Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

8*8=                38:1=
4*2=                50:1=
6*4=                40:1=
2*1=                69:1=
8*4=                56:7=
8*7=                21:21=
3*10=                15:15=
3*9=                73:1=
2*3=                35:5=
2*6=                84:21=
4*5=                12:3=
10*3=                80:4=
6*6=                50:2=
3*8=                96:48=
2*3=                76:76=