Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-05-21


Harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15.

Dodał: Monika Wałecka


2015-05-19Firma PepsiCo ogłosiła nabór na staże: R&D Intern (3 months: July-September, paid). Więcej informacji o naborze.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-05-18


ZARZĄDZENIE nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2015/16Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


KOSZTY PONOSZONE PRZEZ WIITCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-06


INNOCHEM


„Improvement of innovative teaching methods in the fields of Technology and Chemical Engineering according to the best standards of the Bologna Process”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Fachhochschule Münster
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
Instituto Politécnico de Bragança

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2015-05-02


Przypominam, że aby przystąpić do obrony w terminie od 29.06.2015 do 3.07.2015 prace dyplomowe należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2015. Prace złożone po tym terminie (do 18.09.2015) przewiduje się do obrony między 21 a 25 września 2015.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-04-22


TEST KOMPETENCYJNY dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia odbędzie się 13.06.2015 (sobota) w sali 302. Studenci realizujący studia w ramach programu Erasmus mogą uzyskać inny termin, uzgodniony indywidualnie z Prodziekanem ds dydaktyki.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-30


Szanowni Studenci
wkrótce uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku Technologia Chemiczna:
Kataliza w Technologii Organicznej i Procesach Rafineryjnych
Zapraszam do oglądnięcia prezentacji dotyczącej tej specjalności.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-09


Wyjazdy w ramach Erasmusa+ Informacje uzupełniające:

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+ (studia lub praktyki) należy do 22 marca 2015 złożyć w Dziekanacie wypełniony wniosek o wyjazd (podanie o wyjazd na studia lub praktykę dostępne w załączniku), poświadczenie znajomości językowej (najlepiej kopia certyfikatu lub zaświadczenie wydane przez SPJO PK), oraz potwierdzenie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.erasmus.pk.edu.pl/student.php?id=9, w biurze Erasmusa (pok. 33 WIL) oraz u Wydziałowego Koordynatora - dr inż. E.Skrzyńska (pok. 631 WIiTCh).

Załączniki:
podanie o wyjazd na studia lub praktykę

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2014/15

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej