Sprawdzian z dodawania i odejmowania

4+30=                34-18=
39+1=                41-35=
25+25=                100-37=
75+16=                58-8=
25+46=                85-73=
33+21=                29-22=
3+54=                76-18=
38+19=                81-26=
30+67=                66-11=
2+94=                32-24=
22+65=                80-43=
24+48=                69-31=
38+26=                36-36=
21+10=                91-88=
6+35=                70-23=