Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

5*4=                65:1=
7*2=                44:22=
7*2=                34:1=
10*4=                20:2=
10*2=                72:4=
10*1=                82:1=
8*0=                70:1=
5*10=                81:1=
7*9=                19:19=
6*7=                64:1=
2*5=                32:8=
7*3=                63:9=
1*9=                37:37=
3*4=                85:85=
9*2=                15:5=