Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

2*8=                25:1=
5*1=                50:5=
5*10=                54:54=
3*3=                100:25=
7*6=                83:83=
2*10=                16:1=
9*0=                90:5=
7*4=                18:3=
4*2=                60:20=
1*10=                78:6=
6*10=                75:75=
1*10=                60:4=
6*0=                20:5=
4*5=                48:24=
9*7=                15:5=