Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-09-03


Wszystkich zainteresowanych informujemy że wnioski o przyznanie stypendium MNiSW należy złozyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. stypendium MNiSW dostępne są na stronie PK.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-09-01


Wrześniowy harmonogram obron dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych II stopnia.

Dodał: Iwona Mucha


2015-08-27


Podania o umorzenie opłaty (*) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 roku. Przekroczenie w/w terminu będzie skutkowało wydaniem decyzji odmownej.

* Student może zostać zwolniony w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne w przypadku wystąpienia poważnych, udokumentowanych zdarzeń losowych takich jak:
- choroba studenta lub członka najbliższej rodziny,
- przejściowa, trudna sytuacja materialna w rodzinie studenta,
- inne okoliczności losowe, uznane przez dziekana.

W przypadku gdy podstawą do ubiegania się o umorzenie odpłatności jest trudna sytuacja materialna w rodzinie studenta, musi być ona udokumentowana poprzez złożenie kompletu dokumentów do stypendium socjalnego.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-08-26


Harmonogram obron dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych - specjalność LTO
Termin składania prac dyplomowych  do 8.09.2015 r. (wtorek)
Egzamin dyplomowy – 14-15.09.2015 r. (poniedziałek ,wtorek) godz. 8:30,
 sala 12

Zmienił: Monika Wałecka


2015-07-10


REKRUTACJA DO XIX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO DBU
Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://www.sds.org.pl/nabor-stypendystow/109-xix-edycja-programu-stypendialnego-dbu-2015-2016


Zmienił: mgr Monika Zalewska-Pawlik


2015-06-30


Informujemy że dostępne są terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym roku akademickiego 2015/16.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-06-17


Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


ZARZĄDZENIE nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2015/16Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


KOSZTY PONOSZONE PRZEZ WIITCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-02


Przypominam, że aby przystąpić do obrony w terminie od 29.06.2015 do 3.07.2015 prace dyplomowe należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2015. Prace złożone po tym terminie (do 18.09.2015) przewiduje się do obrony między 21 a 25 września 2015.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Koło naukowe studentów

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej