dr inż. Aleksander Pabiś

Stanowisko: adiunkt

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 108

   2721

   


Przebieg pracy naukowej:

dr inżPolitechnika Krakowska, Inżynieria Chemiczna, 1977

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Pabiś Aleksander, Hydrodynamika zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie stożkowo-cylindrycznym z głowicą kierującą strumień gazu, Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment, ISSN:0368-0827 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Wieczorek Oriana, Badania wymiany ciepła od powierzchni grzewczej do różnych rodzajów gleb, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 2. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Badania nad utylizacją przepracowanych emulsyjnych cieczy chłodząco-smarujących, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 3. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie aparatury chemicznej do wymiany masy, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
 4. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Nowe rozwiązania i zastosowania aparatów do kontaktowania układów dwu- i trójfazowych, Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa, ISBN: (2015)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Pabiś Aleksander, Sposób wyznaczania profilu porowatości złoża fluidalnego gaz-ciało stałe w pionowej kolumnie o określonym natężeniu przepływu fazy gazowej przez złoże , (1998)
 2. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław , Cyklonowy odpylacz gazu , (2005)
 3. Pabiś Aleksander, Zając Zdzisław, Urządzenie do fluidyzacji materiałów drobnoziarnistych i pylistych, zwłaszcza wykazujących skłonność do zbrylania , (2007)
 4. Pabiś Aleksander, Płytowy wymiennik ciepła , (2007)
 5. Pabiś Aleksander, Pneumatyczne urządzenie fontannowe do obróbki materiałów proszkowych i drobnoziarnistych , (2008)
 6. Pabiś Aleksander, Tannenberg Rafał, Połączenie rur z tworzywa sztucznego z dnem sitowym, zwłaszcza wkładu wymiennika ciepła , (2009)
 7. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław , Sposób hydraulicznego transportu na duże odległości materiałów poliziarnistych i urządzenie do wyprowadzania frakcji grubej z rurociągu hydrotransportu , (2010)
 8. Pabiś Aleksander , Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Profil szczebliny filtracyjnej nawrotnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych , (2010)
 9. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz , Bednarski Stanisław, Profil szczebliny filtracyjnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych, (2010)
 10. Pabiś Aleksander, Neupauer Krzysztof, Magiera Janusz, Kolektor ciepła słonecznego z osłoną próżniową , (2012)
 11. Pabiś Aleksander, Miniaturowyr wymiennik ciepła, (2012)
 12. Pabiś Aleksander, Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych, (2012)
 13. Pabiś Aleksander, Neupauer Krzysztof , Magiera Janusz, Kolektor słoneczny próżniowy , (2012)
 14. Pabiś Aleksander, Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła , (2012)
 15. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander, Bednarski Stanisław, 1. Wkład szczelinowy do urządzenia oddzielającego cząstki stałe od gazu, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych, (2013)
 16. Bednarski Stanisław, Pabiś Aleksander, 2. Urządzenie do oddzielania cząstek stałych od gazu, (2013)
 17. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów, (2013)
 18. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 19. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 20. Pabiś Aleksander, Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych , (2013)
 21. Pabiś Aleksander, Komorowicz Tadeusz, Bednarski Stanisław, Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów , (2013)
 22. Komorowicz Tadeusz, Pabiś Aleksander , Bednarski Stanisław, Urządzenie do oddzielania cząstek stałych od gazu, (2013)
 23. Pabiś Aleksander, Laszuk Andrzej, Aparat fluidyzacyjny z mechanicznym mieszaniem , (2014)
 24. Pabiś Aleksander, Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, (2016)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Bezpieczeństwo przemysłowe (Wykłady)
 • Inzynieria chemiczna I i II (Ćwiczenia)
 • Inżynieria chemiczna II (Projekty)
 • Inżynieria chemiczna II (Laboratoria)
 • Projektowanie instalacji procesów przemysłu chemicznego (Projekty)
 • Przenoszenie ciepła (Ćwiczenia)
 • Przenoszenie ciepła (Projekty)
 • Przepływy wielofazowe (Ćwiczenia)
 • Przepływy wielofazowe (Projekty)
 • Pzenoszenie ciepła (Laboratoria)
 • Techniki pomiarowe w Inzynierii Chemicznej (Laboratoria)
 • Techniki pomiarowe w Inżynierii Chemicznej (Wykłady)
 • Techniki Pomiarowe w OZE (Wykłady)
 • Techniki Pomiarowe w OZE (Laboratoria)
 • Zarządzanie jakością (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Algeria, INES , Kontrakt, 1983 do 1991
 • Francja, Institute de Genie Chimique, staż naukowy, 8 miesięcy (1975)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora PK , Kraków, 2004
 • Nagroda Zespołowa Rektora PK , Kraków, 2006
 • Nagroda naukowa JM Rektora PK ,I stopnia, Kraków, 2009
 • Dydaktyczna Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora PK , Kraków, 2009
 • Srebrny medal za wynalazek \"Profil szczebliny filtracyjnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych\". Twórcy: dr inż A. Pabiś, dr inż T. Komorowicz, Prof S. Bednarski, Międzynarodowe targi Przemysłu Chemicznego Expochem 2011, Katowice, 2011
 • Srebrny medal za wynalazek \"Aparat fluidyzacyjny z mechanicznym mieszaniem\". Twórcy: dr inż A. Pabiś, dr hab inż A. Laszuk prof.PK, Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego Expochem 2011, 2011
 • Srebrny medal za wynalazek \" Sposób hydraulicznego transportu....\". Twórcy: dr inż A. Pabiś, dr inż T. Komorowicz, Prof S. Bednarski, Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego Expochem 2011, 2011
 • Złoty medal za wynalazek \"Miniaturowy wymiennik ciepła\". Twórca: dr inz A. Pabiś, Międzynarodowe Targi przemysłu Chemicznego Expochem , 2011
 • Srebrny medal za wynalazek \"Profil szczebliny filtracyjnej nawrotnej, zwłaszcza do odpylaczy dynamicznych\". Twórcy: dr inż A. Pabiś, dr inż T. Komorowicz, Prof. S. Bednarski, Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego Expochem 2011, Katowice, 2011
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt \\\"Sposób hydraulicznego transportu.......\\\". Twórcy: dr inż A. Pabiś, dr inż T. Komorowicz, Prof dr hab inż S. Bednarski, Warszawa, 2012
 • Nagroda specjalna Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki Rosyjskiej Federacji za wynalazek \"Miniaturowy wymiennik ciepła\". Twórca: dr inz A. Pabiś, Concour Lepine - Paryż, 2012
 • Brązowy medal za wynalazek \\\"Miniaturowy wymiennik ciepła\\\". Twórca: dr inz A. Pabiś, Międzynarodowe Targi Wynalazków Concour Lepine - Paryż, 2012
 • Brązowy medal za wynalazek \\\"Miniaturowy wymiennik ciepła\\\". Twórca: dr inż A. Pabiś, Międzynarodowa wystawa wynalazków- Brussels Innova, 2012
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt \"Miniaturowy wymiennik ciepła\". Twórca: dr inż Aleksander Pabiś, Warszawa, 2012
 • Srebrny medal za wynalazek: \"Separator heterogeneous liquid mixtures\". Twórca: dr inż A. Pabiś, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków - INVENTO Prague 2013 Award, 2013
 • Brązowy medal za wynalazek \"Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych\". Twórca: dr inż A. Pabiś, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków - ARCA 2013, Zagrzeb, 2013
 • Nagroda specjalna Taiwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców za wynalazek \"Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych\". Twórca: dr inż A. Pabiś, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO 2013 - Prague, 2013
 • Brązowy medal za wynalazek \"Separator nieednorodnych mieszanin ciekłych\". Twórca: dr inż A. Pabiś, Miedzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa, 2013
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt \"Miniaturowy wymiennik ciepła\". Twórca: dr inż Aleksander Pabiś, Warszawa , 2013
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt \"Separator niejednorodnych mieszanin ciepłych\". Twórca: dr inż Aleksander Pabiś, Warszawa, 2014