Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

2*3=                78:13=
1*10=                72:3=
3*9=                98:14=
1*9=                87:29=
3*3=                96:12=
4*4=                15:5=
2*8=                44:4=
9*6=                25:25=
6*6=                69:69=
4*9=                5:5=
5*4=                92:1=
2*5=                25:5=
6*3=                70:10=
5*8=                90:18=
6*0=                88:44=