Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

3*0=                18:3=
7*7=                19:19=
8*2=                54:9=
8*6=                96:8=
3*2=                8:1=
8*5=                63:7=
7*10=                80:5=
10*7=                72:9=
5*7=                78:78=
2*9=                2:1=
3*2=                33:33=
1*10=                9:3=
4*10=                10:5=
3*8=                56:4=
3*2=                44:4=