Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

5*3=                94:47=
4*8=                81:81=
8*3=                22:1=
2*9=                70:1=
6*8=                24:24=
8*8=                8:1=
5*2=                100:2=
9*0=                75:1=
9*1=                100:4=
4*4=                15:1=
3*9=                98:49=
8*2=                60:60=
4*8=                69:23=
2*10=                57:3=
3*5=                20:4=