Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

8*8=                2:2=
6*2=                50:5=
9*2=                76:76=
10*7=                88:2=
4*3=                90:3=
3*1=                90:3=
4*9=                16:2=
4*9=                36:9=
3*5=                66:2=
10*9=                32:1=
1*0=                30:1=
10*8=                12:4=
2*5=                66:33=
9*3=                88:4=
8*6=                66:3=