Sprawdzian z tabliczki mnożenia do 100

7*5=                8*8=
10*8=                8*8=
5*2=                7*6=
6*5=                6*8=
6*10=                5*6=
7*4=                3*7=
7*3=                7*4=
7*5=                7*9=
4*6=                3*7=
6*3=                3*6=
8*7=                6*9=
5*10=                7*5=
1*9=                8*5=
6*3=                8*5=
9*3=                3*6=