Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

2*10=                36:4=
10*9=                44:44=
2*4=                31:31=
9*1=                96:3=
3*9=                82:2=
3*3=                9:9=
8*7=                45:5=
6*2=                16:1=
9*3=                22:22=
9*2=                76:76=
1*4=                88:44=
2*10=                50:10=
9*0=                12:12=
9*6=                27:27=
3*9=                58:2=