Sprawdzian z tabliczki mnożenia do 100

8*0=                3*9=
4*0=                6*7=
3*10=                4*4=
7*2=                3*2=
4*0=                7*7=
2*10=                8*6=
9*7=                6*3=
3*5=                3*2=
5*1=                4*6=
7*7=                7*7=
2*0=                8*2=
7*10=                3*9=
2*1=                7*6=
6*9=                8*4=
8*3=                6*8=