Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >prof.dr hab.inż., prof.zw.PK Zygmunt Kowalski

prof.dr hab.inż., prof.zw.PK Zygmunt Kowalski

 

Stanowisko: Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1)
tel. PK: 126282701
email:

Przebieg pracy naukowej:

Magister  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii, 1969
Doktor nauk technicznych  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, 1978
Doktor habilitowany  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1992
Profesor nauk technicznych  Politechnika Wrocławska, 2001
Profesor zwyczajny PK  Politechnika Krakowska, 2004

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibór, Marszałek Marta, Preliminary study on processing pig manure with the filtration method and the possibility of applying the post-filtration sediment as a potential fertilising agent, Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering, ISSN:1640-4920 (2013)
 2. Izabela Sówka, Zygmunt Kowalski, Maria Skrętowicz, Agnieszka Makara, Piotr Sobczyński, Katarzyna Stokłosa, Zastosowanie badań terenowych oraz metody ważonych odwrotności odległości do oceny zapachowego oddziaływania wybranej fermy hodowli świń, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 3. Sokołowski Krzysztof, Szynkowska Małgorzata I., Łukomska-Szymańska Monika, Pawlaczyk Aleksandra, Kowalski Zygmunt, Sobczak Agnieszka, Sokołowski Jerzy, Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 4. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Treatment of filtrate from pig slurry with the use of polymer compounds, Logistyka, ISSN:1231-5478 (2013)
 5. Jamroz D., Gajda-Janiak A., Wzorek Z., Kowalski Z., Kubizna J. K., The quality of different mono- and dicalcium phosphates estimated on the basis of their crystalline phases, chemical composition, solubility, and biological parameters of broiler chickens, Journal of Animal and Feed Sciences, ISSN:1230-1388 (2013)
 6. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Produkty uboczne powstające w procesie otrzymywania tripolifosforanu sodu, Chemik : nauka ? technika ? rynek = Chemik : science ? technique ? market, ISSN:0009-2886 (2013)
 7. Sówka Izabela, Kowalski Zygmunt, Sobczyński Piotr, Kita Urszula, Kiełbasa Tomasz, Zwoździak Jerzy, Podstawowe problemy w wyznaczaniu wielkości emisji odorów ze źródeł powierzchniowych pasywnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 8. Hoffmann Krystyna, Huculak-Mączka Marta, Popławski Dariusz, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Hoffmann Józef, Skut Jakub, Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadu pofiltracyjnego z przetwarzania gnojowicy, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 9. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Fijorek Kamil, Changes in the properties of pig manure slurry, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 10. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Badanie procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu metodą jednostopniową suchą z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 11. Marszałek M., Kowalski Z., Makara A., Agricultural management of pig slurry ? composition, storage, spilling and fertilizer value, Ekologia i Technika = Ecology and Technology, ISSN:1230-462X (2013)
 12. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Nowak Anna K., Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 13. Pulit Jolanta, Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Chemical reduction as the main method for obtaining nanosilver, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN:1546-1955 (2013)
 14. Staroń Paweł, Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Ocena możliwości zastosowania popiołów po spopieleniu odpadów przemysłu drobiarskiego jako bogatego źródła fosforu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 15. Staroń Anita, Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Staroń Paweł, Mieszaniny wodno-węglowe (CWL) jako paliwo alternatywne, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 16. Łukomska-Szymańska Monika, Zarzycka Beata, Sokołowski Krzysztof, Gdula Zdzisław, Kowalski Zygmunt, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Sokołowski Jerzy, Dyspersja nanosrebra w alkoholu ? właściwości przeciwbakteryjne, e-Dentico, ISSN:1732-4084 (2013)
 17. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Kowalski Zygmunt, Effect of calcination conditions of pork bone sludge on behaviour of hydroxyapatite in simulated body fluid, Bulletin of Materials Science, ISSN:0250-4707 (2013)
 18. Kosińska Izabela , Kowalski Zygmunt , Generowicz Agnieszka , Makara Agnieszka, Analiza przepływów materiałowych w instalacjach gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych spalarni i składowisk, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 19. Generowicz Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Ocena technologii spalania odpadów komunalnych : wykorzystanie koncepcji najlepszej dostępnej technologii BANTEEC, Rynek Instalacyjny : RI, ISSN:1230-9540 (2013)
 20. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibor, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Pig manure treatment by filtration, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 21. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Chemical treatment of processed wastewater from pig farming using pre-hydrolyzed aluminium coagulants, Logistyka, ISSN:1231-5478 (2014)
 22. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Stokłosa Katarzyna, Application of coagulants for treatment of liquid phase from processing of pig manure, Chemik : nauka ? technika ? rynek = Chemik : science ? technique ? market, ISSN:0009-2886 (2014)
 23. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Stokłosa Katarzyna, Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 24. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Marszałek Marta, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, The impact of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method , Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 25. Staroń Paweł, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Właściwości fizyczno-chemiczne popiołów po termicznej utylizacji pierza, mączki mięsno-kostnej i pomiotu kurzego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 26. Staroń Anita, Kowalski Zygmunt, Staroń Paweł, Banach Marcin, Emisja gazów w procesie spalania mieszanin wodno-węglowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 27. Staroń Paweł, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Staroń Anita, Analiza gazów spalinowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego pierza, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 28. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2014)
 29. Tarko Barbara, Gorazda Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nowak Anna K., Kowalski Zygmunt, Kulczycka Joanna, Henclik Anna, Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 30. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Pawłowska-Kozińska Danuta, Wzorek Zbigniew, Banach Marcin, Nowak Anna K., Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production ? technological and economic assessment, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 31. Staroń Anita, Kowalski Zygmunt, Staroń Paweł, Banach Marcin, Właściwości mieszanin wodno-węglowych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 32. Sokołowski Jerzy, Szynkowska Małgorzata Iwona, Kleczewska Joanna, Kowalski Zygmunt, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Pawlaczyk Aleksandra, Sokołowski Krzysztof, Łukomska-Szymańska Monika, Evaluation of resin composites modified with nanogold and nanosilver, Acta of Bioengineering and Biomechanics, ISSN:1509-409X (2014)
 33. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, The synthesis of tripolyphosphate using a one-stage method and a laboratory rotary kiln, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 34. Staroń Anita, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Analysis of the process of coal micronization conducted in order to obtain coal-water liquids, Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, ISSN:0587-4246 (2014)
 35. Staroń Paweł, Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Staroń Anita, Hydrolysis of keratin materials derived from poultry industry, Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemisty and Engineering, ISSN:1898-617X (2014)
 36. Klem-Marciniak Ewelina, Hoffmann Krystyna, Huculak-Mączka Marta, Hoffmann Józef, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Właściwości nawozowe osadu pofiltracyjnego z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 37. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Ocena możliwości zastosowania odczynnika Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 38. Staroń Paweł, Kowalski Zygmunt, Staroń Anita, Banach Marcin, Termiczne przekształcanie mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 39. Staroń Anita, Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Rozwój technologii otrzymywania paliwa węglowo-wodnego oraz korzyści jego stosowania, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 40. Kowalski Zygmunt, Generowicz Agnieszka, Makara Agnieszka, Kulczycka Joanna, Evaluation of municipal waste landfilling using the technology quality assessment method, Environment Protection Engineering, ISSN:0324-8828 (2015)
 41. Makara A., Kowalski Z., Pig manure treatment and purification by filtration, Journal of Environmental Management, ISSN:0301-4797 (2015)
 42. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Wpływ rodzaju koagulanta i czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 43. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Saeid Agnieszka, Treatment of wastewater from production of meat-bone meal, Open Chemistry, ISSN:2391-5420 (2015)
Rozdziały monografii:
 1. Marszałek Marta, Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Ocena zawartości substancji organicznej w gnojowicy świńskiej ? oznaczanie chemicznego i biochemicznego zapotrzebowania tlenu, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3. T. 7, ISBN:978-83-63058-25-8 (2012)
 2. Marszałek M., Kowalski Z., Makara A., Spektrofotometryczne oznaczenia barwy i mętności w odpadach rolniczych, Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, ISBN:978-83-937272-0-9 (2013)
Materiały konferencyjne:
 1. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Matýsek Dalibor, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Acta Biochimica Polonica : ABP, Pig manure treatment by filtration, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Fijorek Kamil, Acta Biochimica Polonica : ABP, Changes in the properties of pig manure slurry, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 3. Staroń Anita, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, Analysis of the process of coal micronization conducted in order to obtain coal-water liquids, INCOME '2014 : 8th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (2014)
Patenty / zgłoszenia patentowe:
 1. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Kałamacki Jan, Pociecha Marek, Sposób wytwarzania paszowego fosforanu dwuwapniowego z dodatkiem sodu, (2006)
 2. Żelazny Sylwester , Kowalski Zygmunt, Jarosiński Andrzej, Włodarczyk Bousław, Kulczycka Joanna, Mieszanka podsadzkowa i sposób otrzymywania mieszaniny podsadzkowej, (2006)
 3. Kijkowska Regina, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu, (2008)
 4. Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Sposób odzyskiwania związków fosforu z odpadów przemysłowych, (2010)
 5. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej, (2010)
 6. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej, (2010)
 7. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, (2010)
 8. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych, (2011)
 9. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu, (2011)
 10. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego, (2011)
 11. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Makara Agnieszka, Sposób wytwarzania nanosrebra z wykorzystaniem stabilizatorów fosforanowych, (2011)
 12. Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Makara Agnieszka, Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną, (2011)
 13. Olma Tomasz, Olma Roman, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Staroń Paweł, Sposób otrzymywania zawiesin wodno-węglowych, (2011)
 14. Duda Marian, Duda Michał, Kowalski Zygmunt, Cholewa Janusz, Wzorek Zbigniew, Sposób termicznego przetwarzania półproduktów mięsno-kostnych z przemysłu mięsnego, (2011)
 15. Jodko Marek, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Sposób termicznej utylizacji osadów o wysokiej zawartości związków żelaza z oczyszczania ścieków komunalnych, (2012)
 16. Kowalski Zygmunt, Pawłowska-Kozińska Danuta, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, (2012)
 17. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego, (2012)
 18. Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew, Krupa-Żuczek Kinga, Podraza Zuzanna, Sposób wytwarzania kwasu fosforowego, (2012)
 19. Kowalski Zygmunt, Pawłowska-Kozińska Danuta, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, (2012)
 20. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Sposób obróbki gnojowicy, (2012)
 21. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Makara Agnieszka, Sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra i zawiesina nanosrebra, (2012)
 22. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Sposób modyfikacji kształtu nanocząstek srebra, (2012)
 23. Olma Romana, Olma Tomasz, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Staroń Paweł, Praszek Andrzej, Palnik i sposób spalania zawiesin wodno-węglowych, (2012)
 24. Olma Roman, Olma Tomasz, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Staroń Paweł, Boroń Kazimierz, Praszek Andrzej, Urządzenie i sposób wytwarzania zawiesin wodno-węglowych, (2012)
 25. Banach Marcin, Kowalski Zygmunt, Pulit Jolanta, Zawiesina nanosrebra i sposób jej otrzymywania, (2012)
 26. Kijkowska Regina, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, (2012)
 27. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu, (2013)
 28. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych, (2013)
 29. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ubogich w fosfor i jego mikroelementy i sposób jego wytwarzania , (2013)
 30. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk i sposób jego wytwarzania, (2013)
 31. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku i sposób jego wytwarzania, (2013)
 32. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw buraków i sposób jego wytwarzania , (2013)
 33. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków i sposób jego wytwarzania , (2013)
 34. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych i sposób jego wytwarzania, (2013)
 35. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości fosforu i sposób jego wytwarzania , (2013)
 36. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu i sposób jego wytwarzania, (2013)
 37. Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna, Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy i sposób jego wytwarzania, (2013)
 38. Banach Marcin, Makara Agnieszka , Kowalski Zygmunt, Gorazda Katarzyna, Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej , (2014)
 39. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o niskim ciężarze nasypowym, (2014)
 40. Makara Agnieszka, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jednostopniową, (2014)
 41. Banach Marcin, Staroń Anita, Kowalski Zygmunt, Staroń Paweł, Sposób otrzymywania zawiesiny węglowo-wodnej i zawiesina węglowo wodna, (2014)
 42. Staroń Paweł, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Granulat z odpadów zwierzęcych, sposób utylizacji odpadów zwierzęcych i popiół otrzymany tym sposobem, (2014)
 43. Olma Roman, Olma Tomasz, Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Staroń Paweł, Wojtków Artur, Sposób otrzymywania peletowanego paliwa węglowego, (2014)
 44. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Hoffmann Józef, Hoffmann Krystyna , Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej, (2015)
 45. Kowalski Zygmunt, Banach Marcin, Makara Agnieszka, Sposób modyfikacji własności trójpolifosforanu sodu, (2015)
 46. Kowalski Zygmunt, Makara Agnieszka, Banach Marcin, Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą chemiczną, (2015)
 47. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej, (2015)
 48. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej, (2015)
 49. Pawłowska-Kozińska Danuta, Kowalski Zygmunt, Kijkowska Regina, Wzorek Zbigniew, Gorazda Katarzyna, Banach Marcin, Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, (2015)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Specjalność naukowa: technologia chemiczna nieorganiczna i inżynieria srodowiska, biotechnologia przemysłowa. Zakres badań: technologie związków chromu i fosforu, utylizacja odpadów (zwłaszcza termiczna), nanosrebro, czystsze technologie, zielona chemia, metody ocen ekologicznych i ekonomicznych procesów wytwórczych (zwłaszcza LCA i BAT). Promotorstwo 12 doktoratów (2 na Politechnice Wrocławskiej, 1 na Politechnice Warszawskiej, 9 na Politechnice Krakowskiej), 1 dr hc dla PK. Recenzje 27 prac doktorskich (8 dla PWr, 6 na PK, 2 na PŚl, 3 na PSz, 4 na PŁ, 1 na UMK), 9 prac habilitacyjnych (PW, 4 dla PSz, PŁ, PŚl, 2PK), 5 profesur (3 dla PSz, PŁ, PP). Recenzje około 550 grantów dla Ministerstwa Nauki, 7 monografii, 5 książek, ponad 50 artykułow dla czasopism zagranicznych z listy filadelfijskiej. Publikacje: 590 pozycji, obejmujace 7 monografii, 311 artykułów w czasopismach; 480 cytowań przy indeksie Hirscha 11, 97 patentów i zgłoszeń patentowych, 172 referaty drukowane w materiałach konferencyjnych (w tym 150 konferencje zagraniczne i miedzynarodowe). Ponadto 271 prac nie publikowanych (głównie dla przemysłu). Zastosowane w praktyce przemysłowej nowe technologie o różnym stopniu złożoności - 38 pozycji wdrożonych w 14 zakładach przemysłowych.


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (Rozwojowy), Otrzymywanie nawozów NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem czystszych technologii; współpraca Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, IUNG Puławy - kierownik projektu. , realizowany w latach 2010/2013
 • Projekt badawczy nr (Badawczy), Badania wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacja zawartości głównego składnika i faz krystalicznych - kierownik projektu. , realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr (Badawczy), Opracowanie metodyki otrzymywania preparatów nanozwiązków srebra i ich zastosowanie do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich; współpraca - Uniwersytet Przyrodniczy Lublin. , realizowany w latach 2011/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ekologia (Wykłady)
 • Podstawy Ekonomii i Zarządzania (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Wykłady)
 • Zarządzanie Środowiskiem (Wykłady)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Dwie nagrody II stopnia w Ogólnopolskich Konkursach Ochrony Pracy
 • Srebrna Odznaka miasta Krakowa
 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Nagroda Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego III stopnia
 • Trzy nagrody II stopnia w "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki" w Wojewódzkich Konkursach NOT, Kraków
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy SITPChem NOT nr 919/1981 Specjalność: "Produkty nieorganiczne", 1981
 • Dyplom I Stopnia Specjalizacji Zawodowej Inżyniera nr I-3-57/SiTPCh/85 Specjalność : chemia nieorganiczna.; Przyznany przez Ministra Przemysłu Chemicznego, 1985
 • Dyplom Podyplomowych Studiów Ekonomicznych nr 1578 Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1987
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 756.; Zakres "Ochrona powierzchni ziemi", 1992
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2002
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006
 • III Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, Warszawa, 2010

Hobby

Historia, zwłaszcza starożytna, bieganie na długich dystansach.


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej