Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-11-24


Uwaga Absolwenci studiów I stopnia
II edycja
Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Regulamin stypendialny GA S.A. (wersja listopad 2015)
Wniosek o przyznanie stypendium GA S.A. edycja 2015/2016
Wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.
Umowa stypendialna GA S.A.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą  z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4.40,  posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 31 grudnia

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-11-23


Uwaga studenci III roku kierunku technologia chemiczna!
Zajęcia laboratoryjne z podstaw laboratorium przemysłowego odbędą się w poniedziałek 30.11.2015 r. w godzinach 16.15 - 20.30 w sali 430.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-11-09


MPM-2016
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
'6th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications', Kraków, 27-29 kwietnia 2016.
W ramach konferencji odbędą się także Warsztaty COST MP1206 pt. 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: Comparison of innovative technical applications’.
Informacje szczegółowe na stronie www konferencji.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-10-20


Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej ma zaszczyt zaprosić na 5. edycję European Young Engineers Conference (EYEC), która odbędzie się 20-22 kwietnia 2016 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (ul. Warynskiego 1, 00-645 Warszawa, POLSKA).


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest ona kierowana do inżynierów i naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami (szczegóły w załączniku). Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno studentów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do głównych jej celów należą:


- wymiana spostrzeżeń i pomysłów pomiędzy inżynierami z różnych krajów Europy;
- integracja środowiska młodych naukowców;
- umożliwienie spotkania osób, które pragną zaprezentować i opublikować swoje osiągnięcia naukowo-badawcze.

Szczegółowe informacje.

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-10-16


Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-09-23


Informujemy, że od  5 października do 15 grudnia 2015 r. można wpłacać w Dziekanacie WIiTCh p.8  składkę na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku NNW. Warunki ubezpieczenia NNW

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-06-17


Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


ZARZĄDZENIE nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2015/16Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


2015-05-18


KOSZTY PONOSZONE PRZEZ WIITCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Dodał: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2015/16
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2015/16 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Koło naukowe studentów

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej