)
 • Rozwój zrównoważony (Wykłady)
 • Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia (Wykłady)
 • Zarządzanie chemikaliami (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Norwegia, Technical University of Norway, Trondheim , staż, 2 lata

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda zespołowa JM Rektora PK, 2004
 • Nagroda zespołowa JM Rektora PK, 2006
 • Nagroda zespołowa JM Rektora PK , 2009