Konferencja, poświęcona w głównej mierze zastosowaniu chromatografii w analizie środowiskowej i klinicznej, stanowi kontynuację rozpoczętych spotkań w 2006 roku. Przewidujemy udział wielu wybitnych specjalistów z zakresu chromatografii i technik pokrewnych z Polski. Konferencja będzie miała charakter naukowy.

W programie zawarte będą wykłady plenarne na zaproszenie, referaty, komunikaty oraz sesja posterowa.

Więcej informacji na stronie: http://chemia.p.lodz.pl/chromatografia/