Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

 

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój 507
tel. PK: 12 628 30 59
email: matras@chemia.pk.edu.pl

Przebieg pracy naukowej:

mgr. inż.  Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2004
dr  Politechnika Krakowska, Chemia, 2010

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Dariusz Bogdał, Szczepan Bednarz, Katarzyna Matras-Postołek, Microwave-Assisted Synthesis of Hybrid Polymer Materials and Composites, Advances in Polymer Science, ISSN:0065-3195 (2015)
 2. Xiaoyu Li, Xiao Zhang, Changchao Jia, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang, Synthesis and composition-dependent visible photocatalysis of ag/agbr necklace-like heterostructures, ChemPlusChem, ISSN:21926506 (2015)
 3. Feifei Zhang. Ping Yang, Katarzyna Matras-Postolek, Au Catalyst Decorated Silica Spheres: Synthesis and High-Performance in 4-Nitrophenol Reduction, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:1533-4880 (2015)
 4. P. Yang, C. Jia, H. He, L. Chen, K. Matras-Postolek, Preparation and characteristics of molecularly homogeneous Ag/AgCl nano-heterostructures via a two-step synthesis, RSC Advances, ISSN:20462069 (2015)
 5. Xueling Song, Ping Yang, Changchao Jia, Ling Chen, Katarzyna Matras-Postołek, Self-assembled synthesis of urchin-like AlOOH microspheres with large surface area for removal of pollutant, RSC Advances, ISSN: (2015)
Pozostałe publikacje (starsze):
 1. K. Matras, D. Bogdal, Synthesis of Polyphosphazene Hydrogels with Luminescent Pendant Groups, , Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, 2, 19 (2006)
 2. M. Pokladko, D. Bogdal, K. Matras, E. Gondek, J. Sanetra, Synthesis and Polymerization of Novel Methacrylates with Photovoltaic Applications, , Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, 2, 25-30 (2006)
 3. D. Bogdal, K. Matras, Polymer Chemistry under the Action of Microwave Irradiation; Microwaves in Organic Synthesis, , , A. Loupy (Ed.), II ed. WILEY-VCH (2008)
 4. D. Bogdal, K. Matras, J. Sanetra, Synthesis polymethacrylates with carbazolyl and benzofurane pendant groups for photovoltaic applications, , Macromolecular Symposia, 268, 48-52 (2008)
 5. D. Bogdal, M. Pajda, J. Sanetra, M. Pokladko, K. Matras, A.J. Attias, J.L. Fave, Development of carbazole and bipyridine copolymers as novel photovoltaic materials, , Macromolecular Symposia, 268, 110-114 (2008)
 6. K. Matras, M. Bredol, O. Sakhnov, J. Stumpe, D. Bogdal, A. Szatkowski, Composites from luminescent nanosized ZnS and optical polymer, , Molecular Crystals and Liquid Crystals, 485, 776-779 (2008)
 7. K. Matras, M. Bredol, D. Bogdal, Synthesis of nanocomposites of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) with manganese-doped ZnS, , Modern Polymeric Materials for Environmental Application, 3, 131-135 (2008)
 8. M. Bredol, K. Matras, A. Szatkowski, J. Sanetra, A. Prodi-Schwab, P3HT/ZnS: a new hybrid bulk heterojunction photovoltaic system with very high open circuit voltage, , Solar Energy Materials & Solar Cells, 93, 662-666 (2009)
 9. A. Prodi-Schwab, D. Adam, Th. Lüthge, M. Bredol, K. Matras, A. Szatkowski, J. Sanetra, Photovoltaisches Element, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung, , DE 10 2008 001 528 A1 (2009) (2009)
 10. A. Prodi-Schwab, D. Adam, Th. Lüthge, M. Bredol, K. Matras, A. Szatkowski, Lumineszente nanoskalige Partikel mit hydrophober Oberflächenausstattung, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung, , Patent nr DE 10 2008 001 526 B4 2010.01.21 (2010) (2010)
 11. K. Matras-Postolek, D. Bogdal, Polymer Nanocomposites for Electro-Optics: Perspectives on Processing Technologies, Material Characterization, and Future Application, , Advances in Polymer Science, 230, 221-282 (2010)
 12. N. Danchova, S. Gutzov, K. Matras-Postolek, M. Bredol, N. Lesev, S. Kaloyanova, T. Deligeorgiev, Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen)2](NO3)3 complexes, , Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 230, 221-282 (2013)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr COST D32/0010/04 (projekt naukowy),

  Diversity oriented synthesis under (highly efficient) microwave conditions, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  , realizowany w latach 2004/2005
 • Projekt badawczy nr NanoEl (projekt badawczo-rozwojowy),

  Nanoskalige Schichtstrukturen für die Elektrolumineszenz - nano-EL, Münster University of Applied Sciences/Evonik Creavis Nanotronics, Marl, Niemcy

  , realizowany w latach 2006/2009
 • Projekt badawczy nr FH-Extra (projekt naukowy),

  Herstellung hydrophober selbstdispergierender ZnS-Nanopartikel für druckbare optoelektronische Nanokompositschichten, Münster University of Applied Sciences/Evonik Creavis Nanotronics, Marl, Niemcy, Postdoc

  , realizowany w latach 2009/2011
 • Projekt badawczy nr HOMINGPLUS/2012-6/5 (projekt naukowy),

  Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications,Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, program Homing Plus z FNP, kierownik projektu 

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr 2014-1-PL01-KA203-003415 (współpraca międzynarodowa),

  Improvement of innovative teaching methods in the fields of Technology and Chemical Engineering according to the best standards of the Bologna Process

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014 (projekt naukowy),

  Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D,

  V edycja programu Lider (NCBiR), kierownik projektu

  , realizowany w latach 2015/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Angielska Terminologia Chemiczna (Seminaria)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Niemcy, Münster University of Applied Sciences, pracownik naukowy, 02/2006 - 07/2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Naukowe dla Doktorantów z Funduszu Im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005
 • Stypendium naukowe DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), Steinfurt, Niemcy, 2007
 • Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Homing Plus, Kraków, 2013


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej