Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

4*6=                70:1=
5*3=                69:23=
1*5=                46:1=
9*6=                85:1=
8*6=                2:2=
3*10=                66:2=
4*3=                71:1=
8*3=                59:59=
10*4=                66:22=
4*2=                84:1=
3*5=                79:79=
4*7=                90:45=
5*6=                91:7=
3*2=                64:2=
4*8=                84:14=