Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2014-09-15


Harmonogram egzaminu dyplomowego - APIS

Dodał: Monika Wałecka


2014-09-12


Harmonogram egzaminu dyplomowego -PTN

Dodał: Monika Wałecka


2014-09-12


Harmonogram egzaminu dyplomowego - IPT

Dodał: Monika Wałecka


2014-09-10


Informacja ws. pomocy materialnej dla studentów

W związku z powtarzającymi się pytaniami informujemy że dotychczasowe wzory wniosków (chwilowo nie dostepne na stronach pk), dostępne są w Regulaminie i obowiązują do momentu wprowadzenia nowych druków.

Jednocześnie informujemy że Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych, można składać w Dziekanacie WIiTCh do dnia 2 października 2014 r. w godzinach przyjęć Dziekanatu.

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-07-25


Harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-07-15


Drugi kierunek studiów
STANOWISKO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W KWESTII POBIERANIA OPŁAT NA STUDIACH STACJONARNYCH

Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 czerwca 2014 roku (sygn. akt K 35/11) uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz przepisy dotyczące odpłatności za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS są niezgodne z Konstytucją, wskazując jednocześnie, że utracą one swą moc obowiązującą z dniem 30 września 2015 roku.

W związku z powyższym Politechnika Krakowska postanawia:

•odstąpić od pobierania opłat od studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów stacjonarnych, którzy podjęli studia w roku akademickim 2013/14 bez wnoszenia opłat za kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS;

•odstąpić od pobierania opłat od studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów stacjonarnych, którzy podejmą studia w roku akademickim 2014/15 bez wnoszenia opłat za kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Microsoft
DreamSpark
 
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
 


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2013/14
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2013/14 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. letnim
Terminy dyżurów dziekanatu dla studiów niestacjonarnych

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2014 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej