Dodany przez
w kategorii: Studenci

Osoby zainteresowane udziałem w wyjazdowych seminariach organizowanych w porozumieniu z Grupą Azoty S.A. w Tarnowie proszone są o zgłaszanie mailem na adres pesur@chemia.pk.edu.pl swojego uczestnictwa do 5 marca 2017 r. Jako tytuł maila proszę wpisać „Seminarium w Tarnowie”. W treści maila należy podać imię i nazwisko, nr albumu, numer polisy NNW oraz nr dowodu osobistego (jeżeli nie został on podany w systemie e-HMS podczas rekrutacji). Spośród zgłoszonych osób w dniu 6 marca 2017 r. zostanie przygotowana lista rankingowa uwzględniająca średnią z toku studiów na podstawie której pierwszych 20 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w zajęciach.

Seminaria wyjazdowe będą odbywać się w środy 5 razy w semestrze. Pierwsze trzy wyjazdy zaplanowane są na 15, 22 i 29 marca 2017 r. kolejne dwa odbędą się w kwietniu 2017 r.