Pliki i formularze

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/17
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2016/17 dla studentów WIiTCh PK
Podział semestru letniego 2016/17

Sprawy związane z sesją egzaminacyjną

Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o skierowanie na powtarzanie semestru
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o udzielenie awansu

Sprawy związane z praktykami studenckimi

Uchwała RW nr 14/506/XVII/2016 z 30 marca 2016 r. w sprawie Zasad odbywania praktyk studenckich
Zasady odbywania praktyk studenckich
Wzór porozumienia (praktyki indywidualne)
Wzór porozumienia (praktyki grupowe)
Program praktyki
Sprawozdanie z praktyki
Potwierdzenie odbycia praktyki
Pełnomocnik i opiekunowie praktyk

Sprawy związane z dyplomami

Informacje konieczne do suplementu dyplomu
Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Podanie o odpis dyplomu w tłumaczeniu i suplement do dyplomu w j.angielskim
Umowa o przeniesienie praw majątkowych do pracy dyplomowej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Wzór formatowania pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie do archiwizacji

Egzamin dyplomowy

Wymagania do egzaminu dyplomowego – Ogłoszenie
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przydzielania tematów prac dyplomowych i powoływania recenzentów prac dyplomowych
Komisje egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia
Komisje egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II stopień

Podania

Rezygnacja ze studiów
Podanie o umorzenie opłaty
Podanie o realizacje dodatkowych przedmiotów
Podanie o udzielenie urlopu
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy
Podanie o indywidualny program studiów
Podanie o wydanie karty przebiegu studiów
Wzór odwołania

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące studentów PK

Sierpień 2017
PWŚCPSN
« Lip   Wrz »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31