Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

Informujemy że Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, w odpowiedzi na prośbę Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WIiTCh, w dniu 4 kwietnia br. (środa) ustanowił godziny dziekańskie do godz. 12:30.