Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

6*2=                24:1=
10*5=                6:2=
10*1=                96:16=
1*9=                6:3=
6*5=                40:40=
6*5=                72:36=
1*9=                41:1=
1*6=                58:29=
2*9=                34:17=
5*3=                78:78=
7*6=                40:40=
3*2=                4:1=
7*2=                12:1=
1*5=                95:1=
3*5=                80:2=