Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

5*2=                55:11=
9*1=                27:1=
1*3=                22:22=
7*8=                21:1=
1*4=                84:12=
3*5=                30:5=
2*8=                58:2=
8*9=                50:25=
10*10=                14:1=
10*5=                42:21=
7*8=                64:1=
9*2=                43:43=
6*6=                85:85=
7*4=                93:31=
7*5=                48:12=