Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

7*3=                48:24=
6*5=                66:6=
3*0=                16:2=
5*3=                68:34=
2*7=                65:13=
8*7=                27:27=
9*3=                66:22=
8*9=                50:50=
4*5=                63:7=
3*0=                18:6=
1*7=                77:77=
3*0=                12:4=
5*4=                68:1=
3*6=                64:1=
4*6=                9:3=