Dodany przez
w kategorii: Informacje dla kandydatów

Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla Kandydatów starających się o przyjęcie w roku akademickim 2018/19 na studia II stopnia na kierunki oferowane w języku polskim. Kandydatów starających się o przyjęcie na kierunek Technologia chemiczna na specjalność Chemia i Technologia Kosmetyków w semestrze zimowym obowiązują zagadnienia z Technologii chemicznej numerowane od 1 do 341 i od 400 do 459.