Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >prof.dr hab., prof.zw.PK Andrzej Dominik Stokłosa

prof.dr hab., prof.zw.PK Andrzej Dominik Stokłosa

 

Stanowisko: prof emerytowany

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

katedra biochemii i chemii fizycznej


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój 223
tel. PK: 012 6282725
email:
profesor emerytowany

Przebieg pracy naukowej:

mgr  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, chemia - krystalochemia, 1966
dr  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, chemia, 1972
dr hab.  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, fizyko-chemia ciała stałego, 1984
profesor nadzwyczajny  Politechnika Krakowska, chemia, 1991
profesor nauk chemicznych  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, fizyko-chemia ciała stałego, 1992

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Molenda Janina, Baster Dominika, Stokłosa Andrzej, Gutowska Maria U., Szewczyk Andrzej, Puźniak Roman, Dybko Krzysztof, Szot Michał, Tobola Janusz, Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2 ? y, Solid State Ionics, ISSN:0167-2738 (2014)
Monografie:
 1. Stokłosa Andrzej, Non-stoichiometric oxides of 3d-metals : diagrams of the concentration of point defects, ISBN:978-3-03835-997-5 (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Molenda Janina, Baster Dominika, Stokłosa Andrzej, Gutowska Maria U., Szewczyk Andrzej, Puźniak Roman, Dybko Krzysztof, Szot Michał, Tobola Janusz, Solid State Ionics, Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2 y, 4th Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (2014)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 2 P303 164 04 (badawczy-własny), Określenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOkreślenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOtrzymywanie fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu na podłożach ceramicznych, realizowany w latach 2004/2006
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 091 28 (promotorski), Aktywność elektrokatalityczna wybranych metali przejściowych osadzanych na polianilinie w procesach elektroredukcji, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr N204 104 31/2381 (promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenku w rozpuszczalnikach niewodnych, realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia fizyczna (Wykłady)
 • kataliza przemysłowa (Wykłady)
 • podstawy krystalochemii (Wykłady)
 • termodynamika chemiczna (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Uniwersytet Bordeaux, prof. visiting, 1 miesiąc-1982
 • Francja, Uniwersytet Rennes, Uniwersytet Paris-Nord, prof. visiting, 2 miesiące-1986
 • Wielka Brytania, Uniwersytet w Liverpoolu, Instytut Metalurgii i Nauki o Materiałach, staż, 6 miesięcy- 1975 rok


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej