Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >prof.dr hab.inż., prof.zw.PK Zygmunt Kowalski

prof.dr hab.inż., prof.zw.PK Zygmunt Kowalski

 

Stanowisko: Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1)
tel. PK: 126282701
email:

Przebieg pracy naukowej:

Magister  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii, 1969
Doktor nauk technicznych  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, 1978
Doktor habilitowany  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1992
Profesor nauk technicznych  Politechnika Wrocławska, 2001
Profesor zwyczajny PK  Politechnika Krakowska, 2004

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Wpływ rodzaju koagulanta i czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 2. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Chemical reduction as the main method for obtaining nanosilver, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN:1546-1955 (2013)
 3. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Nanosilver: making difficult decisions, Ecological Chemistry and Engineering S, ISSN:1898-6196 (2011)
 4. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Does appearance matter? Impact of particle shape on nanosilver characteristics, Chemik. Nauka Technika Rynek, ISSN:0009-2886 (2011)
 5. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Właściwości nanocząsteczek miedzi, platyny, srebra, złota i palladu, Czasopismo Techniczne, ISSN:0011-4561 (2011)
 6. A. Staroń, Z. Kowalski, M. Banach, Analysis of the Process of Coal Micronization Conducted in Order to Obtain Coal-Water Liquids, ACTA PHYSICA POLONICA A, ISSN:0587-4246 (2014)
 7. Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Katarzyna Stokłosa, Zastosowanie koagulantów do oczyszczania fazy ciekłej z przetwarzania gnojowicy trzody chlewnej, Chemik, ISSN: (2014)
 8. Katarzyna Gorazda, Zygmunt Kowalski, Regina Kijkowska, Danuta Pawłowska-Kozińska, Zbigniew Wzorek, M. arcin Banach, Anna K. Nowak, Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 9. Paweł Staroń, Zygmunt Kowalski, Marcin Banach, Anita Staroń, Analiza gazów odlotowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego pierza., Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 10. Jerzy Sokołowski, Małgorzata iwona Szynkowska, Joanna Kleczewska, Zygmunt Kowalski, Agnieszak Sobczak-Kupiec, Aleksandra Pawlaczyk, Krzysztof Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska., Evaluation of resin composites modified with nanogold and nanosilver, Acta of Bioengineering and Biomechanics, ISSN:1509-409X (2014)
 11. Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Marta Marszałek, Józef Hoffmann, Krystyna Hoffmann, The impact of dry mass content in liquid pig manure on its treatment with a filtration method, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 12. Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry, Technical Trnsactions Chemistry, ISSN: (2014)
 13. Anita Staroń, Zygmunt Kowalski, Marcin Banach, Analysis of the proces of coal micronization conducted in order to Obtain Coal-Water Liquid, Acta Physica Polonica A, ISSN:0587-4246 (2014)
 14. K. Sokołowski, Szynkowska M. I., M. Łukomska-Szymańska, A. Pawlaczyk, Z. Kowalski, A. Sobczak, J. Sokołowski, Properties of flow-type composite resm modified with silver and gold nanoparticles, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 15. Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, The synthesis of tripolyphosphate using a one-stage method and a laboratory rotary kiln, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 16. K. Gorazda, Z. Kowalski, A. K. Nowak, Z. Wzorek, K. Krupa-Żuczek, J. Kulczycka, A. Henclik, Odpady. Alternatywa surowca dla przemysłu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:033-2496 (2013)
Udział w konferencjach:
 1. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Review of chemical reduction methods in the synthesis of nanosilver (54. Zjazd PTChem i SITPChem), poster, Lublin (2011)
 2. J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanosrebra (Międzynarodowa konferencja „Chemistry for agriculture”), poster, Karpacz (2011)
 3. Z. Kowalski, M. Banach, J. Kulczycka, Ł. Lelek, A. Staroń, Proekologiczna technologia produkcji energii cieplnej na bazie paliw wodno-węglowych, 107-1118 (XXVIII Konferencja Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, Zakopane, 12-15.10.2014), referat, (0000)
Zgłoszenia patentowe/patenty/wzory użytkowe:
 1. M. Banach, Z. Kowalski, J. Pulit, Sposób modyfikacji kształtu cząstek nanosrebra (nr. P.399209), , (2012)
 2. M. Banach, Z. Kowalski, J. Pulit, A. Makara, Sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra i zawiesina nanosrebra (nr. P.399112), , (2012)
 3. M. Banach, Z. Kowalski, J. Pulit, A. Makara, Sposób wytwarzania nanosrebra z wykorzystaniem stabilizatorów fosforanowych (nr. P.396462), , (2011)
 4. Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Marcin Banach, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jednostopniową. (nr. Zgłoszenie patentowe polskie P.397098 (2011) Patent polski nr 216843 od 22.05.2014), , (2014)
 5. Z. Kowalski, M. Banach, A. Makara, Sposób modyfikacji własności trójpolifosforanu sodu. (nr. Zgłoszenie patentowe polskie P.395993 (2011) Patent polski przyznany od 14. 08. 2014.), , (2014)
 6. Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Józef Hoffmann, Krystyna Hoffmann, Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (nr. Zgłoszenie patentowe polskie P. 400741 (2012) Patent polski od 05-02-2015), , (2015)
Pozostałe publikacje (starsze):
 1. B. Walawska, Z. Kowalski, Selection of the technological alternatives of producing of sodium chromate with the use of chromic waste, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 9, No. 2 p.103-111, (2000)
 2. B. Walawska, Z. Kowalski, Model of technological alternatives of production of sodium chromate (VI) with the use of chromic wastes, Waste Managment 20 711-723, (2000)
 3. Z. Kowalski, B. Walawska, Utilization of tannery waste for the production of sodium chromate (VI), Industrial and Engineerig Chemistry Research. 40 (3), 826-832, (2001)
 4. B. Walawska, Z. Kowalski, Environmental evaluation of the effects of using chromic waste in production of chromium compounds, Journal of Cleaner Production 9 219-226, (2001)
 5. Z. Kowalski, A. Kozak, Protection of ground waters from migration of infiltrates from chromic waste storage and method of treating these infiltrates, Water,Air & Soil Pollution 128: 115-137, (2001)
 6. Z. Wzorek, Z. Kowalski, Calcium feed phosphate production using the low-temperature method, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 14 365-369, (2001)
 7. Z. Kowalski, M. Konopka, Abatement of Chromate and Phosphate from Wastewater, Polish Journal of Chemical Technology 4 (2), 8-10, (2001)
 8. Z. Kowalski, Evaluation of Options of Production Process Modernisation on the Example of the Sodium Chromate Production Process, Polish Journal of Chemical Technology 3 (4), 20-28, (2001)
 9. A. Rymar, Z. Kowalski, Antifungal Activity of Protein Hydrolyzate on Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp. gerberae (Beach.) Snyd. Et Hans in Cultivating Gerbera jamesonii Bolus under Cover, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BIOLOGICAL SCIENCES Vol.49 No 4, 397-403, (2001)
 10. Z. Kowalski, Z. Wzorek, Utilisation of chromic waste in the sodium chromate (VI) production process, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 15 169-178, (2002)
 11. Z. Kowalski, B. Walawska, Research on the utilisation of waste chromic materials in the sodium chromate production process, Waste Management & Research 20: 99-107, (2002)
 12. R. Kijkowska, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Kowalski, M. Jodko, Z. Wzorek, Wet-process phosphoric acid obtained from Kola apatite. Purification from sulphates, fluorine, and metals, Separation and Purification Technology, Vol. 28(3) pp.197-205, (2002)
 13. Z. Kowalski, K. Fela, K. Wieczorek-Ciurowa, The role of the grain size of chromic ore in the sodium chromate production, Polish Journal of Applied Chemistry, XLVI, no2, 121-131, (2002)
 14. R. Kijkowska, Z. Kowalski, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, Quantitative determination of Crystalline Na5P3O10-I (Form I) in Commercial Tripolyphosphate using X-ray Diffraction patterns, Crystalline and Research Technology, 37(10), 1121-1126, (2002)
 15. Z. Kowalski, R. Kijkowska, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, Sodium Tripolyphosphate and others Condensed SodiumPhosphates Production Methods, Polish Journal of Chemical Technology, 4, 3, 27-33, (2002)
 16. Z. Kowalski, Z. Wzorek, M. Gollinger, Quality of the chromium compound production model, Forum Ware International 30-38, Forum Ware, Heft 1-4/2002, 113-114, (2002)
 17. A. A. Kozak, A.J. Kozak, Z. Kowalski, Synthesis of the ettringite containing chromium (III) and chromium (VI), Polish Journal of Chemical Technology 4,4, 17-18, (2002)
 18. Z. Kowalski, Technologie związków chromu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków (2002)
 19. Z. Kowalski, K. Fela, K. Wieczorek-Ciurowa, The effect of chromic mud graining on the technological parameters of the sodium chromate production process, Polish Journal of Environmental Studies Vol.12, No1 73-81, (2003)
 20. D. Pawłowska-Kozińska, R. Kijkowska, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Wpływ zanieczyszczeń w kwasie fosforowym na zawartość Na5P3O10-I (Fazy-I) w tripolifosforanie sodu, Przemysł Chemiczny 82/8-9 864-866, (2003)
 21. Z. Wzorek, Z. Kowalski, M. Jodko, K. Gorazda, A. Śląska, Badania nad odzyskiem fosforu z oczyszczania ścieków, Przemysł Chemiczny 82/8-9 1066-1068, (2003)
 22. Z. Wzorek, Z. Kowalski, M. Jodko, K. Gorazda, Właściwości osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i popiołów z ich obróbki termicznej, Przemysł Chemiczny 82/8-9 1034-1036, (2003)
 23. Z. Kowalski, M. Gollinger, Environmental evaluation of different variants of the chromium compound production model using chromic waste, Waste Management 23 771-783, (2003)
 24. Z. Kowalski, Z. Wzorek, K. Gorazda, M. Jodko, P. Przewrocki, J. Kulczycka, Thermal utilisation of sewage sludge in Poland, Minerals & Energy 1:34-41, (2003)
 25. K. Gorazda, Z. Kowalski, Z. Wzorek, M. Jodko, T. Rzepecki, J. Kulczycka, P. Przewrocki, Possibillities of Phosphorus Recovering from Municipal Sewage and Sewage Sludge, Polish Journal of Applied Chemistry XLVII, no. 2, 51-63, (2003)
 26. J. Kulczycka, K. Koneczny, Z. Kowalski, Cost-benefit analysis for the assessment of environmental aspects of mining industry, Mineral Resources Management, 19 (4), 117-123, (2003)
 27. Z. Kowalski, Z. Wzorek, J. Kulczycka, Environmentally safe production system on the example of chromium compound, Environmental Engineering Studies. Polish Research on the Way to the EU Kluver Academic/Plenum Publishers, New York (2003)
 28. A. Kulczycki, Z. Kowalski, Z. Wzorek, A. Kozak, Spectroscopic Analysis of the Sediments from the Treatment of Chromic Wastes Using Ashes from the Fluidised Bed Combustion of Coal, Polish Journal of Chemical Technology 6, 1, 1-4, (2004)
 29. P. Przewrocki, J. Kulczycka, Z. Wzorek, Z. Kowalski, K. Gorazda, M. Jodko, Risk Analysis of Sewage Sludge , Polish Journal of Environmental Studies 13, 2, 237-244, (2004)
 30. Z. Kowalski, M. Konopka, J. Kulczycka, A. Henclik, Environmental evaluation of modernisation of the chromium tanning agent process, Forum Ware International, 1, 24-33, (2004)
 31. R. Kijkowska, Z. Kowalski, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, Effect of aluminum on Na5P3O10 (Form I Ž Form II) thermal transformation, Industrial and Engineering Chemistry Research, 43, 5221-5224, (2004)
 32. Z. Kowalski, J. Kulczycka, Cleaner production as a basic element for the sustainable development strategy, Polish Journal of Chemical Technology 6, 4, 35-40, (2004)
 33. Z. Kowalski, Z. Wzorek, K. Gorazda, Possibilities of the phosphorus recovery from the sewage sludge, Annals of the Polish Chemical society Vol.3, 1301-1304, (2004)
 34. Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, An analysis of the sodium chromate process with chromic waste recycling, Management of Environmental Quality: An International Journal Vol. 16 N0 6, 615-626, (2005)
 35. W. Taborski, Z. Kowalski, Z. Wzorek, M. Konopka, K. Chojnacka, A. Chojnacki, Thermal utilization of leather scrap after chrome tanning, Journal of the American Leather Chemists Association, Vol. 100, 344-353, (2005)
 36. S. Zelazny, K. Fela, A. Jarosiński, Z. Kowalski, Dump area reclamation with the use of botton sludge suspension, Polish Journal of Chemical Technology 8, 2, 48-53, (2006)
 37. P. Rudnicki, A. Mioduszewski, , Z. Kowalski, K. Fela, Technological conception of the treatment of alkaline wastewater collected in the , Polish Journal of Chemical Technology 8, 2, 26-33, (2006)
 38. Z. Kowalski, J. Kulczycka, Czystsze technologie i oceny cyklu zycia (LCA) jako elementy zrównoważonego rozwoju, Przemysł Chemiczny 85/8-9 1031-1034, (2006)
 39. R. Kijkowska, Z. Kowalski, Z. Wzorek, D. Pawłowska-Kozińska, Otrzymywanie trójpolifosforanu sodu (TPFS) z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego produkowanego z apatytu Kola oraz z przemysłowego roztworu fosforanów sodu, Przemysł Chemiczny 85/8-9 837-839, (2006)
 40. K. Kulesza, K. Pielichowski, Z. Kowalski, Thermal characteristic of novel NaH2PO4/NaHSO4 flame retardant system for polyurethane foams, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 86 2, 475-478, (2006)
 41. Z. Kowalski, J. Kulczycka, Z. Wzorek, Life cycle assessment of different variants of sodium chromate production in Poland, Journal of Cleaner Production 15 28-37, (2007)
 42. Z. Kowalski, J. Kulczycka, G. Skowron, A. Sobczak, Comparative evaluation of calcium feed phosphate production methods using Life Cycle Assessment, Archives of Environmental Protection, vol. 33, no.1, 83-94, (2007)
 43. R. Kijkowska, Z. Kowalski, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, K. Gorazda, Effect of Impurities (Fe3+ and Al 3+) on the Temperature of Sodium Tripolyphosphate Formation and Polymorphic Transformation, Ind. Eng.Chem.Res., 46, 6401-6407, (2007)
 44. R. Kijkowska, Z. Kowalski, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, K. Gorazda, Effect of Purification from Sulfates on Phase Composition of Sodium Tripolyphosphate Obtained from Wet-Process Phosphoric Acid Derived from Kola Apatite, Phosphorus, Sulphur, and Silicon, 182:2667-2683 (28), (2007)
 45. Z. Kowalski, R. Strzelecki, P. Wolski, J. Kulczycka, P.Rudnicki, A. Sobczak, PROTECTION OF WATER FROM INFILTRATION OF ALKALINE WASTE FROM THE GÓRKA QUARRY, Archives of Environmental Protection, Vol.33, no. 3, 53-65, (2007)
 46. Z. Kowalski, A. Maślanka, E. Surowiec, REMOVAL OD HAZARDOUS AIR IMPURITIES IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF CLEANER PRODUCTION SOLUTION AT THE FARMUTIL COMPANY, Archives of Environmental Protection, Vol.33, no. 4, 83-95, (2007)
 47. Z. Kowalski, K. Krupa-Żuczek, A model of the meat waste management, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 4, 91-9 (44) 7, (2007)
 48. Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007)
 49. R. Kijkowska, Z. Kowalski, D. Pawłowska-Kozińska, Z. Wzorek, K. Gorazda, Tripolyphosphate Made from Wet-Process Phosphoric Acid with the use of a Rotary Kiln, Ind. Eng.Chem.Res., 47, 6821-6827 (30), (2008)
 50. K. Krupa-Żuczek, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Manufacturing of phosphoric acid from hydroxyapatite, contained in the ashes of the incinerated meat-bone wastes, Polish Journal of Chemical Technology, 10, 3, 13-20 (45), (2008)
 51. J. Kulczycka, Z. Kowalski, Principles of municipal waste management In Poland and selected region of Europe, Polish Journal of Chemical Technology, 10, 4, 28-33 (46) , (2008)
 52. M. Konopka, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Disifection of meat industry equipment and production rooms with the use of liquids containing silver nano-particles, Archives of Environmental Protection, Vol.35, no. 1, 107-115 (47), (2009)
 53. A. Sobczak, A. Kida, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Evaluation of the biomedical properties of hydroxyapatite obtained from bone waste, Polish Journal of Chemical Technology, 11, 1, 37-43 (48), (2009)
 54. A. Sobczak, A. Kida, Z. Kowalski, Z. Wzorek, In vitro tests of dense hydroxyapatite materials, Polish Journal of Chemical Technology, 11, 1, 44-49 (49), (2009)
 55. A. Sobczak, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Wpływ temperatury kalcynacji na właściwości fizykochemiczne odpadów kostnych, Przemysł Chemiczny 88/5 568-570, (2009)
 56. Z. Kowalski, M. Banach, E. Powałka, Zastosowanie płynów dezynfekcyjnych z dodatkami nanosrebra w przemyśle mięsnym celem ograniczenia odorów, Przemysł Chemiczny 88/5 478-482, (2009)
 57. A. Makara, Z. Wzorek, Z. Kowalski, M. Banach, Wpływ czasu i temperatury kalcynacji na proces tworzenia się trójpolifosforanu sodu, Przemysł Chemiczny 88/5 499-504, (2009)
 58. M. Banach, Z. Kowalski, Z. Wzorek, K. Gorazda, A chemical method of the productiom of , Polish Journal of Chemical Technology, 11, 2,13-20 (50), (2009)
 59. E. den Boer, W. Czarnecka, Z. Kowalski, J. Kulczycka, R. Szpadt, Ilości i skład odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych dużych miast Polski, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol. 11, nr 4 p. 75-90, (2009)
 60. A. Sobczak, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Preparation of hydroxyapatite from animal bones, Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 11, No. 4, 23-28 (53), (2009)
 61. P. Staroń, Z. Kowalski, K. Krupa-Żuczek, Z. Wzorek, Thermal utilization of mixtures of bone waste, Polish Journal of Chemical Technology, 12, 4, 26-30, (55), (2010)
 62. Z. Kowalski, R. Kijkowska, K. Gorazda, Z. Wzorek, A. Nowak, Analysis of sodium tripolyphosphate production process with a cumulative calculation process, Polish Journal of Chemical Technology, 12, 4, 22-25, (56), (2010)
 63. Z. Kowalski, A. Makara, Methods of ecological and economic evaluation of technology, Chemik, 64, 3, 158-167. (54), (2010)
 64. M. Banach, Z. Kowalski, Design and analysis of experiments for obtaining high bulk density Sodium tripolyphosphate, Ind. Eng.Chem.Res. 49, 12339-12344 (34), (2010)
 65. E. den Boer, A. Jędrczak, Z. Kowalski, j. Kulczycka, R. Szpadt, A review of municipal solid waste composition and quantities in Poland, Waste Management 30 369-377 (29), (2010)
 66. Z. Kowalski, A. Kozak, M. Banach, A. Makara, Protection of groundwater from migration of infiltrates from a chromic waste storage sit and methodsof treating these infiltrates, Health, Vol. 2, No. 3, 177-187 (30), (2010)
 67. Z. Kowalski, K. Gorazda, A. Sobczak, Treatment of alkaline waste from aluminium waste sorage site and metod for reclamation of that site, Environmental Engineering III, Taylor & Francis Group, 397-402 (51), London (2010)
 68. A. Sobczak, E. Błyszczak, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Bone sludge as a raw material in the production of hydroxyapatite for biological applications, Environmental Engineering III, Taylor & Francis Group, 307-310 (52), London (2010)
 69. Z. Kowalski, Z. Wzorek, M. Banach, Removal of Unpleasent Odorous Substances from Smoke produced by Smoke Curing Houses, American Journal of Environmental Sciences 6 (2): 115-123 (31), (2010)
 70. Z. Kowalski, A. Makara M. Banach, M. Kowalski, Zastosowanie preparatów nanosrebra do oczyszczania powietrza z instalacji klimatyzacyjnej zakładów mięsnych, Przemysł Chemiczny 89/4 434-437, (2010)
 71. A. Sobczak, D. Malina, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Badania własności fizykochemicznych suspensji nanosrebra przeznaczonej do modyfikacji sorbentów hydroksyapatyowych. Badania wstępne, Przemysł Chemiczny 89/4 540-542, (2010)
 72. M. Kowalska-Góralska, K. Zygadlik, Z. Dobrzański, B. Patkowska-Sokoła, Z. Kowalski, Metody otrzymywania nanozwiązków i ich praktyczne zastosowanie, Przemysł Chemiczny 89/4 430-433, (2010)
 73. K. Krupa-Żuczek, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Zagospodarowanie półproduktów i odpadów z przemysłu mięsnego, Przemysł Chemiczny 89/4 440-442, (2010)
 74. K. Krupa-Żuczek, Z. Kowalski, Z. Wzorek, Otrzymywanie fosforanu wapnia z maczki mięsno-kostnej, Przemysł Chemiczny 89/4 438-439, (2010)
 75. D. Jamroz, A. Gajda-Janiak, Z. Wzorek, Z. Kowalski, Physico-chemical evaluaton of feed phosphates as criterion of their classification, KRMIVA, Vol.6, Broj 6,297-315, (36), Zagreb (2010)
 76. Z. Kowalski, R. Smuła, M. Banach, A. Makara, Eliminacja i ograniczenie emisji odorów w przemyśle mięsnym za pomocą preparatów dezynfekujących zawierających związki nanosrebra, Wspólczesna problematyka odorów, WNT, rozdz. 14, s. 327-358, Warszawa (2010)
 77. A. Makara, Z. Kowalski, M. Banach, Wpływ składu chemicznego kwasu fosforowego na proces tworzenia się tripolifosforanu sodu, Przemysł Chemiczny 90/5 900-903, (2011)
 78. Z. Kowalski, A. Generowicz, A. Makara, M. Banach, Ocena technologii produkcji kwasu fosforowego metodami opcji BATNEEC i analizy wielokryterialnej, Przemysł Chemiczny 90/5 853-856, (2011)
 79. Z. Kowalski, M. Banach, A. Makara, Technologia produkcji małotonażowej fosforanów spożywczych, Przemysł Chemiczny 90/5 845-852, (2011)
 80. Z. Kowalski, M. Banach, A. Makara, Badania laboratoryjne i przemysłowe oczyszczania, zatężania i suszenia hydrolizatów białkowych, Przemysł Chemiczny 90/5 839-844, (2011)
 81. A. Generowicz, Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Banach, Ocena rozwiązań technologicznych w gospodarce odpadami komunalnymi z wykorzystaniem wskaźników jakości technologicznej i analizy wielokryterialnej, Przemysł Chemiczny 90/5 747-752, (2011)
 82. M. Banach, Z. Kowalski, K. Gorazda, A. Makara, Koncepcja technologiczna otrzymywania tripolifosforanu sodu o kontrolowanej gęstości nasypowej, Przemysł Chemiczny 90/5 681-684, (2011)
 83. A. Generowicz, Z. Kowalski, J. Kulczycka, A. Makara, Metodyka wyboru lokalizacji spalarni odpadów naprzykładzie miasta Krakowa, Przemysł Chemiczny 90/5 753-758, (2011)
 84. Z. Kowalski, A. Makara, M. Banach, Blood plasma and hemoglobin production process, Chemik, 65, 5, 466-475 (59), (2011)
 85. M. Marszałek, M. Banach, Z. Kowalski, Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne - potencjalne zagrożenia, Journal of Ecology and Health, Vol.15, 66-70 (60), (2011)
 86. A. Generowicz, J. Kulczycka, Z. Kowalski, M. Banach, Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality metod and multi-criteria analysis, Journal of Environmental Management, 92 1314-1320 (35), (2011)
 87. Z. Kowalski, A. Makara, M. Banach, Obtaining of protein hydrolysates with chemical and enzymatic method, Polish Journal of Chemical Technology, 13, 1, 41-46, (57), (2011)
 88. . Pullit, M. Banach, Z. Kowalski, Does appearance matter? Impact of particle shape on nanosilver Characteristic, Chemik, 65, 5, 445-456. (58), (2011)
 89. A. Generowicz, Z. Kowalski, J. Kulczycka, A. Makara, Multi-Criteria Analysis for Sodium Chromate Production from Chromic Waste, Clean - Soil, Air, Water, On-line version, DO: 10/1002/clean201000203, 1-8 (37), (2011)
 90. J. Pullit, M. Banach, Z. Kowalski, Nanosilver - making difficult decisions, Ecological Chemistry and Engineering, Vol.18. No. 2, 185-196 (62), (2011)
 91. M. Banach, Z. Kowalski, A. Makara, Stan badań i kierunki zmian w produkcji tripolifosforanu sodu, Przemysł Chemiczny 90/7 1282-1288, (2011)
 92. Z. Kowalski, M. Banach, A. Makara, Technologia produkcji hydrolizatów białkowych i suszonych protein z tkanki mięsno-kostnej, Przemysł Chemiczny 90/7 1346-1352, (2011)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Specjalność naukowa: technologia chemiczna nieorganiczna i inżynieria srodowiska, biotechnologia przemysłowa. Zakres badań: technologie związków chromu i fosforu, utylizacja odpadów (zwłaszcza termiczna), nanosrebro, czystsze technologie, zielona chemia, metody ocen ekologicznych i ekonomicznych procesów wytwórczych (zwłaszcza LCA i BAT). Promotorstwo 12 doktoratów (2 na Politechnice Wrocławskiej, 1 na Politechnice Warszawskiej, 9 na Politechnice Krakowskiej), 1 dr hc dla PK. Recenzje 27 prac doktorskich (8 dla PWr, 6 na PK, 2 na PŚl, 3 na PSz, 4 na PŁ, 1 na UMK), 9 prac habilitacyjnych (PW, 4 dla PSz, PŁ, PŚl, 2PK), 5 profesur (3 dla PSz, PŁ, PP). Recenzje około 550 grantów dla Ministerstwa Nauki, 7 monografii, 5 książek, ponad 50 artykułow dla czasopism zagranicznych z listy filadelfijskiej. Publikacje: 590 pozycji, obejmujace 7 monografii, 311 artykułów w czasopismach; 480 cytowań przy indeksie Hirscha 11, 97 patentów i zgłoszeń patentowych, 172 referaty drukowane w materiałach konferencyjnych (w tym 150 konferencje zagraniczne i miedzynarodowe). Ponadto 271 prac nie publikowanych (głównie dla przemysłu). Zastosowane w praktyce przemysłowej nowe technologie o różnym stopniu złożoności - 38 pozycji wdrożonych w 14 zakładach przemysłowych.


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (Rozwojowy), Otrzymywanie nawozów NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem czystszych technologii; współpraca Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, IUNG Puławy - kierownik projektu. , realizowany w latach 2010/2013
 • Projekt badawczy nr (Badawczy), Badania wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacja zawartości głównego składnika i faz krystalicznych - kierownik projektu. , realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr (Badawczy), Opracowanie metodyki otrzymywania preparatów nanozwiązków srebra i ich zastosowanie do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich; współpraca - Uniwersytet Przyrodniczy Lublin. , realizowany w latach 2011/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ekologia (Wykłady)
 • Podstawy Ekonomii i Zarządzania (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Wykłady)
 • Zarządzanie Środowiskiem (Wykłady)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Dwie nagrody II stopnia w Ogólnopolskich Konkursach Ochrony Pracy
 • Srebrna Odznaka miasta Krakowa
 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Nagroda Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego III stopnia
 • Trzy nagrody II stopnia w "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki" w Wojewódzkich Konkursach NOT, Kraków
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy SITPChem NOT nr 919/1981 Specjalność: "Produkty nieorganiczne", 1981
 • Dyplom I Stopnia Specjalizacji Zawodowej Inżyniera nr I-3-57/SiTPCh/85 Specjalność : chemia nieorganiczna.; Przyznany przez Ministra Przemysłu Chemicznego, 1985
 • Dyplom Podyplomowych Studiów Ekonomicznych nr 1578 Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1987
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 756.; Zakres "Ochrona powierzchni ziemi", 1992
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2002
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006
 • III Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, Warszawa, 2010

Hobby

Historia, zwłaszcza starożytna, bieganie na długich dystansach.


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej