Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

10*3=                42:3=
8*4=                82:82=
7*2=                13:13=
4*8=                16:4=
1*6=                12:12=
6*10=                88:22=
4*8=                15:3=
5*8=                60:15=
5*6=                42:2=
10*10=                52:2=
10*7=                37:37=
7*4=                3:3=
7*4=                30:15=
5*0=                61:61=
3*1=                66:11=