Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

7*9=                35:35=
9*6=                57:57=
7*4=                92:1=
9*6=                48:2=
4*4=                70:70=
4*6=                4:2=
10*1=                56:28=
5*6=                48:8=
10*1=                48:3=
9*5=                13:13=
1*3=                64:16=
2*3=                14:1=
9*2=                86:2=
7*9=                91:7=
9*7=                14:7=