Pliki i formularze

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/18
Organizacja roku akademickiego 2018/19
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2017/18 dla studentów WIiTCh PK
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2018/19 dla studentów WIiTCh PK
Podział semestru letniego 2017/18
Podział semestrów w roku akad. 2018/19

Sprawy związane z sesją egzaminacyjną

Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o skierowanie na powtarzanie semestru
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o udzielenie awansu
Zasady przepisywania ocen

Sprawy związane z praktykami studenckimi

Zasady odbywania praktyk studenckich
Wzór porozumienia – porozumienie grupowe
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka programowa
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka ponadprogramowa
Wstępny program praktyki
Sprawozdanie z praktyki
Potwierdzenie odbycia praktyki
Pełnomocnik i opiekunowie praktyk

Sprawy związane z dyplomami

Zasady wydawania tematów prac dyplomowych

Informacje konieczne do suplementu dyplomu
Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Podanie o odpis dyplomu w tłumaczeniu i suplement do dyplomu w j.angielskim
Umowa o przeniesienie praw majątkowych do pracy dyplomowej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Wzór formatowania pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie do archiwizacji

Egzamin dyplomowy

Wymagania do egzaminu dyplomowego – Ogłoszenie
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przydzielania tematów prac dyplomowych i powoływania recenzentów prac dyplomowych
Komisje egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia
Komisje egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II stopień

Podania

Rezygnacja ze studiów
Podanie o umorzenie opłaty
Podanie o realizacje dodatkowych przedmiotów
Podanie o udzielenie urlopu
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy
Podanie o indywidualny program studiów
Podanie o wydanie karty przebiegu studiów
Wzór odwołania

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące studentów PK

Sierpień 2018
PWŚCPSN
« Lip   Wrz »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31