Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2016-02-09


Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-09


Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-08Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
III edycja 
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja listopad 2015)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A. 
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.40,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 31 grudnia

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-04


Harmonogram egzaminu dyplomowego dla stusentów studiów stacjonarnych I stopnia:
IPT
LTO
CTK

Dodał: Monika Wałecka


2016-02-01


Informacja ws. egzaminu z przedmiotu Inżynieria chemiczna II
(grupy technologiczne).

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-02-01


Rozpoczęta rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja wydziałowa dla studentów pragnących wyjechać na studia w roku akademickim 2016/17 oraz praktyki w sezonie wakacyjnym 2016 oraz 2017. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku oraz wywieszone zostały w gablocie koło dziekanatu.

Wypełniony Kwastionariusz (1 lub 2) z ewentualną dokumentacją do wglądu proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2016 (godzina 16:00) u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (dr inż. Elżbieta Skrzyńska, pokój 631), u którego można również uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-01-29


Wszystkich zainteresowanych informujemy że w dniach 14-15 kwietnia. br. odbędzie się konferencja "Economics and management" organizowana przez Uniwersytet Technologiczny w Saint-Petersburgu. Termin zgłaszania artykułów upływa z dniem 15 lutego br. Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowane osoby proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia, wraz z artykułem, do dr Jeleny Najman, w terminie do 14 lutego br. Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny mieć ważny paszport. Wszystkich zainteresowanych informujemy że w dniach 14-15 kwietnia br. odbędzie się konferencja "Economics and management" organizowana przez Uniwersytet Technologiczny w Saint-Petersburgu. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zainteresowane osoby proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia, wraz z artykułem, do dr Jeleny Najman, w terminie do dnia 14 lutego. Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny mieć ważny paszport.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-01-28


W związku z rozpoczętym remontem  od dnia 28-01-2016 r do 30-09-2016 r, sale 52a i 52b zostają wyłączone z użytkowania rezerwacji.

Zmienił: Monika Wałecka


2016-01-27


Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji EKOKOSMETYKI
Ekokosmetyki 25.02.2016
25 lutego 2016 roku
Politechnika Krakowska, Kraków, ul. Warszawska 24 - „Galeria Gil”
PROGRAM
Zgłoszenie udziału w konferencji, prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy Instytutu Chemii i Technologii Organicznej, do dnia 10 lutego 2016r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2016-01-27


Wszystkich zainteresowanych informujemy że wnioski o umorzenie opłat za zajęcia dydaktyczne zostały rozpatrzone.

Zestawienie zbiorcze

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2016-01-19


Egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia specjalność -TSiGO odbędzie się 02.02.2016 r, (wtorek) godz.8:00, w sali  nr  12Zmienił: Monika Wałecka


2016-01-11


Informuję, że uroczyste rozdanie dyplomów absolwentów I i II stopnia obronionych w roku 2015, odbędzie się 27 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 202. Przed uroczystością udostępnione będą do wypożyczenia togi akademickie dla absolwentów w cenie 10zł.


Zmienił: Monika Wałecka


2016-01-05


Strona informacyjna o systemie antyplagiatowym funkcjonującym na PK.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-12-20


TPJU
Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).
Główne obszary działań naukowych TJPU to: chemia stosowana, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, matematyka, fizyka, informatyka, farmacja. Więcej informacji o programie.
Informacja o Uczelni Tianjin Polytechnic University 
Przyjmowanie zgłoszeń: Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą 

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-11-24


Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
II edycja
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja listopad 2015)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.40,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 31 grudnia

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-11-09


MPM-2016
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
'6th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications', Kraków, 27-29 kwietnia 2016.
W ramach konferencji odbędą się także Warsztaty COST MP1206 pt. 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: Comparison of innovative technical applications’.
Informacje szczegółowe na stronie www konferencji.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-10-20


Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej ma zaszczyt zaprosić na 5. edycję European Young Engineers Conference (EYEC), która odbędzie się 20-22 kwietnia 2016 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (ul. Warynskiego 1, 00-645 Warszawa, POLSKA).


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest ona kierowana do inżynierów i naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami (szczegóły w załączniku). Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno studentów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do głównych jej celów należą:


- wymiana spostrzeżeń i pomysłów pomiędzy inżynierami z różnych krajów Europy;
- integracja środowiska młodych naukowców;
- umożliwienie spotkania osób, które pragną zaprezentować i opublikować swoje osiągnięcia naukowo-badawcze.

Szczegółowe informacje.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-06-17


Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


ZARZĄDZENIE nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2015/16Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


KOSZTY PONOSZONE PRZEZ WIITCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Rezerwacja sal


Przejdź do systemu rezerwacji sal na WIiTCh PK

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2015/16
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2015/16 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Test kompetencyjny 2015/16


Studia stacjonarne I stopnia:
Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Chemia budowlana
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa *
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna **

Studia niestacjonarne I stopnia:
Kierunek: Technologia chemiczna **

* Dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa
- pytania od 1 - 326 dotyczą wszystkich studentów kierunku
- pytania od 327 - 352 dotyczą studentów specjalności IPT
- pytania od 353 - 376 dotyczą studentów specjalności IOZE

** Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 341 dotyczą wszystkich studentów kierunku
- pytania od 342 - 399 dotyczą studentów specjalności APiS
- pytania od 400 - 459 dotyczą studentów specjalności CTK
- pytania od 460 - 507 dotyczą studentów specjalności LTO
- pytania od 508 - 553 dotyczą studentów specjalności TP
- pytania od 554 - 589 dotyczą studentów specjalności TRG
- pytania od 590 - 631 dotyczą studentów specjalności TSGO

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Wszystkie pytania testowe są równo cenne. Dla każdego studenta jest generowany indywidualny test obejmujący pytania wspólne dla kierunku i pytania ze specjalności. Maksymalny czas trwania testu 60 minut.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Koło naukowe studentów

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2016 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej