Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

dr hab. inż., prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk

 

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój
tel. PK: (012) 628-27-51
email:

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
dr  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. B. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Michorczyk, A. Węgrzyniak, Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 2. W. J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, P. Michorczyk, W. Skuza, B. Gil, Activity enhancement of zeolite MCM-22 by interlayer expansion enabling higher Ce loading and room temperature CO oxidation, Journal of Materials Chemistry A, ISSN:2050-7488 (2014)
 3. B. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Michorczyk, Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 4. O. Vogt, J. Ogonowski, P. Michorczyk, Receptura i właściwości użytkowe nowoczesnych preparatów do usuwania powłok lakierniczych niezawierających w swoim składzie chlorku metylenu, CHEMIK nauka-technika-rynek, ISSN: 0009-2886 (2014)
 5. Z. L. Liu, W. Xu, S. Yao, A. Johnson-Peck, F. Zhao, P. Michorczyk, A. Kubacka, E. Stach, M. Fernandez-Garcia, J. A. Rodriguez, S. Senanayake, Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W- and Ni-dopants, Journal of Catalysis, ISSN:0021-9517 (2015)
 6. B. Gil, W. J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2015)
 7. J. Ogonowski, O. Vogt, P. Michorczyk, Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2015)
 8. E. Sikora, P. Michorczyk, M. Olszańska, J. Ogonowski, Supercritical CO2 extract from strawberry seeds as a valuable component of mild cleansing compositions, International Journal of Cosmetic Science, ISSN:1468-2494 (2015)
 9. A. Węgrzyniak, S. Jarczewski, A. Wach, E. Hędrzak, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk, Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene, Applied Catalysis A: General, ISSN:0926-860X (2015)
Pozostałe publikacje (starsze):
 1. S. S. Kurek, P. Michorczyk, A.-M. Balisz, The oxidation of styrene in the presence of thiols and iron porphyrin, Elsevier, J. Mol. Catal. A: Chemical, 194, 237-248 (2003)
 2. P. Michorczyk, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane in the presence of CO2 over oxide-based catalysts , Springer , React. Kinet. Catal. Lett. 78, 41-47 (2003)
 3. P. Michorczyk, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane to propene over gallium oxide in the presence of CO2, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 251, 425-433 (2003)
 4. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, J. Ogonowski, Influence of redox properties on activity of iron oxide catalysts in the dehydrogenation of propane with CO2, Springer , React. Kinet. Catal. Lett. 82, 121-130 (2004)
 5. M. Kocoń, P. Michorczyk, J. Ogonowski , Effect of supports on catalytic activity of chromium oxide-based catalysts in the dehydrogenation of propane with CO2, Springer , Catal. Lett. 101, 53-57 (2005)
 6. P. Michorczyk, K. Góra-Marek, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane in the presence and absence of CO2 over beta-Ga2O3 supported chromium oxide catalysts, Springer, Catal. Lett. 109, 195-198 (2006)
 7. P. Michorczyk, J Ogonowski, Simultaneous propane dehydrogenation and CO2 hydrogenation over CrOx/SiO2 catalyst, Springer , React. Kinet. Catal. Lett., 87, 177-183 (2006)
 8. J. Handzlik, J. Ogonowski, J. Stoch, M. Mikołajczyk, P. Michorczyk, Properties and metathesis activity of molybdena-alumina, molybdena-silica-alumina and molybdena-silica catalysts - A comparative study, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 312, 213-219 (2006)
 9. P. Michorczyk, J Ogonowski , Role of CO2 in the dehydrogenation of propane over CrOx/SiO2 catalyst with low Cr content, Springer, React. Kinet. Catal. Lett., 92, 61-68 (2007)
 10. P. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, Chromium oxide supported on MCM-41 as a highly active and selective catalyst for dehydrogenation of propane with CO2 , Elsevier, Appl. Catal. A: General, 349, 62-69 (2008)
 11. P. Michorczyk, E. Sikora, J. Ogonowski , Study of Ga2O3/Al2O3 acid-base properties using test reactions, Springer, React. Kinet. Catal. Lett., 94, 243-252 (2008)
 12. P. Kuśtrowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj , TG study of real role of active carbon support in the propane dehydrogenation with CO2 , Elsevier, Termochim. Acta, 471, 26-32 (2008)
 13. P. Michorczyk, J. Ogonowski , M. Niemczyk, Investigation of catalytic activity CrSBA-1 materials obtained by direct method in the dehydrogenation of propane with CO2, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 374, 142-149 (2010)
 14. P. Michorczyk, J. Ogonowski, K. Zeńczak, Activity of chromium oxide deposited on different silica supports in the dehydrogenation of propane with CO2 - A comparative study, Elsevier, J. Mol. Catal. A: Chemical, 349, 1-12 (2011)
 15. R. Rachwalik, P. Michorczyk, J. Ogonowski, Cyclization of pseudoionone into alfa-ionone over heteropolyacid supported on mesoporous silica SBA-15, Springer, Catal. Lett. 141, 1384-1390 (2011)
 16. P. Michorczyk, P. Pietrzyk, J. Ogonowski , Preparation and characterization of SBA-1-supported chromium oxide catalysts for CO2 assisted dehydrogenation of propane, Elsevier, Micropor. Mesopor. Mater., 161, 56-66 (2012)
 17. P. Michorczyk, J. Ogonowski , In situ UV-Vis DRS evidence of Cr2+ species oxidation by CO2, Royal Society of Chemistry , Chem. Commun., 48, 7283-7285 (2012)
 18. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, P. Niebrzydowska, A. Wach, Catalytic performance of sucrose-derived CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene , Elsevier , Appl. Catal. A: General, 445-446, 321-328 (2012)
 19. A. Kubacka, R. Si, P. Michorczyk, A. Martinez-Arias, W. Xu, J.C. Hanson, J.A. Rodriguez, M. Fernandez-Garcia, Tungsten as an interface agent leading to highly active and stable copper-ceria water gas shift catalys , Elsevier, Appl. Catal. B: Environmental , 132-133, 423-432 (2013)
 20. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, A. Kolak, M. Zimowska , Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2 , Elsevier , Catal. Commun., 35, 95-100 (2013)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi. Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych. Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1). Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2013
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Politechnika Krakowska, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Krakowska, 2014

Hobby

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej