Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

7*6=                87:29=
2*0=                70:5=
3*2=                46:2=
10*8=                78:26=
8*2=                94:47=
7*5=                43:1=
7*7=                84:28=
6*9=                44:44=
9*6=                100:5=
6*8=                18:2=
6*5=                48:1=
9*5=                49:49=
10*9=                54:18=
6*9=                30:15=
9*2=                90:30=