Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

3*2=                52:4=
4*9=                56:8=
9*2=                5:1=
2*4=                63:21=
4*6=                20:2=
9*2=                43:43=
4*2=                78:1=
6*0=                81:27=
10*10=                83:83=
8*5=                93:3=
4*4=                98:49=
10*8=                60:6=
10*7=                56:8=
4*10=                13:1=
5*5=                11:11=