Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2014-08-27


Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. Dziekanat nieczynny.

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2014-08-27


Informacja ws. stypendium MNiSW:
Studenci chcących ubiegać się o stypendium MNiSW na rok akad. 2014/15 powinni złożyć wnioski w Dziekanacie ds. Socjalnych w terminie do dnia 08.09.2014 r. Szczegółowe informacje nt. stypendium MNiSW dostępne są na stronach PK.

Umorzenia opłat za zajęcia dydaktyczne:
Osoby chcące ubiegać się o umorzenie opłat za zajęcia dydaktyczne powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2014 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki ubiegania się o umorzenie odpłatności za zajęcia dydaktyczne określa § 5 Pisma okólnego nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (studenci którzy rozpoczęli naukę przed 01.10.2012 r.) i § 5 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (dla studentów którzy rozpoczęli kształcenie od dnia 01.10.2012 r.).

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-08-19


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Krystalografia dla grupy: 30N1 odbędzie się w dniu 01.09.2014  w s. 402 o godz. 12:00. Obowiązuje całość przedstawionego materiału. Należy zabrać kalkulator (komórki są wykluczone) oraz ważną legitymację studencką.

Zaliczenie nie dotyczy osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z powodu nieobecności  lub nie zaliczyły zajęć laboratoryjnych.

Dodał: mgr inż. Marek Bobrowski


2014-08-19


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy Technologii Chemicznej - ćwiczenia (część nieorganiczna) dla grup: 20T1, 22T1, 21N1 odbędzie się w dniu 01.09.2014  w s. 402 o godz. 12:00. Obowiązuje całość materiału, przedstawionego na ćwiczeniach. Należy zabrać kalkulator (komórki są wykluczone) oraz ważną legitymację studencką.

Zaliczenie nie dotyczy osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z powodu nieobecności.

Zmienił: mgr inż. Marek Bobrowski


2014-08-04


Informujemy, że drugi termin egzaminu z przedmiotu "Metody badania związków chemicznych" odbędzie się 03-09-2014 w godzinach 12:00 - 13:30 - w auli 1/7 oraz 1/9 w budynku Działownia.

Dodał: mgr Anna Wiącek


2014-07-25


Harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-07-17


Informujemy, że od 21 lipca do 31 sierpnia 2014 r. ulegają zmianie godziny przyjęć studentów i absolwentów w Dziekanacie. 
Przyjęcia będą się odbywać od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 do 12:00. 

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


2014-07-15


Drugi kierunek studiów
STANOWISKO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W KWESTII POBIERANIA OPŁAT NA STUDIACH STACJONARNYCH

Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 czerwca 2014 roku (sygn. akt K 35/11) uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz przepisy dotyczące odpłatności za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS są niezgodne z Konstytucją, wskazując jednocześnie, że utracą one swą moc obowiązującą z dniem 30 września 2015 roku.

W związku z powyższym Politechnika Krakowska postanawia:

•odstąpić od pobierania opłat od studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów stacjonarnych, którzy podjęli studia w roku akademickim 2013/14 bez wnoszenia opłat za kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS;

•odstąpić od pobierania opłat od studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów stacjonarnych, którzy podejmą studia w roku akademickim 2014/15 bez wnoszenia opłat za kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-07-07


W okresie wakacji letnich, tz. od 1.07.2014 do 31.08.2014 (zgodnie z organizacją roku akademickiego 2013/2014, Zarządzenie nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 r.) godziny przyjęć Prodziekana ds. dydaktyki zostają zawieszone.
W sprawach pilnych proszę uzgadniać spotkanie wysyłając e-mail na adres Prodziekana ds dydaktyki.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-07-01


Studenci zgłoszeni na praktykę w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie proszeni są o stawienie się w dniu rozpoczęcia praktyki (7.07.2014, 4.08.2014, 1.09.2014) o godzinie 7.00 w pokoju nr 3 w budynku Dyrekcji Grupy Azoty S.A.
Przypominam o kaucji w kwocie 20 zł za przepustkę, która zostanie zwrócona po zakończeniu praktyki i rozliczeniu się z zakładem.
Proszę nie zapomnieć również o zabraniu ze sobą potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczeniowej NNW, obowiązującej w okresie praktyk zawodowych poza terenem Politechniki Krakowskiej. Osoby nieposiadające takich umów będą musieli zawrzeć je przed rozpoczęciem praktyki.

dr hab inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Microsoft
DreamSpark
 
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
 


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2013/14
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2013/14 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. letnim
Terminy dyżurów dziekanatu dla studiów niestacjonarnych

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2014 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej