Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

1*1=                24:2=
5*8=                79:79=
4*10=                80:1=
10*0=                56:7=
10*0=                48:1=
4*6=                100:2=
10*4=                99:9=
1*5=                24:6=
2*8=                68:2=
8*2=                15:1=
6*7=                75:15=
2*7=                62:2=
3*8=                90:2=
1*1=                29:29=
7*9=                91:1=