Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >prof.dr hab., prof.zw.PK Andrzej Dominik Stokłosa

prof.dr hab., prof.zw.PK Andrzej Dominik Stokłosa

 

Stanowisko: prof emerytowany

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

katedra biochemii i chemii fizycznej


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój 223
tel. PK: 012 6282725
email:
profesor emerytowany

Przebieg pracy naukowej:

mgr  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, chemia - krystalochemia, 1966
dr  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, chemia, 1972
dr hab.  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Inżynierii Materiałowej, fizyko-chemia ciała stałego, 1984
profesor nadzwyczajny  Politechnika Krakowska, chemia, 1991
profesor nauk chemicznych  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, fizyko-chemia ciała stałego, 1992

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Janina Molenda, Dominika Baster, Andrzej Stokłosa, Maria U. Gutowska, Andrzej Szewczyk, Correlation between electronic and electrochemical properties, Solid State Ionics, ISSN:0947-7047 (2014)
 2. A. Stokłosa, Point defect diagrams for pure and doped titanium (IV) oxide TiO22d in temperature range of 1073–1573 K, Advances in Applied Ceramics, ISSN:1743-6753 (2012)
Publikacje w kiążkach (monografiach):
 1. A. Stokłosa, Non-Stoichiometric, Diagrams of the Concentration of Point Defects (), Trans Tech Publicatins, ISBN:1422-3597 (2015)
Pozostałe publikacje (starsze):
 1. S.Mrowec, A. Stokłosa, Spiral Vacuum Microbalance for Studies of Reaction Kinetics in Gas-Solid System, J. Thermal Anal. 2, 75-81, (1970)
 2. S.Mrowec,A.Stokłosa, Rationelle Ermittlung und Berechnung Parabolischer Zunderkonstanten der Oxydation von Metallen, Werkstoffe und Korrosion 21,934-944, (1970)
 3. S.Mrowec, A.Stokłosa, Oxidation of Copper at High Temperatures, Oxidation of Metals 3, 291-311., (1971)
 4. S.Mrowec,A.Stokłosa,K.Godlewski, Thermodynamics and Kinetics of Point Defects in Cuprous Oxide, Crystal Lattice Defects 5,239-255., (1974)
 5. A. Stokłosa, J. Stringer, Studies of the Kinetics of Nickel Sulfidation in H2S-H2 Mixteures in the Temperature Range 450-600 C, Oxidation of Metals 11, 263-276., (1977)
 6. A. Stokłosa, J. Stringer, Defect Structure and Chemical Diffusion in Nickel Sulfide B-Ni3S2, Oxidation of Metals 11, 277-288., (1977)
 7. S.Mrowec,A.Stokłosa,M.Danielewski, A New Thermobalance for Studying the Kinetics of High-Temperature Sulfidation of Metals, Oxidation of Metals 11,355-363., (1977)
 8. A.Stokłosa,M.Danielewski, On the Method of Determination of Chemical Diffusion Coefficients in the Scale Formed on a Metal, Annales de Chimie Fr. 4,377-391., (1979)
 9. J.Molenda, S.Mrowec, A.Stokłosa, Semiconducting Properties of Ferrous Sulphide at High Temperatures, Solid State Ionics 1, 273-286., (1980)
 10. M.Danielwski, S.Mrowec, A.Stokłosa, Sulphidation of Iron at High Temperatures and Diffusion Kinetics in Ferrous Sulfide, Oxidation of Metals 17, 77-97., (1982)
 11. S.Mrowec, A.Stokłosa, J.Przybyszewska, High-Temperature Oxidation of Ni-Co Alloys, Proc. 9th Inter. Conf. on Metallic Corrosion, Toronto, Canada, 3-7.07. Vol.3,364-371., (1984)
 12. I.Bartkowicz, A. Stokłosa, Kinetics of Copper, Nickel, Cobalt and Iron Sulfidation by a Modiffied Pellet Method. The Effect of Reaction at the Metal-Scale Interface, Solid State Ionics, 23, 51-59., (1987)
 13. J.Molenda, A.Stokłosa, T.Bąk, Modification in the Electronic Structure of Cobalt Bronze LixCoO2 and the Resulting Electrochemical Properties, Solid State Ionics 36, 53-58., (1989)
 14. H.M.Soliman, A.Stokłosa, Deviation from Stoichiometry of Mn-Doped Ferrous Oxide, Solid State Ionics 42, 85-91., (1990)
 15. A.Stokłosa, H.M.Soliman, Point Defect Structure of Mn-Doped Ferrous Oxide, Solid State Ionics 42, 75-84., (1990)
 16. J.Molenda, A.Stokłosa, H.M.Soliman, Transport Properties of Mn-Doped Ferrous Oxide, Solid State Ionics 45, 109-21., (1990)
 17. J.Molenda, A.Stokłosa, S.Mrowec, Do Than, On the Defect Structure and Electronic Properties of Titanium Disulfide, Physica Status Solidi (a), 119,571-581., (1990)
 18. J.Molenda, A.Stokłosa, Transport properties of YBa2Cu3 O7-y at High Temperature, Physica C 175, 555-565., (1991)
 19. A. Stokłosa, Point Defects and the Electronic Structure of Nonstoichiometric Compounds, Solid State Phen. 21, 135-168., Defect Dependet Processes in Solids, Ed. J.Nowotny, Trans. Tech. Pub. Zurich-Brookfield, 1993, 135-165 (1992)
 20. A.Stokłosa, Defect Structures of Nonstoichiometric Compounds-Verification Method, High Temp. Mat. Process. 13, 209- 228., (1994)
 21. A.Stokłosa, J.Zajęcki, Crystallographic and Defect Structure, Electrical and Thermodynamic Properties of Oxides and Sulfides of 3d Metals, Solid State Phenome. 41, 37-48., (1995)
 22. A.Stokłosa, J.Zajęcki, Phase diagram and electrical properties, defect concentration in oxides and sulphides of 3d metals, Solid State Ionics, 91, 315-322., (1996)
 23. A.Stokłosa, J.Zajęcki, G.Wilczyński, A.Wójtowicz, S.S.Kurek, The influence of zinc ions discharged in a non-aqueous cell on a copper catalyst on the rate of cyclohexanol dehydrogenation reaction, Catalysis Letters 37, 89-94., (1996)
 24. A.Stokłosa, J.Zajęcki, T.S.Wiltowski, A correlation between the change of the chemical potential of ionic and electronic defects and the phase stability range as exemplified by solid solutions of manganese in iron oxide (Fe1-xMnx)1-yO, Solid State Ionics, 116, 167-178, (1999)
 25. A.Ludmany, S.S.Kurek, A.Stokłosa, G.Wilczyński, A.Wójtowicz, J.Zajęcki, Amorphous titanium hydrogenphosphate-an inorganic sorbent and a catalysyt, Applied Catalysis A, General, 267, 149-156., (2004)
 26. A.Stokłosa, J.Zajęcki, S.S.Kurek, Analysis of ionisation energies of ions,ionic radii and a crystal lattice and the energy of electrons in ionic cores of metal atoms, Materials Science-Poland 22, 17-33., (2004)
 27. A.Stokłosa, S.S.Kurek, B.Laskowska, Polarising ability of the metal surface atoms of a catalyst and the work function, Adsorption Science and Technology, 22, 693-706., (2004)
 28. A.Stokłosa, B.Wzorek, Remarks on the Formation of Different Types of Scales on Pure Metals, High Temp. Mat. Proces., 23, 113-123., (2004)
 29. A.Stokłosa, B.Wzorek, Remarks on the Thermodynamic Conditions for the Oxide Scale Formation on Metals, High Temp. Mat. Proces., 23, 103-112., (2004)
 30. A.Stokłosa, B.Laskowska, Cohesion energy, metallic radius and Bonding energy of elektrons in the ionic core of metal atoms, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 783-801., (2005)
 31. A.Stokłosa, S.Kurek, B.Laskowska, Binding Energy and Heat of Chemisorption on Metallic Catalysts–A Thermodynamic Aspect, Adsorption Science and Technology, 23, 161-172., (2005)
 32. A.Stokłosa, S.Kurek, B.Laskowska, Adsorption Structures on Metals-A Thermodynamic Descripton, Langumir 21, 10481-10486., (2005)
 33. T.Kasza, A.Stokłosa, J.Zajęcki, S.S.Kurek, P.Olszewski, Photocatalytic Properties of TiO2 thin Films Obtained by Sol-gel Methods in Gas-phase Oxidation of Octane, Polish Journal of Environmental Studies,15, No. 6A, 70-73., (2006)
 34. S.S.Kurek, B.Laskowska, A.Stokłosa, Cathodic reduction of acids in dimethylformamide on platinum, Electrochimica Acta, 51, 2306-2314., (2006)
 35. A.Stokłosa, B.Laskowska, The Bond Energy and the Composition of Metal Oxides, High Temp. Mat. Proces., 26, 93-102., (2007)
 36. A.Stokłosa, B.Laskowska, Molar Volume and Composition of Oxides of the Same Metal, J. Chem. Crystalogr., (w druku)., (2008)
 37. B.Wzorek, S.S.Kurek, A.Stokłosa, Hydrogen Underpotential Adsorption Measured Chronocoulometrically on Platinum Deposited on Glass Carbon and Polyaniline, Polish J. Chem, (w druku)., (2008)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 2 P303 164 04 (badawczy-własny), Określenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOkreślenie wpływu jonów metali interkalowanych na aktywność i selektywność katalizatorów metalicznych dla reakcji odwodornienia i odwodnienia alkoholOtrzymywanie fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu na podłożach ceramicznych, realizowany w latach 2004/2006
 • Projekt badawczy nr 3 T09A 091 28 (promotorski), Aktywność elektrokatalityczna wybranych metali przejściowych osadzanych na polianilinie w procesach elektroredukcji, realizowany w latach 2005/2006
 • Projekt badawczy nr N204 104 31/2381 (promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenku w rozpuszczalnikach niewodnych, realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia fizyczna (Wykłady)
 • kataliza przemysłowa (Wykłady)
 • podstawy krystalochemii (Wykłady)
 • termodynamika chemiczna (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Uniwersytet Bordeaux, prof. visiting, 1 miesiąc-1982
 • Francja, Uniwersytet Rennes, Uniwersytet Paris-Nord, prof. visiting, 2 miesiące-1986
 • Wielka Brytania, Uniwersytet w Liverpoolu, Instytut Metalurgii i Nauki o Materiałach, staż, 6 miesięcy- 1975 rok


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej