Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

4*0=                77:77=
6*3=                44:2=
1*10=                89:1=
8*5=                50:1=
3*2=                81:27=
10*9=                24:8=
6*2=                89:1=
3*8=                10:10=
3*5=                80:4=
5*0=                40:5=
4*10=                79:79=
5*0=                96:3=
1*0=                60:12=
4*3=                16:1=
8*3=                3:1=