Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy

Dziekan WIiTCh PK ogłasza konkursy na 2 stanowiska asystenta naukowo – dydaktycznego oraz 1 stanowisko adiunkta w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe informacje w załącznikach:

Warunki konkursu na stanowisko adiunkta
Warunki konkursu 1 na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego
Warunki konkursu 2 na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego
Ankieta personalna