Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

4*10=                62:1=
1*5=                70:1=
10*9=                72:9=
9*10=                26:2=
2*3=                24:24=
8*1=                94:1=
4*3=                4:1=
2*7=                97:1=
4*9=                88:4=
5*1=                52:1=
5*1=                57:19=
6*0=                98:7=
3*1=                96:32=
7*0=                88:4=
8*4=                36:1=