Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-03-30


Ogłoszenie o rekrutacji pracownika na stanowisko chemika

Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 A ogłasza rekrutacje na stanowisko chemika.

Szczegółowe wymagania

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-30


Szanowni Studenci
wkrótce uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku Technologia Chemiczna:
Kataliza w Technologii Organicznej i Procesach Rafineryjnych
Zapraszam do oglądnięcia prezentacji dotyczącej tej specjalności.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-30


Zajęcia z przedmiotu Rosyjska Terminologia Techniczna w dniu 1.04.2015 z uwagi na przerwę świąteczną są odwołane. Kolejne zajęcia będą się odbywać w środy od godziny 18.00 w sali 302 zaczynając od 8.04.2015r.
Jelena Najman

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-25


Dziekanat WIiTCh informuje , że egzamin dyplomowy dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - specjalność CTK, którzy złożyli prace dyplomowe , odbędzie się 10 kwietnia  2015 r. w godzinach od 8:00 do 12:00.Dodał: Monika Wałecka


2015-03-18


Oferta realizacji doktoratu we Francji w Lille dla absolwentów WIiTCh (przewidziane stypendium przez UCCS); Szczegóły oferty i kontakt do Profesorów zamieszczone odnośnikach.

PhD Proposal UCCS-2015 Lille (FRANCE)
PhD position at IFP Energies nouvelles (IFPEN); Chemical sciences, specialty catalysis; "Controlled genesis of the active phase in Fischer-Tropsch catalysts"
Academic supervisor: Dr KHODAKOV Andrei, CNRS, Unité Catalyse et Chimie du Solide (UCCS)-Ecole Centrale Lille

PhD Proposal UCCS-2015 Lille (FRANCE)
PhD Proposal UCCS-2015 Lille (FRANCE); "New reactor for the respect of the environment :The MicroGasic Process"; Application: conversion of syngas to ultraclean hydrocarbon fuels.
Academic supervisor: Professor Nouria FATAH, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-18


Oferta pracy - Alpha Technology

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-03-12


Harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów  staconarnych i niestacjonarnych I stopnia:

Dodał: Monika Wałecka


2015-03-10


Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-03-09


Wyjazdy w ramach Erasmusa+ Informacje uzupełniające:

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+ (studia lub praktyki) należy do 22 marca 2015 złożyć w Dziekanacie wypełniony wniosek o wyjazd (podanie o wyjazd na studia lub praktykę dostępne w załączniku), poświadczenie znajomości językowej (najlepiej kopia certyfikatu lub zaświadczenie wydane przez SPJO PK), oraz potwierdzenie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.erasmus.pk.edu.pl/student.php?id=9, w biurze Erasmusa (pok. 33 WIL) oraz u Wydziałowego Koordynatora - dr inż. E.Skrzyńska (pok. 631 WIiTCh).

Załączniki:
podanie o wyjazd na studia lub praktykę

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2014/15

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej