Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

6*10=                25:25=
7*4=                87:3=
5*8=                65:13=
1*9=                96:8=
8*6=                68:4=
10*2=                24:2=
6*7=                34:34=
8*10=                75:75=
3*6=                30:5=
7*9=                30:10=
4*1=                66:33=
2*9=                27:3=
8*9=                95:5=
4*1=                33:11=
8*8=                80:2=