Strona główna > Pracownicy > Strony osobiste pracowników >dr hab. inż. Piotr Michorczyk

dr hab. inż. Piotr Michorczyk

 

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2)
Budynek Wydziału Chemicznego, pokój
tel. PK: (012) 6282729
email: pmichor@pk.edu.pl

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2000
dr  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2005
dr hab.  Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):
 1. S. S. Kurek, P. Michorczyk, A.-M. Balisz, The oxidation of styrene in the presence of thiols and iron porphyrin, Elsevier, J. Mol. Catal. A: Chemical, 194, 237-248 (2003)
 2. P. Michorczyk, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane in the presence of CO2 over oxide-based catalysts , Springer , React. Kinet. Catal. Lett. 78, 41-47 (2003)
 3. P. Michorczyk, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane to propene over gallium oxide in the presence of CO2, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 251, 425-433 (2003)
 4. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, J. Ogonowski, Influence of redox properties on activity of iron oxide catalysts in the dehydrogenation of propane with CO2, Springer , React. Kinet. Catal. Lett. 82, 121-130 (2004)
 5. M. Kocoń, P. Michorczyk, J. Ogonowski , Effect of supports on catalytic activity of chromium oxide-based catalysts in the dehydrogenation of propane with CO2, Springer , Catal. Lett. 101, 53-57 (2005)
 6. P. Michorczyk, K. Góra-Marek, J Ogonowski , Dehydrogenation of propane in the presence and absence of CO2 over beta-Ga2O3 supported chromium oxide catalysts, Springer, Catal. Lett. 109, 195-198 (2006)
 7. P. Michorczyk, J Ogonowski, Simultaneous propane dehydrogenation and CO2 hydrogenation over CrOx/SiO2 catalyst, Springer , React. Kinet. Catal. Lett., 87, 177-183 (2006)
 8. J. Handzlik, J. Ogonowski, J. Stoch, M. Mikołajczyk, P. Michorczyk, Properties and metathesis activity of molybdena-alumina, molybdena-silica-alumina and molybdena-silica catalysts - A comparative study, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 312, 213-219 (2006)
 9. P. Michorczyk, J Ogonowski , Role of CO2 in the dehydrogenation of propane over CrOx/SiO2 catalyst with low Cr content, Springer, React. Kinet. Catal. Lett., 92, 61-68 (2007)
 10. P. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, Chromium oxide supported on MCM-41 as a highly active and selective catalyst for dehydrogenation of propane with CO2 , Elsevier, Appl. Catal. A: General, 349, 62-69 (2008)
 11. P. Michorczyk, E. Sikora, J. Ogonowski , Study of Ga2O3/Al2O3 acid-base properties using test reactions, Springer, React. Kinet. Catal. Lett., 94, 243-252 (2008)
 12. P. Kuśtrowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj , TG study of real role of active carbon support in the propane dehydrogenation with CO2 , Elsevier, Termochim. Acta, 471, 26-32 (2008)
 13. P. Michorczyk, J. Ogonowski , M. Niemczyk, Investigation of catalytic activity CrSBA-1 materials obtained by direct method in the dehydrogenation of propane with CO2, Elsevier, Appl. Catal. A: General, 374, 142-149 (2010)
 14. P. Michorczyk, J. Ogonowski, K. Zeńczak, Activity of chromium oxide deposited on different silica supports in the dehydrogenation of propane with CO2 - A comparative study, Elsevier, J. Mol. Catal. A: Chemical, 349, 1-12 (2011)
 15. R. Rachwalik, P. Michorczyk, J. Ogonowski, Cyclization of pseudoionone into alfa-ionone over heteropolyacid supported on mesoporous silica SBA-15, Springer, Catal. Lett. 141, 1384-1390 (2011)
 16. P. Michorczyk, P. Pietrzyk, J. Ogonowski , Preparation and characterization of SBA-1-supported chromium oxide catalysts for CO2 assisted dehydrogenation of propane, Elsevier, Micropor. Mesopor. Mater., 161, 56-66 (2012)
 17. P. Michorczyk, J. Ogonowski , In situ UV-Vis DRS evidence of Cr2+ species oxidation by CO2, Royal Society of Chemistry , Chem. Commun., 48, 7283-7285 (2012)
 18. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, P. Niebrzydowska, A. Wach, Catalytic performance of sucrose-derived CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene , Elsevier , Appl. Catal. A: General, 445-446, 321-328 (2012)
 19. A. Kubacka, R. Si, P. Michorczyk, A. Martinez-Arias, W. Xu, J.C. Hanson, J.A. Rodriguez, M. Fernandez-Garcia, Tungsten as an interface agent leading to highly active and stable copper-ceria water gas shift catalys , Elsevier, Appl. Catal. B: Environmental , 132-133, 423-432 (2013)
 20. P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, A. Kolak, M. Zimowska , Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2 , Elsevier , Catal. Commun., 35, 95-100 (2013)
 21. B. Gil, W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Elsevier , Catal. Today, (DOI: 10.1016/j.cattod.2014.07.031) (2014)
 22. W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, P. Michorczyk, W. Skuza, B. Gil , Activity enhancement of zeolite MCM-22 by interlayer expansion enabling higher Ce loading and room temperature CO oxidation, Royal Society of Chemistry, J. Mater. Chem., A 38, 5722-15725 (2014)
 23. Z. L. Liu, W. Xu, S. Yao, A. Johnson-Peck, F. Zhao, P. Michorczyk, A. Kubacka, E. Stach, M. Fernandez-Garcia, J.A. Rodriguez, S. Senanayake, Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for  ethanol steam reforming: Synergistic effects of W- and Ni-dopants, Elsevier, J. Catal., 321, 90-99 (2015)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi. Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych. Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru. Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1). Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09B 069 24 (Grant promotorski ), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla , realizowany w latach 2003/2008
 • Projekt badawczy nr N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach 2010/2012
 • Projekt badawczy nr PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny ),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Kataliza przemysłowa: dziś i jutro (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku (Wykłady)
 • Podstawy technologii (na studiach niestacjonarnych) (Wykłady)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Wykłady)
 • Wybrane działy technologii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading , Szkolenie , 2003, 2 tygodnie
 • Polska, Azoty Tarnów, Staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące
 • Polska , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Staż naukowy , 2005/2006, 2 miesiące
 • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, Staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące
 • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, Staż naukowy, 2011, 3 miesiące

Hobby

Wspinaczka skałkowa, turystyka górska

Polecane strony internetowe

Science-Fiction (w najlepszym wydaniu)
Baza NIST
Urokliwe miasteczko
Gorce i Beskidy: mapy szlaki, fotografie


Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej