Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

2*9=                47:47=
3*7=                28:1=
9*9=                64:8=
2*4=                20:4=
8*8=                38:1=
2*4=                83:83=
7*6=                35:5=
3*8=                22:11=
10*5=                8:1=
8*1=                26:1=
9*2=                25:25=
7*5=                34:1=
4*2=                36:9=
2*10=                27:1=
8*2=                8:1=