Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >dr inż. Maria Grzegożek

dr inż. Maria Grzegożek

 

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój 502 i 504
tel. PK: 6282758, 6282760
email: magre@indy.chemia.pk.edu.pl

Przebieg pracy naukowej:

Dr inż.  Wydział Chemiczny PK, nauki chemiczne, 1985

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Pozostałe publikacje (starsze):
 1. W.Czuba, M.Grzegożek, A.kaniewska, K.Nowak, H.Poradowska, Attempts at Oxidizing N-methylthiomethyl Derivatives with Hydrogen Peroxide, , Polish J.Chem. 60, 459 (1986)
 2. M.Grzegożek, M.Woźniak, Nucleophilic Substitution of 3-Nitro-1,8-Naphthyridines with Chloromethyl Phenyl Sulfone, Elsevier, N.Y., Chemistry of Hetercyclic Compound, 295 (1988)
 3. W.Czuba, M.Grzegożek , Reactions of 1,5- and 1,8-Naphthyridine-1-Oxides with POBr3, , Zeszyty Naukowe UJ, Prace Chemiczne 35, 63 (1991)
 4. W.Czuba, M.Grzegożek, Reactions of Pyridine and Quinoline 1-Oxides with POBr3, , Zeszyty Naukowe, Prace Chemiczne 35, 73 (1991)
 5. A.Barański, M.Grzegożek, An Account of the Regioselectivity of Nucleophilic Substitution in Diazanaphthalenes by PMO Theory, , Polish J.Chem. 65, 1449 (1991)
 6. M.Grzegożek, M.Woźniak, A.Barański, H.C.van der Plas , Regioselectivity in SNH Reactions of Some 3-Nitro-1,8-naphthyridines with Chloromethyl Phenyl Sulfone, , J.Heterocyclic Chem. 28, 1075 (1991)
 7. M.Woźniak, M.Grzegożek, Oxidative Methylamination of Nitroquinolines, , Liebigs Ann.Chem. 823 (1993)
 8. M.Grzegożek, M.Woźniak, H.C.van der Plas, Covalent Nitromethylation of 2-, 3- and 4-Nitroquinolines, , Polish J.Chem. 68, 635 (1994)
 9. M.Woźniak, M.Grzegożek, K.Nowak , Oxidative Amination of Some Nitroquinoxalines with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate, , Indian J.Heterocyclic Chem. 4, 75 (1994)
 10. J.Polaczek, J.Pielichowski, M.Grzegożek, R.Chrząszcz, Z.Lisicki, S.Gałka , Sposób wytwarzania barwników karbazolowych, , Patent RP, nr.PL 163595 B1 (1994)
 11. M.Woźniak, M.Grzegożek, W. Roszkiewicz, B.Szpakiewicz , Amination Dinitrobenzenes With Liquid Methylamine/Potassium Permanganate, , Recl.Trav.Chim. Payes-Bas, 114,13 (1995)
 12. M.Grzegożek, M.Woźniak, H.C.van der Plas, Regioselectivity in SNH Reactions of Nitroquinolines with Chloromethyl Phenyl Sulfone , , Liebigs Ann.Chem. 641 (1996)
 13. K.Nowak, M.Grzegożek, M.Woźniak, Utleniające aminowanie 6-chloro-i 6-bromochinoksaliny, , Czasopismo Techniczne, Chemia, 122 (1997)
 14. M.Woźniak, M.Grzegożek, P.Suryło, Methylamination of some 3-Nitro-1,8-naphthyridines with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate, , Liebigs Ann.Chem./Recueil, 2601 (1997)
 15. M.Woźniak, M.Grzegożek, Amination of 4-Nitroquinoline with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate , , Khim.Geterocyclic Soedin. 7, 967 (1998)
 16. M.Woźniak, M.Grzegożek, P.Suryło, Methylamination of some 3,6 Dinitro-1,8-naphthyridines with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate, , Can.J.Chem. 78, 950 (2000)
 17. M.Woźniak, M.Grzegożek, P.Suryło, The 1H Detection of Methylamino- s(sigma)-Adducts of some nitroazanaphthalenes , , Molecular Physics Reports 29, 198 (2000)
 18. M.Grzegożek, The 1H NMR Detection of s -Adducts in SNH Reactions of Nitroquinolines with Chloromethyl Phenyl Sulfone, , Khim. Geterocyclic Soedin. 6, 786 (2002)
 19. M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, Regioselectivity in SNH Reactions of some 3-Nitro-1,5-naphthyridines with Chloromethyl Phenyl Sulfone, , Can.J.Chem. 82, 567 (2004)
 20. B.Szpakiewicz, M.Grzegożek, Amination of some 1,3-Dinitrobenzenes with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate , , Russ.J.Org.Chem. 40, 869 (2004)
 21. M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, Quantum-chemical Study of the Regioselectivity in SNH Reactions of some 3-Nitro-1,5-naphthyridines with Chloromethyl Phenyl Sulfone, , Khim.Geterocyclic Soedin. 42,1845 (2005)
 22. M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, Methylamination of some 3-Nitro1,5-naphthyridines with Liquid Methylamine/Potassium Permanganate, , J.Heterocyclic Chem. 43, 425 (2006)
 23. M.Grzegożek, K. Nowak, B.Szpakiewicz, Synthesisof 5,5-diphenyl-3-(methyltiomethyl)hydantoin and 5,5-diphenyl-3-(methylsulfonyl)hydantoin, , Molbank, M/480 (2006)
 24. K.Nowak, M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, Synthesis of 1-[(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)butyl-1H-1,2,3-benzotriazole, , Molbank, M/479 (2006)
 25. M.Grzegożek , Vicarious Nucleophilic Amination of Nitroquinolines by 1,1,1-Trimethylhydrazinium Iodide, , J.Heterocyclic Chem. 45,1879 (2008)
 26. B.Szpakiewicz, M.Grzegożek, Vicarious Nucleophilic Amination of Nitroquinolines with 4-Amino-1,2,4-Triazole, , Can.J.Chem.,86, 682 (2008)
 27. M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, P.Kowalski, Study of the regioselectivity of vicarious nucleophilic amination of mononitroquinolines with 1,1,1-trimethylhydrazinium iodide (TMHI), , Arkivoc, 84 (2009)
 28. M.Grzegożek, B.Szpakiewicz, K.Nowak , Aminowanie związków karbo-i azaaromatycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej , Postępy w Inżynierii i Technologii Chemicznej 37 (2011)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Organiczna (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna III (Wykłady)
 • Metody Badania Związków Chemicznych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Holandia, Wageningen Agricultural University, stypendium, 1 miesiąc


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej