Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2014/15

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ZAPRASZA studentów/tki studiów stacjonarnych następujących kierunków:
- technologia chemiczna;
- inżynieria chemiczna i procesowa,
które/którzy posiadają wpis na semestr 7 studiów I stopnia do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu „Kompetencje startem do kariery inżyniera” (umowa nr POKL 04.01.01-00-189/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regulaminem staży.
Termin składania dokumentów: 9 stycznia 2015r.
Miejsce składanie dokumentów: pok 426 (dr inż Joanna Żelazny) lub pok 519 (dr inż Elżbieta Sikora)
Regulamin wraz z załącznikami
Jednocześnie informujemy, iż istotne jest aby student/tka rozpoczęli staż będąc jeszcze studentami i podpisali umowę trójstronną.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-12


Studentów studiów stacjonarnych I stopnia informujemy że ruszły zapisy na przedmioty wybieralne:

Przedmioty wybieralne humanistyczne w semestrze drugim - studenci I roku studiów I stopnia (wszystkie kierunki studiów);
Przedmioty wybieralne kierunkowe techniczne w semestrze czwartym - studenci II roku studiów I stopnia, kierunek Technologia chemiczna;
Przedmioty wybieralne kierunkowe techniczne w semestrze szóstym - studenci III roku studiów I stopnia, kierunek Technologia chemiczna.

Wszyscy studenci wybierają przedmioty o łącznej wartości 2 ECTS.
Wyboru przedmiotów dokonać można po zalogowaniu w Panelu Studenta, w terminie do dnia 8 stycznia 2015 r. Osoby które nie dokonają wyboru we wskazanym terminie, zostaną skierowane na poszczególne przedmioty decyzją Dziekana.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-12-09


Informujemy, że egzamin dla studentów kończących w tym semestrze lektorat, odbędzie się 31-01-2015 (sobota) o godz.830 w salach 202 oraz 402.
Szczegółowe informacje w SPNJO.

Zmienił: mgr Anna Wiącek


2014-12-05


Informujemy, że w związku z Komunikatem nr 14 Rektora PK w sprawie dni wolnych w okresie świątecznym, tj. w dniach od 24 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r. uczelnia zostaje zamknięta.

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


2014-11-27


Studentów VII semestru studiów I stopnia informujemy że dostępne są zagadnienia do Testów Kompetencyjnych, które przeprowadzone zostaną w dniach 15-17 stycznia 2015 r.

Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK


Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-10-16


Ustalenia dotyczące zajęć z przedmiotu ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
- Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Technologia Chemiczna
- Chemia Budowlana, grupa 20C1

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Microsoft
DreamSpark
 
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
 


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2014 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej