Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

10*9=                63:7=
9*1=                48:3=
6*8=                56:56=
9*6=                59:59=
6*3=                82:41=
2*6=                24:3=
2*4=                80:8=
3*9=                90:3=
6*9=                58:2=
10*9=                19:1=
1*10=                77:7=
7*3=                20:4=
6*1=                93:31=
4*3=                45:45=
9*5=                48:16=