Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

 

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój
tel. PK: (012) 628-27-51
email:

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
dr  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kubacka Anna, Si Rui, Michorczyk Piotr, Martínez-Ariasa Arturo, Xu Wenqian, Hanson Jonathan C., Rodriguez José A., Fernández-García Marcos, Tungsten as an interface agent leading to highly active and stable copper-ceria water gas shift catalyst, Applied Catalysis. B, Environmental, ISSN:0926-3373 (2013)
 2. Michorczyk Piotr, Kuśtrowski Piotr, Kolak Agnieszka, Zimowska Małgorzata, Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2, Catalysis Communication, ISSN:1566-7367 (2013)
 3. Litawa Barbara, Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Influence of CO2 on the catalytic performance of La2O3/CeO2 and CaO/CeO2 catalysts in the oxidative coupling of methane, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
 4. Vogt Otmar, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, The utility properties free from methylene chloride paint strippers, Chemik : nauka ? technika ? rynek = Chemik : science ? technique ? market, ISSN:0009-2886 (2014)
 5. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Węgrzyniak Adam, Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 6. Sikora Elżbieta, Michorczyk Piotr, Olszańska Marta, Ogonowski Jan, Supercritical CO2 extract from strawberry seeds as a valuable component of mild cleansing compositions, International Journal of Cosmetic Science, ISSN:0142-5463 (2015)
 7. Michorczyk Piotr, Vogt Otmar, Ogonowski Jan, Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 8. Węgrzyniak Adam, Jarczewski Sebastian, Wach Anna, Hędrzak Elżbieta, Kuśtrowski Piotr, Michorczyk Piotr, Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene, Applied Catalysis. A, General, ISSN:0926-860X (2015)
 9. Liu Zongyuan, Michorczyk Piotr, Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W-and Ni-dopants, Journal of Catalysis, ISSN:0021-9517 (2015)
 10. Michorczyk Barbara, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 11. Gil Barbara, Roth Wieslaw J., Makowski Wacław, Marszalek Bartosz, Majda Dorota, Olejniczak Zbigniew, Michorczyk Piotr, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Gil Barbara, Roth Wieslaw J., Makowski Wacław, Marszalek Bartosz, Majda Dorota, Olejniczak Zbigniew, Michorczyk Piotr, Catalysis Today, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Advances in Molecular Sieves, Post-FEZA Workshop (2015)
Patenty / zgłoszenia patentowe:
 1. Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Przystawka do badań wysokotemperaturowych UV-Vis metodą odbicia rozproszonego, (2012)
 2. Michorczyk Piotr, Michorczyk Barbara, Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania różnych nośników energii w instalacjach grzewczych, (2015)
Pozostałe osiągnięcia:
 1. Habilitacja (2013)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi. Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych. Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1). Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza heterogeniczna (Wykłady)
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014

Hobby

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej