Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

9*4=                6:2=
1*8=                67:1=
2*6=                28:14=
2*9=                94:1=
5*9=                25:1=
6*1=                86:43=
3*2=                58:58=
4*5=                69:69=
1*9=                18:9=
9*5=                58:1=
1*9=                64:8=
5*4=                94:2=
7*2=                48:16=
8*10=                68:4=
8*1=                78:39=