Po 16 latach nieobecności, tegoroczny 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego zawita ponownie do Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, które pozostaje jednym z największych i najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Krakowskie jednostki naukowe mogą poszczycić się bardzo dobrze rozpoznawalną kadrą naukową oraz bogatą bazą infrastrukturalną związaną z badaniami w dziedzinie chemii. Dostrzegając doniosłość zbliżającego się wydarzenia, połączyliśmy nasz potencjał, aby wspólnie jako małopolskie środowisko chemików, skupione wokół Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, stworzyć niepowtarzalną naukowo i atrakcyjną towarzysko ofertę dorocznego Zjazdu. Obrady, które odbędą się w dniach od 17 do 21 września 2018 roku, zaplanowano w nowej siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Oddany do użytkowania latem 2017 roku supernowoczesny obiekt posiada świetnie wyposażone sale wykładowe i seminaryjne oraz sąsiadującą z nimi wolną przestrzeń, przystosowaną do organizacji sesji plakatowych, gwarantując komfortowe warunki do prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych oraz wymiany myśli naukowej. Jesteśmy przekonani, że starannie dobrany program naukowy podzielony na 15 tematycznych sekcji, będzie źródłem nowych inspiracji, a atrakcyjna oferta imprez towarzyszących w mieście pełnym uroku i niepowtarzalnej atmosfery, pozwolą Państwu nawiązać nowe kontakty oraz spędzić relaksujące chwile w żegnającym lato Krakowie.

Organizatorzy 61. Zjazdu PTChem

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem:  http://www.61PTChem.chemia.uj.edu.pl

ptch