Sprawdzian z dodawania i odejmowania

6+24=                60-44=
56+36=                99-36=
2+35=                78-26=
34+37=                96-13=
94+0=                76-32=
11+1=                60-43=
9+19=                47-33=
20+22=                43-22=
20+30=                91-66=
47+41=                18-8=
9+82=                24-24=
48+47=                91-65=
24+0=                57-0=
9+15=                69-48=
44+11=                59-4=