Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

4*5=                20:2=
6*2=                6:1=
4*9=                77:7=
7*8=                100:10=
4*1=                69:69=
6*3=                64:1=
4*2=                20:5=
3*1=                84:6=
9*6=                30:2=
10*4=                30:6=
1*1=                76:4=
3*7=                78:2=
10*6=                28:28=
7*2=                80:16=
2*6=                32:2=