Sprawdzian z dodawania i odejmowania

18+40=                52-36=
28+32=                59-4=
43+26=                59-41=
84+11=                98-43=
0+10=                38-21=
44+6=                32-13=
41+10=                84-53=
71+25=                15-4=
16+54=                77-46=
7+39=                59-45=
7+2=                45-5=
37+58=                64-13=
22+51=                71-36=
45+26=                87-2=
67+33=                74-14=