Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej jest jednostką naukowo-badawczą, która prowadzi badania i realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu aktualnych problemów współczesnej inżynierii procesowej.

Inżynieria chemiczna i procesowa, chociaż zaledwie sto lat temu weszła w skład nauki i techniki pozostaje motorem postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego zapewniając platformę do wymiany informacji i osiągnięć, a jednocześnie jest jedną z najbardziej ekscytujących, wielowątkowych dziedzin rozwijającą się na pograniczu chemii, biologii, biotechnologii, matematyki, termodynamiki, nauki o materiałach etc.

Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa z powodzeniem znajdują pracę w renomowanych firmach i biurach projektowych. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w dozorze technicznym, są też dyrektorami zakładów przemysłowych oraz właścicielami firm o profilu chemicznym.

Priorytetowymi kierunkami badawczymi realizowanymi w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej są: inżynieria reaktorów chemicznych, inżynieria bioprocesowa, procesy adsorpcyjne i suszarnicze, niekonwencjonalne metody rozdziału mieszanin, odnawialne źródła energii, układy nanodyspersyjne oraz procesy i aparaty w ochronie środowiska.