Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Jak co roku KGHM zwraca się z prośbą o przysyłanie zakresów tematycznych do realizacji przez studentów Politechniki Krakowskiej w ramach programu udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych znajdującego się na stronie

http://www.kghm.com/pl/kariera/dolacz-do-nas/studenci-i-absolwenci

Propozycje należy przesłać do KGHM w terminie do 20 grudnia2017 r. Z pierwszym tygodniem kwietnia 2018r. będzie obowiązywał nowy wykaz zakresów na rok akademicki 2018/2019.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w KGHM Polska Miedź  S.A. rozpatrywane są wnioski dotyczące realizacji prac dyplomowych na
tematy opublikowane na stronie www.kghm.com (http://www.kghm.com/pl/kariera/dolacz-do-nas/studenci-i-absolwenci)
Osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem proszone są o kontakt z organizatorem:

Lucyna Owczarek
Wydział Szkoleń
T (+48) 76 75 80 872
Lucyna.Owczarek@kghm.com
KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
T (+48) 76 747 82 00  T (+48) 76 747 85 00