Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

1*6=                23:1=
1*5=                93:31=
10*0=                33:3=
7*6=                88:1=
5*3=                100:5=
4*2=                34:34=
6*5=                77:11=
9*0=                19:19=
1*10=                74:74=
9*9=                98:14=
9*9=                34:2=
10*5=                84:2=
4*4=                87:87=
9*7=                42:14=
9*7=                79:1=