Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

5*10=                10:5=
3*5=                75:15=
5*5=                84:12=
3*1=                27:3=
6*8=                99:1=
9*10=                28:14=
2*6=                40:5=
8*9=                40:1=
5*4=                60:5=
6*3=                93:3=
2*7=                42:21=
10*1=                71:71=
10*7=                9:3=
8*6=                14:14=
5*6=                74:37=