Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2014-10-01


Uwaga studenci I roku Biotechnologii (10B1, 11B1) nastąpiła zmiana terminu zajęć z języka angielskiego: grupa 10B1 poniedziałek 11.00-12.30 sala 139 SJO; grupa 11B1 poniedziałek 12.45-14.15 sala 150 SJO.

Dodał: Iwona Mucha


2014-10-01


Ze względu na Wydziałowe Inauguracje roku akademickiego 2014/15 wszystkie zajęcia przewidziane do realizacji w budynku "Działownia" rozpoczną się od dnia 6 października 2014 r.

Dodał: inż. Małgorzata Bełza


2014-10-01


Egzamin z przedmiotu 'Metody badania związków chemicznych' odbędzie się 09-10-2014 o godz.1615, w sali nr 135.

Dodał: mgr Anna Wiącek


2014-09-30


Korekta podziału godzin dla grupy 33T1 i 35T1
Ćwiczenia z surowców i procesów technologii nieorganicznej dla grupy 35T1 odbywać się będą w poniedziałki od 7,30 do 9,00 w sali 0/10 (Działownia). Grupa 33T1 niema w tym czasie zajęć.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-09-29


Ogłoszenie dla studentów:
- II roku Technologii chemicznej oraz Inżynierii chemicznej i procesowej
- III roku Biotechnologii

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-09-29


UWAGA - III ROK Technologia Chemiczna!
Grupy; 30T1, 31T1, 32T1, 33T1, 34T1, 35T1
Dotyczy laboratorium z Inżynierii Chemicznej

10 października 2014 r. (piątek) w Sali 202 odbędzie się szkolenie BHP oraz podział na podgrupy laboratoryjne;
godz. 12.45 – 13.30 grupy; 30T1, 31T1, 32T1
godz. 13.30 – 14.15 grupy; 33T1, 34T1, 35T1

Obecność obowiązkowa. Szkolenie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-09-25


Oferta stażu na stanowisku technolog stażysta dla studentów Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej w firmie Prozach Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600  Oświęcim (tel. + 48  33 48 88 403 / fax +48 33 48 88 401 / Mobile: 733-973-090).
Firma posiada ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu zaawansowanych technicznie instalacji dla przemysłu chemicznego, energetycznego oraz ochrony środowiska.
Stażysta będzie m.in. opracowywał dokumentacje techniczną (schematów technologicznych / PI&D) oraz brał udział w działaniach modernizujących procesy technologiczne.

Wymagania stawiane przez Firmę:
•Wykształcenie wyższe (profil inżynieria chemiczna/technologia chemiczna)
•Znajomość procesów produkcyjnych w firmach z branży chemicznej/petrochemicznej)
•Obsługa MS Office, AutoCAD, mile widziany Chemcad
•Umiejętność analitycznego myślenia,
•Znajomość języka angielskiego

W sprawie stażu proszę kontaktować się z panem Marcinem Stefaniakiem, Specjalistą ds. techniczno-handlowych drogą mailową

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-09-23


W związku z powtarzającymi się pytanami informujemy że pierwszy pełny tydzień nieparzysty o którym mowa w podziale godzin, to tydzień 6.10.2014 do 12.10.2014.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-09-23


Informujemy, że zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych, sem. 1 w r. akad. 2014/15 rozpoczną się od dnia 6 października 2014 r. zgodnie z harmonogramem zajęć.

Przynależność do grupy studenckiej można sprawdzić w wirtualnym Dziekanacie.
Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany grupy !!!

W dniach 29 września 2014 r. - 1 października 2014 r. odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP. Obecność na szkoleniach zgodnie z załączonym harmonogramem.

W dniach 30 września 2014 r. - 1 października 2014 r. będą wydawane w legitymacje studenckie. Legitymacje będzie można odebrać w Dziekanacie, pok. 8 w godz. określonych w harmonogramie.

Dnia 2 października br. o godz. 10:00 w „Działowni”, odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – obecność studentów I roku jest obowiązkowa.

Dnia 3 października br. o godz. 10:30 w „Działowni”, odbędzie się uroczysta Inauguracja Uczelniana r. akad. 2014/2015 - obecność tylko dla chętnych.
W związku z Inauguracją Uczelnianą, dzień 3 października br. jest dniem wolnym od zajęć.

Szkolenie biblioteczne dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej zostało zaplanowane na dzień 7 października br.obecność studentów I roku jest obowiązkowa.

Przypominamy, że obecność, w wyznaczonych dla grup terminach, na szkoleniu BHP oraz szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowa !!!
Nie będzie możliwości odbycia w/w szkoleń w innych lub dodatkowych terminach !!!

Zmienił: mgr Iwona Kochan


2014-09-22


Uprzejmie informujemy, że w związku z inauguracją roku akademickiego 2014/15 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w dniu
2 października 2014 r. zostają ogłoszone godziny dziekańskie od godz. 10:00-12:00.

Dodał: inż. Małgorzata Bełza


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Microsoft
DreamSpark
 
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
 


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2013/14
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2013/14 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. letnim
Terminy dyżurów dziekanatu dla studiów niestacjonarnych

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2014 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej