Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

3*2=                76:76=
7*6=                72:12=
1*10=                80:80=
8*3=                60:5=
2*8=                18:6=
4*8=                60:15=
3*0=                14:1=
5*2=                86:1=
10*2=                12:12=
5*8=                22:11=
3*5=                49:49=
2*2=                69:3=
8*10=                95:95=
3*3=                48:48=
3*5=                80:2=