Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

5*3=                66:2=
4*3=                55:5=
4*1=                52:13=
10*0=                86:2=
1*0=                80:5=
8*3=                65:65=
3*0=                88:22=
9*9=                10:5=
9*10=                40:4=
4*1=                59:1=
9*5=                98:2=
6*6=                8:2=
2*2=                30:10=
10*7=                20:10=
4*5=                4:2=