Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-01-28


Z uwagi na duże zainteresowanie Szkoleniem z zakresu wymagań dobrej praktyki produkcji (GMP) wg normy ISO 22716 przy produkcji
kosmetyków
, informuję, że odbędą się jego dwie edycje:

Szkolenie grupa 1 (osoby 1-15 z listy rankingowej)
29.01.2015 od godziny 8:00 sala 12

Szkolenie grupa 2 (osoby 16-30 z listy rankingowej)
30.01.2015 od godziny 8:00 sala 12

Dodał: mgr Anna Lacel-Olszewska


2015-01-19


Proposition of internship for Student in Chemical Engineering and Chemical Technology:  “Numerical Simulations Using Aspen Plus

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-01-15


Harmonogram egzaminów dyplomowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15,

Dodał: Monika Wałecka


2015-01-12


Informujemy że podania o umorzenie opłat za zajęcia dydaktyczne składać można w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r.

Przypominamy że zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, o umorzenie ubiegać się można w następujących przypadkach:
1) choroba studenta, która może być podstawą udzielenia urlopu chorobowego,
2) choroba najbliższego członka rodziny studenta,
3) przejściowa, trudna sytuacja materialna w rodzinie studenta,
4) inne okoliczności losowe.

W przypadku o którym mowa w pkt 2, koniecznym jest wykazanie trudnej sytuacji materialnej poprzez złożenie kompletnego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (nie dotyczy osób już pobierajacych stypendium socjalne w roku akademickim 2014/15).

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-01-12


Informujemy że dostępna jest końcowa lista dotycząca zapisów na przedmioty wybieralne w semestrach drugim, czwartym i szóstym.

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-01-09


Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-23


Informujemy, że uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych dla absolwentów, którzy bronili się w terminie od 01 lutego do 31 grudnia 2014, odbędzie się 10-02-2015 o godz.1000, w sali 402 (budynek WIiTCh).

Dodał: mgr Anna Wiącek


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2014/15

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-09


Informujemy, że egzamin dla studentów kończących w tym semestrze lektorat, odbędzie się 31-01-2015 (sobota) o godz.830 w salach 202 oraz 402.
Szczegółowe informacje w SPNJO.

Zmienił: mgr Anna Wiącek


2014-10-16


Ustalenia dotyczące zajęć z przedmiotu ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
- Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Technologia Chemiczna
- Chemia Budowlana, grupa 20C1

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Microsoft
DreamSpark
 
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
 


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej