Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

3*0=                18:6=
2*0=                28:1=
4*4=                57:1=
3*3=                24:3=
8*4=                18:6=
7*7=                33:3=
2*3=                64:8=
3*5=                69:1=
1*5=                80:4=
10*8=                68:68=
10*4=                52:4=
3*2=                75:1=
3*4=                65:5=
7*9=                96:24=
2*7=                11:1=