Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

10*5=                16:4=
10*2=                36:9=
4*3=                76:2=
5*10=                48:8=
4*8=                16:4=
6*5=                14:2=
6*6=                51:51=
6*4=                72:2=
3*6=                78:6=
5*4=                88:1=
3*1=                100:10=
10*3=                6:6=
6*8=                84:21=
10*10=                54:54=
9*9=                92:23=