Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przemyśle budowlanym i chemicznym oraz wszystkich instytucjach związanych z inżynierią materiałową. Posiadają umiejętność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku i mogą podjąć pracę w biurach projektowych, małych i średnich zakładach produkujących materiały przeznaczone dla budownictwa, oraz w zakładach przetwórstwa i recyklingu tych materiałów. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

W czasie studiów studenci mogą odbywać praktyki w firmach zajmujących się m.in. produkcją chemii budowlanej, przykładowo: Bolix SA Żywiec., Synthos Oświęcim, KABE Therm w Woli Batorskiej, Farby KABE w Bielsku-Białej, Excellent w Krakowie, PPG Cieszyn, ZTS Erg Pustków i wielu innych.

Realizowane specjalności

W ramach kierunku realizowana jest jedna specjalność:

Chemia Budowlana