Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

6*2=                66:11=
10*1=                40:1=
2*8=                60:60=
1*0=                89:1=
5*2=                28:2=
5*4=                52:2=
3*4=                30:30=
2*1=                33:3=
2*7=                66:6=
10*8=                55:55=
9*1=                28:2=
6*8=                72:6=
4*6=                86:1=
9*2=                21:3=
1*4=                100:25=