Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

7*8=                14:14=
1*1=                27:9=
5*5=                31:31=
1*3=                32:1=
2*6=                49:7=
9*10=                46:23=
3*0=                81:27=
4*10=                78:39=
3*0=                27:27=
6*8=                12:6=
4*3=                26:13=
7*4=                14:1=
4*0=                58:2=
10*5=                38:19=
9*4=                99:9=