Strona główna > Studenci

Informacje dla studentów


2015-04-22


TEST KOMPETENCYJNY dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia odbędzie się 13.06.2015 (sobota) w sali 302. Studenci realizujący studia w ramach programu Erasmus mogą uzyskać inny termin, uzgodniony indywidualnie z Prodziekanem ds dydaktyki.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-04-22


Zajęcia z "Planowanie eksperymentu" dla III roku Technologii chemicznej rozpoczną się 30.04.2015, wyjątkowo o godzinie 10.50, sala 402.

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2015-04-22


Informujemy że w dniach 23 - 27 kwietnia Dziekanat ds. Socjalnych (pok. 7) będzie nieczynny. Wnioski i dokumenty można w tych dniach składać u Pani Iwony Muchy (pok. 8) w godzinach otwarcia Dziekanatu.

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-04-01


Informujemy że dostępna jest końcowa lista rankingowa dla osób ubiegających się o wyjazd na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akad. 2015/16. Zakwalifikowanie pod względem formalnym nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium na wyjazd (ograniczone środki finansowe). Dodatkowe informacje można uzyskac u Wydziałowego koordynatora (dr inż. E. Skrzyńska, pok 6312) lub w biurze Ersamusa. Informujemy że dostępna jest końcowa lista rankingowa dla osób ubiegających się o wyjazd na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akad. 2015/16.

Zakwalifikowanie pod względem formalnym nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium na wyjazd (ograniczone środki finansowe). Dodatkowe informacje można uzyskac u Wydziałowego koordynatora (dr inż. E. Skrzyńska, pok 6312) lub w biurze Ersamusa.

Załączniki: lista rankingowa

Zmienił: mgr inż. Leszek Jurczak


2015-03-30


Szanowni Studenci
wkrótce uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku Technologia Chemiczna:
Kataliza w Technologii Organicznej i Procesach Rafineryjnych
Zapraszam do oglądnięcia prezentacji dotyczącej tej specjalności.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2015-03-09


Wyjazdy w ramach Erasmusa+ Informacje uzupełniające:

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+ (studia lub praktyki) należy do 22 marca 2015 złożyć w Dziekanacie wypełniony wniosek o wyjazd (podanie o wyjazd na studia lub praktykę dostępne w załączniku), poświadczenie znajomości językowej (najlepiej kopia certyfikatu lub zaświadczenie wydane przez SPJO PK), oraz potwierdzenie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.erasmus.pk.edu.pl/student.php?id=9, w biurze Erasmusa (pok. 33 WIL) oraz u Wydziałowego Koordynatora - dr inż. E.Skrzyńska (pok. 631 WIiTCh).

Załączniki:
podanie o wyjazd na studia lub praktykę

Dodał: mgr inż. Leszek Jurczak


2014-12-18


Program Stypendialny Grupy Azoty S.A.
dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin stypendialny GA S.A.
umowa stypendialna GA S.A.
wniosek o stypendium GA S.A.
wniosek o kontynuację stypendium GA S.A.

Zmienił: dr inż. Otmar Vogt


2014-12-18


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2014/15

Dodał: dr inż. Otmar Vogt


2014-06-03


Koszty ponoszone przez Wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych w roku akad. 2014/15

Zmienił: mgr inż. Małgorzata Stanek


 

Dla studentów


Logowanie
Wirtualny Dziekanat
Ankiety studenckie
Forum Studentów
WIiTCh
Portal Studentów
WIiTCh
Microsoft
DreamSpark


Zaświadczenia i zapisy


Formularz podania o wystawienie zaświadczenia (online)

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/15
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2014/15 dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym

Do pobrania


Podziały godzin
Pliki i dokumenty


Testy kompetencyjne


Kierunek: Biotechnologia
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
Kierunek: Technologia chemiczna *

* Dla kierunku Technologia chemiczna:
- pytania od 1 - 297 dotyczą wszystkich studentów I stopnia na tym kierunku
- pytania od 298 - 345 dotyczą wyłącznie studentów specjalności LTO
- pytania od 346 - 407 dotyczą wyłącznie studentów specjalności APiS
- pytania od 408 - 468 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TSGO
- pytania od 469 - 512 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TRG
- pytania od 513 - 565 dotyczą wyłącznie studentów specjalności TP
- pytania od 567 - 635 dotyczą wyłącznie studentów specjalności CTK

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Średni czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 60 sekund. Wszystkie pytania testowe są równo cenne.Fotogalerie


jaskinia
praktyka w kgu (kostroma, rosja)
praktyka w moskwie 2011
temelin 2011
trig w płocku 2011
wieden 2010
wymiana naukowa pk i kgu w kostromie 2012

Moduły


Analityka Środowiskowa i Przemysłowa I (grupa 33T1)
Analityka Środowiskowa i Przemysłowa II
Chemia Nieorganiczna, sem.II
Ekologia a przemysł
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
Maszynoznawstwo
Moodle na WIiTCh
Odnawialne źródła energii
Podstawy Analityki Środowiskowej I (grupa 34T1)
Podstawy chemii
Podstawy Laboratorium Przemysłowego
Proekologiczne Technologie Nieorganiczne
Wirtualne laboratorium (Podstaw chemii)

Inne


Program ERASMUS - warunki kwalifikacji
Erasmus Student Network
Program MSDN AA - strona logowania
Wydzialowa Rada Samorzadu Studentów
Kolo naukowe studentów
Sklep ZamKor - pomoce chemiczne

Rekrutacja | Studenci | Doktoranci | Absolwenci | Wydział | Pracownicy | Badania i nauka | Kontakt

Copyright 2010-2015 Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej