Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2016-04-26


Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatu dyplomów ukończenia studiów I stopnia 19.05.2016 r. (czwartek). Informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Dodał: Iwona Mucha


2016-04-22


MPM-2016
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
'6th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications', Kraków, 27-29 kwietnia 2016.
W ramach konferencji odbędą się także Warsztaty COST MP1206 pt. 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: Comparison of innovative technical applications’.
Informacje szczegółowe na stronie www konferencji.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2016-04-21


Process Simulation Cup 2016

Informujemy że ruszyła rejestracja zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Process Simulation Cup. Konkurs ten organizowany jest przez Chemstations Europe, przedstawiciela Chemstations Inc (CHEMCAD) w Europie Zachodniej i adresowany jest do studentów uczelni wyższych.

W jaki sposób wziąć udział w konkursie?
1. Student powinien zarejestrować uczestnictwo w konkursie na stronie internetowej http://www.process-simulation-cup.com/
2. Student otrzyma zadanie w formacie CHEMCADa do rozwiązania i optymalizacji. Celem symulacji jest określenie optymalnych wartości zmiennych procesu.
3. Student/ka wprowadza do formularza na stronie konkursu uzyskane jego/jej zdaniem optymalne wartości zmiennych procesu
4. Co miesiąc podawane są aktualne wyniki współzawodnictwa, a na zakończenie roku wyniki finału.

Uwaga: Konkurs należy rozwiązywać przy pomocy licencji akademickiej CHEMCADa.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-04-15


Zmiana terminu składania wniosków - do 15.05.2016


Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
III edycja 
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja kwiecień 2016)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A. 
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.20,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-04-14


Dziekanat WIiTCh informuje, że egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia specjalnopść- APIS odbędzie się 19.05.2016 r. Składanie prac dyplomowych do dnia 16.05.2016 r. Po tym terminie zamieszczony zostanie szczegółowy harmonogram obrony.

Zmienił: Monika Wałecka


2016-04-11


Ostareczny termin składania zaświadczeń lekarskich dla studentów I roku studiów sacjonarnych II stopnia 27.04.2016 r. (środa).

Zmienił: Iwona Mucha


2016-03-31


Informujemy że dostępna jest ostateczna lista rankingowa dla osób ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akad. 2015/16.

- lista rankingowa
- uzupełniająca lista rankingowa

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-03-16
W związku ze stałą subskrypcją MS DreamSpark przez WIiTCh, informujemy że firma Microsoft uruchomiła specjalny serwis AleYak.to - Jak pomaga na łamach którego zamieszczane są artykuły oraz video tutoriale pozwalające na szersze zapoznanie się z obsługą i możliwościami oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszego programu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu DreamSpark proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami które dostępne są na tej stronie.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-22


Graduate School of Engineering Chemistry of Lille's new international information for international students

Students interested in spending a semester or academic year with National Graduate School of Engineering Chemistry of Lille (study or placement), please note the following information:

Programmes and placement offers in research laboratories:
- Studies
- Research placement and placement offers

The application process is as follow:
The students will be provided a link to the application process and documents to return to ENSCL.
The nomination deadlines are: 1st of April for a start in September; 17th of October for a start in January;
The application deadlines for students are: 15th of April for a start in September; 30th of October for a start in January.

Please note that every non European students must also use the Campus France procedure.

EIFFEL scholarship program offered to outstanding degree-seeking students wishing to come to ENSCL:
http://www.campusfrance.org/fr/EIFFEL (applications between September and December 2016 for admission in September 2017)

Information for new exchange students

For more information, please contact dr inż. Elżbieta Skrzyńska
Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-09


Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-08Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
III edycja 
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja listopad 2015)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A. 
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.40,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 31 grudnia

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-01-28


W związku z rozpoczętym remontem  od dnia 28-01-2016 r do 30-09-2016 r, sale 52a i 52b zostają wyłączone z użytkowania rezerwacji.

Zmienił: Monika Wałecka


2016-01-05


Strona informacyjna o systemie antyplagiatowym funkcjonującym na PK.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-11-24


Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
II edycja
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja listopad 2015)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.40,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 31 grudnia

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-06-17


Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


ZARZĄDZENIE nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2015/16Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


KOSZTY PONOSZONE PRZEZ WIITCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Rezerwacja sal


Przejdź do systemu rezerwacji sal na WIiTCh PK

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2015/16
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2015/16 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Test kompetencyjny 2015/16


Studia stacjonarne I stopnia:
Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Chemia budowlana
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa *
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna **

Studia niestacjonarne I stopnia:
Kierunek: Technologia chemiczna **

* Dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa
- pytania od 1 - 326 dotyczą wszystkich studentów kierunku
- pytania od 327 - 352 dotyczą studentów specjalności IPT
- pytania od 353 - 376 dotyczą studentów specjalności IOZE

** Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 341 dotyczą wszystkich studentów kierunku
- pytania od 342 - 399 dotyczą studentów specjalności APiS
- pytania od 400 - 459 dotyczą studentów specjalności CTK
- pytania od 460 - 507 dotyczą studentów specjalności LTO
- pytania od 508 - 553 dotyczą studentów specjalności TP
- pytania od 554 - 589 dotyczą studentów specjalności TRG
- pytania od 590 - 631 dotyczą studentów specjalności TSGO

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Wszystkie pytania testowe są równo cenne. Dla każdego studenta jest generowany indywidualny test obejmujący pytania wspólne dla kierunku i pytania ze specjalności. Maksymalny czas trwania testu 60 minut.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Koło naukowe studentów

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej