Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

2*8=                72:72=
3*2=                88:44=
2*7=                49:1=
3*8=                63:1=
2*9=                54:1=
9*8=                70:7=
2*3=                54:6=
8*3=                42:3=
8*10=                93:31=
5*2=                16:8=
3*3=                49:7=
10*2=                24:1=
8*4=                77:77=
2*0=                16:16=
1*6=                69:1=