Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

 

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój
tel. PK: (012) 628-27-51
email:

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
dr  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kubacka Anna, Si Rui, Michorczyk Piotr, Martínez-Ariasa Arturo, Xu Wenqian, Hanson Jonathan C., Rodriguez José A., Fernández-García Marcos, Tungsten as an interface agent leading to highly active and stable copper-ceria water gas shift catalyst, Applied Catalysis. B, Environmental, ISSN:0926-3373 (2013)
 2. Michorczyk Piotr, Kuśtrowski Piotr, Kolak Agnieszka, Zimowska Małgorzata, Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2, Catalysis Communication, ISSN:1566-7367 (2013)
 3. Litawa Barbara, Michorczyk Piotr, Ogonowski Jan, Influence of CO2 on the catalytic performance of La2O3/CeO2 and CaO/CeO2 catalysts in the oxidative coupling of methane, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2013)
 4. Vogt Otmar, Ogonowski Jan, Michorczyk Piotr, The utility properties free from methylene chloride paint strippers, Chemik : nauka ? technika ? rynek = Chemik : science ? technique ? market, ISSN:0009-2886 (2014)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi. Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych. Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1). Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014

Hobby

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej