Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

10*0=                21:7=
6*0=                63:1=
3*3=                76:19=
3*8=                78:13=
2*4=                20:1=
2*4=                86:1=
8*9=                54:3=
3*10=                33:33=
7*5=                24:3=
10*3=                47:1=
1*10=                95:5=
9*4=                65:5=
9*2=                80:40=
6*8=                57:3=
7*0=                22:11=